Zoeken

KBDB persbericht omtrent de procedure van aanmelden op vluchten vanaf Limoges

De KBDB stuurt nogmaals een persbericht met de juist te volgen procedure voor de aanmelding van de duiven op de nationale fondvluchten vanaf Limoges. Vorig weekend werden op de eerste nationale fondvlucht vanuit Limoges tal van inbreuken vastgesteld tegen deze richtlijn. Vandaar deze herinnering.

P E R S M E D E D E L I N G

NATIONALE VLUCHTEN VANAF LIMOGES

De KBDB herinnert eraan dat voor de nationale vluchten vanaf Limoges ALLE duiven dienen aangemeld te worden MET VERMELDING van het nummer van de controlegummi.

De eerste duif per categorie dient gemeld te worden binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) met vermelding van het nummer van de controlegummi via

*   een communicatiemiddel aan het inkorvingsbureel
*   KBDB-online, officieel aanmeldingssysteem van de KBDB

Vanaf de tweede duif per categorie dient de melding te gebeuren binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) met vermelding van het nummer van de controlegummi via

*   een communicatiemiddel aan het inkorvingsbureel
*   KBDB-online, officieel aanmeldingssysteem van de KBDB