Zoeken

Is duivensport een sport? Volgens de ene mutualiteit niet, volgens de andere zeker wel...

Duivensport is een sport die bestaat uit het racen met speciaal gefokte duiven in wed(strijd)vluchten. Zo omschrijft Wikipedia onze duivensport. Maar of onze geliefde liefhebberij en destijds volksport nummer 1 ook effectief een sport is, daarover lopen de meningen ver uiteen.

Voor Sport Vlaanderen is duivensport geen sport. De sportadministratie van de Vlaamse overheid heeft als missie om zoveel mogelijk mensen blijvend aan het sporten te krijgen. Duivensport hoort daar niet bij.

Met de terugbetaling van het lid- of inschrijvingsgeld willen de mutualiteiten bewegen en sporten aanmoedigen. Bewegen is immers goed voor de gezondheid en gezonde mensen zijn gelukkiger. Ze moeten minder vaak naar de dokter en kosten dus minder aan de sociale zekerheid. Maar hoe zit dat nu met die terugbetaling bij de verschillende mutualiteiten? Onze redactie zocht het voor u uit, en stelde tegelijkertijd vast dat voor bepaalde ziekenkassen duivensport helemaal geen sport is, voor andere dan weer wel. Nog merkwaardiger: hier en daar wordt hengelsport wel en onze duivensport niet voor sport aanzien. Niet dat we iets tegen vissen hebben, maar ons lijkt duivensport toch meer fysieke inspanningen te vergen dat turen naar een dobber.

De Landsbond van Liberale Mutualiteiten biedt een tegemoetkoming van 25 euro per persoon in het kader van sport. Sophie Lambrechts: “Onze statuten bepalen dat een tegemoetkoming gegeven kan worden voor duivensport op voorwaarde dat het lid lid- of abonnementsgeld betaalde aan een erkende duivensportclub.”

Het Neutraal Ziekenfonds geeft een tussenkomst van 30 euro voor de aansluiting bij sportclubs. Jean-Pierre Maesfranckx.: “In onze statuten zal tal van sportclubs opgenomen, waarvoor onze klanten hun attest voor terugbetaling indienen. Voor duivensport is er evenwel geen goedkeuring.”

Bij het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds krijgt de melker dan weer terugbetaling. Commercieel directeur Erik Stoffelen van het VNZ: “Ik bevestig hierbij graag dat ook het lidgeld van de duivensport in aanmerking komt voor terugbetaling tot 30 euro per jaar, ongeacht de leeftijd.”

De Christelijke Mutualiteit (CM) voorziet een jaarlijkse sportkorting van maximum 15 euro op het inschrijvingsgeld bij sportvereniging, sportcentrum of sportdienst. Productmanager Ellen Lamon: “Duivensport is een sporttak die niet voorkomt om de keuzelijst van sporttakken van Sport Vlaanderen. Voor duivensport is er dan ook geen CM-tegemoetkoming voorzien.”

Het onafhankelijk ziekenfonds Partena: “Om in aanmerking te komen voor het voordeel ‘terugbetaling lidgeld sportclub’ moet de sport voorkomen op de lijst van Sport Vlaanderen. Duivensport valt er niet onder, hengelsport daarentegen bijvoorbeeld wel.”

Bij De Voorzorg hebben ze de situatie nog wat ingewikkelder gemaakt. Daar verschilt de terugbetaling per provincie en krijg je bijvoorbeeld 15 euro van het lidgeld terug in Limburg, en maar 10 euro in Antwerpen. En dat geldt zowel voor duiven- als voor hengelsport.