Zoeken

KBDB Limburg moet het programma noodgedwongen aanpassen

De kampioenschappen snelheid zullen worden betwist op afstanden minder dan 255 km en de kleine halve fond op de wedvluchten vanaf 255 km tot 460 km. Dat heeft de KBDB beslist op zijn nationale algemene vergadering van 28 februari 2018.

Maar voor de Limburg, meer bepaald de gewesten Midden en Oost, hadden die criteria meteen kwalijke gevolgen. Een concreet voorbeeld: Genk-centrum zou door de afstand van 248km snelheid spelen op Trelou terwijl het nabijgelegen As, dat gemiddeld 8 kilometer verder ligt, hier halve fond moet spelen. Vreemde kronkel want bij De Eendracht Genk zijn zowel liefhebbers van Genk als van As aangesloten.

KBDB-Limburg had Trelou op de vluchtkalender geplaatst, tot ontzetting van de Limburgse Verzendingsdienst, al jaren vragende partij voor overleg over de losplaatsen. De Verzending trok dan maar op eigen initiatief naar Trelou en stelde ter plaatse vast dat er amper plaats was voor 1 vrachtwagen. Dat werd overigens vastgelegd in foto’s en een filmpje. Maar KBDB-Limburg wilde van geen wijken weten tot die nationale beslissing over de kampioenschappen een feit werd. Intussen had Karel Pottel, kersvers KBDB-bestuurslid, het bewuste filmpje van Trelou aan het KBDB-bestuur van Limburg getoond. Dat werd hem niet in dank afgenomen, maar heeft wel tot gevolg dat Limburg Midden en Oost toch niet naar Trelou zal gaan.

De voorziene losplaats in Trelou: amper plaats voor 1 vrachtwagen en bovendien moeten de duiven over de verkeersweg vertrekken.

KBDB-Limburg kondigt aan dat er zeker wijzigingen aan de reisroosters zullen komen en dat Trelou zeker zal wegvallen. Alternatieven zijn Rethel, Soissons en Sezanne, maar voor ieder van deze losplaatsen klinken nu al tegenkantingen uit de gewesten. KBDB-Limburg wil de knoop maandag doorhakken, en dat wordt geen makkelijke opdracht.
Zodra er aanpassingen zijn beslist, worden de reisroosters teruggezonden naar de verenigingen met een begeleidend schrijven ivm de veranderingen.