Zoeken

Herschikking Provinciaal bestuur West-Vlaanderen op komst!?

De geruchten doen al een 2-tal weken de ronde, er komt een herschikking binnen het bestuur van de KBDB West-Vlaanderen. Dit werd nu ook vanuit het provinciaal bestuur van de PE West-Vlaanderen aan onze redactie bevestigd.

Tijdens het Provinciaal comité (PC) van 30 augustus van de KBDB West-Vlaanderen werd beslist om een herschikking van de mandaten door te voeren binnen het huidige bestuur. Deze herschikking is sinds gisteren 11 september een feit. Mandataris Yvan Mouton is niet langer provinciaal secretaris. Zijn plaats wordt ingenomen door Wim Logie, die ook het mandaat van nationaal mandataris van hem zal overnemen. Provinciaal voorzitter Dany Vandenberghe zou nu in de plaats van de heer Mouton gaan zetelen in het Nationaal Sportcomité. De heer Yvan Mouton blijft tot op vandaag wel nog actief als provinciaal mandataris.

Dit zijn alvast de beslissingen die binnen het PC van de PE West-Vlaanderen werden genomen, en aan Nationaal bestuur te Halle werden overgemaakt. Al moet deze bestuurswissel wel nog worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van oktober 2018. Op het waarom van deze machtswissel wenste niemand verder in te gaan, dit werd onderling zo afgesproken. Met een partijtje moddergooien is immers niemand gebaat.