Zoeken

Indienen koppelingslijsten 2019 door verenigingen

Naar jaarlijkse traditie dienen alle verenigingen de koppellijsten van elektronische chipringen door te sturen naar de KBDB voor de aanvang van de eerste nationale vlucht. Dit jaar is dit Vierzon van 18 mei voor oude/jaarlingen en Bourges van 3 augustus voor de jonge duiven.

Mededeling t.a.v. de verenigingen

In toepassing van art. 30 laatste § van het NSR dienen de elektronische koppelingslijsten 2019 bij de KBDB te worden ingediend voor de:
- oude duiven en jaarlingen: vóór de eerste nationale wedvlucht (Vierzon 18/05/2019)
- jonge duiven: vóór de wedvlucht vanuit Bourges II
De werkwijze voor het doorsturen naar de KBDB (per mail aan: control@kbdb.be) vindt u hierna.
Er worden geen papieren versies noch PDF documenten aanvaard van deze koppelingslijsten.
Gelieve bovendien te noteren dat in toepassing van art. 30 § 1 van het nationaal sportreglement noodkoppelingen tijdens de inkorving enkel zijn toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is OF een fout gebeurde bij de koppeling tussen de chipring en de identiteitsring.
Wij zijn er van overtuigd dat wij op uw volle medewerking kunnen rekenen.

Werkwijze

Klik hieronder op werkwijze van het elektronisch systeem dat voor uw vereniging van toepassing is:

Werkwijze Bricon

Werkwijze Unikon

Werkwijze Tipes