Zoeken

Hok Jos Vercammen, Vremde Excelleert nu ook uit Limoges Jaarlingen

Wie de duivensport op de voet volgt kan er niet omheen, de kolonie van Jos & Lars Vercammen, spelend onder de noemer Hok Jos Vercammen… is aan een beresterk sportseizoen 2009 bezig.

Na een reeks prachtige prestaties uit Vierzon, Bourges, Issoudun… kwam 2 weken terug de ‘knaller’ uit Argenton, waarbij ze 1° Zone B en 3° Nat Argenton wonnen bij de oude duiven (met ‘Rolex’), en 2° Prov + 14° Nat Argenton Jaarlingen (met ‘Mambo’). Vorig weekend uit Limoges Yearlings voerden de ‘Vercammens’ opnieuw een spektakelstukje op, met volgend resultaat:

Nationaal    16.896 YL     9, 17, 33… (en vermoedelijk nog 2 duiven binnen de top 150 nationaal).)
In St. Job     441 YL         3, 4, 5, 11, 15, 22, 23, 25, 33, 41,...
Union Antw.    541 YL         2, 4, 5, 16, 22,...
Provinciaal     2.909 YL     5, 8, 14,... en 23 prijzen op 34 gezette duiven

 
De eerste duif op het appel was "Dina"(B08-6144028). Ze is een dochter van topkweker "Barco"(B01-6387350)! "Dina" haar palmares tot heden, bevat volgende toppen:
9° nationaal Limoges (640km)     16.896 d.
1° Salbris (454km)         664 d.
3° provinciaal Salbris (454km)     2.269 d.
2° Melun (310km)         1.104 d.
3° Melun (310km)         2.213 d.
De tweede duif was "Arena"(B08-6144137).Een kleindochter van "Iron Lady"(B97-6145223). Onder de voornaamste prestaties vinden we volgende toppen terug:
17° nationaal Limoges(640km)     16.896 d.
37° S-Nat Issoudun (504km)     5.848 d.
7° Noyon (208km)         1.013 d.
10° Bourges(479km)         461 d..
12° Noyon (208km)         521 d.
75° Prov. Bourges (479km)     4.376 d.
De derde topduif uit Limoges was "Carla"(B08-6144012).Zij is een dochter van top kweek- en vliegduivin "Sherryl"(B03-6287192).
Haar prestaties tot heden::
33° nationaal Limoges(    640km)    16.896 d.
6° Melun (310km)         1.456 d.
10° Bourges (479km)         579 d.
11° Melun (310km)         2.963 d.
84° Prov. Bourges (479km)     5.974 d.
80° Prov. Bourges (479km)     3.292 d.
De duivenmolen draait te Vremde duidelijk op volle toeren, eens kijken wat de komende weken nog meer aan dergelijk moois te brengen hebben. Maar met dergelijke prachtige prestaties reeds op het conto, kan het sportseizoen 2009 alvast niet meer stuk!

Reacties

Hok Jos Vercammen, Vremde Excel Learns now from Limoges Yearlings
Who pigeon racing very closely can not avoid, the colony of Jos & Lars Vercammen, playing under the name Hok Jos Vercammen ... is to calculate a very busy sportseizoen 2009.

After a series of wonderful performances from Vierzon, Bourges, Issoudun ... 2 weeks back came the popper from Argenton, while 1 ° Zone B and 3 ° Nat Argenton obtained from the old pigeons (with "Rolex"), and 2 ° Prov + 14 ° Nat Argenton Yearlings (with Mambo). Last weekend Limoges yearlings claimed the Vercammens again a show piece, with the following result:

National 16896 YL 9, 17, 33 ... (and probably 2 more pigeons within the top 150 national).)
In St. Job 441 YL 3, 4, 5, 11, 15, 22, 23, 25, 33, 41, ...
Union Antw. 541 YL 2, 4, 5, 16, 22, ...
Provincial 2909 YL 5, 8, 14, ... and 23 regular prices on 34 pigeons


The first pigeon in the apple was "Dina" (B08-6144028). She is a daughter of topkweker "Barco" (B01-6387350)! "Dina" her record to date, includes the following tips:
9 ° National Limoges (640km) 16,896 d.
1 ° Salbris (454km) 664 d.
3 ° provincial Salbris (454km) 2,269 d.
2 ° Melun (310km) 1,104 d.
3 ° Melun (310km) 2,213 d.
The second pigeon was "Arena" (B08-6144137). A granddaughter of "Iron Lady" (B97-6145223). Among the main benefits we find peaks following back:
17 ° National Limoges (640km) 16,896 d.
37 ° S-Nat Issoudun (504km) 5,848 d.
7 ° Noyon (208km) 1,013 d.
10 ° Bourges (479km) 461 d..
12 ° Noyon (208km) 521 d.
75 ° Prov. Bourges (479km) 4,376 d.
The third topduif from Limoges was "Carla" (B08-6144012). She is a daughter of top breeding and flying hen "Sherryl (B03-6287192).
Its performance to date:
33 ° National Limoges (640km) 16,896 d.
6 ° Melun (310km) 1,456 d.
10 ° Bourges (479km) 579 d.
11 ° Melun (310km) 2,963 d.
84 ° Prov. Bourges (479km) 5,974 d.
80 ° Prov. Bourges (479km) 3,292 d.
The pigeons mill running at full speed Vremde clear, look what the next few weeks more to have such beauty. But with such great benefits on the check, the sportseizoen 2009'm not much more!