Zoeken

Grote hafo-vluchten in Limburg: aantal gezette duiven per liefhebber blijft ex-aequo terwijl aantal duiven & liefhebbers daalt

Vorig jaar werden er in Limburg 25.501 duiven ingekorfd op de negen grote halve fondvluchten, dat zijn ruim 9.000 minder dan in 2017. Het aantal deelnemende liefhebbers daalde van 4.503 naar 3.416.

Opvallend: het aantal duiven dat iedere liefhebber gemiddeld inkorfde varieerde van 5 tot 12, maar bleef in de meeste gevallen ex-aequo in vergelijking met het jaar daarvoor.

Alle cijfers van de 9 vluchten grote halve fond (2 x Bourges, 3 x Argenton, 4 x Châteauroux) uitspitten is geen sinecure, maar het levert wel interessante gegevens op. Zo daalde het aantal ingekorfde oude duiven van 12.643 in 2017 naar 9.569 in 2018, het aantal jaarse van 13.642 naar 9.860 en het aantal jonge van 8.358 naar 6.072. Tegelijkertijd daalde ook het aantal deelnemende liefhebbers in een jaar tijd: bij de oude van 2.057 naar 1.573, bij de jaarse van 1.710 naar 1.292 en bij de jonge van 736 naar 551. Samengevat:  1.087 melkers minder voor de grote hafo in 2018 in Limburg in vergelijking met 2017. Samengevat: 26 procent minder duiven en 24 procent minder liefhebbers in 2018 ten opzichte van 2017.

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat het zware seizoen 2018 zijn tol heeft geëist. Zowel het aantal duiven als het aantal deelnemende liefhebbers daalde, maar toch bleef het aantal duiven gemiddeld per liefhebber in driekwart van de vluchten minstens gelijk. Uitschieters waren bijvoorbeeld de laatste Châteauroux van het seizoen met gemiddeld 12 jonge duiven per liefhebber, en dat was zelfs 1 meer in 2018 dan in 2017. Bij de eerste Châteauroux op 10 juni noteerden we resp. 8 oude en 11 jaarse duiven per liefhebber in 2018, ook telkens 1 meer dan het jaar daarvoor.