Zoeken

KBDB informeert omtrent de gummiringen voor (inter)nationale vluchten

De aandacht van de verenigingen wordt gevestigd op het feit dat voor het aanbrengen van een gummi, verplichtend al dan niet optioneel, GEEN bijkomend bedrag mag worden aangerekend en dat voor ALLE wedvluchten deze gummi’s GRATIS moeten worden aangeboden aan de liefhebbers.

Mededeling ter attentie van de liefhebbers en de verenigingen

Rekening houdend met de gewijzigde beschikkingen van art. 98 § 1 NSR, zoals hierna overgenomen:

Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht zullen verplicht één gummiring dragen met uitzondering voor de grote halve-fondwedvluchten, waarvoor de verplichting tot het dragen van een gummiring werd afgeschaft, en voor de Nederlandse duiven op internationale wedvluchten alwaar de gummi’s worden afgeschaft voor die duiven waarvoor het WCS-controlesysteem wordt toegepast. De duiven die deelnemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi’s dragen. De twee gummiringen mogen niet aan dezelfde poot worden aangebracht. Voor deze die deelnemen aan interprovinciale of provinciale wedvluchten moeten de richtlijnen van de inrichter dienaangaande worden gevolgd.

beschikken de liefhebbers nog steeds over de mogelijkheid om hun elektronisch ingekorfde duiven op de nationale grote halve-fondwedvluchten te laten voorzien van een gummiring en om aan de mechanisch ingekorfde duiven een tweede gummi te laten aanbrengen.
De aandacht van de verenigingen wordt gevestigd op het feit dat voor het aanbrengen van een gummi, verplichtend al dan niet optioneel, GEEN bijkomend bedrag mag worden aangerekend en dat voor ALLE wedvluchten deze gummi’s GRATIS moeten worden aangeboden aan de liefhebbers.

Met vriendelijke groeten.
De voorzitter van het NSC,
Boudewijn DE BOSSCHER