Zoeken

Gezond verstand zegeviert op algemene vergadering in West Vlaanderen...

De algemene vergadering in West Vlaanderen was bijna een maat voor niets. Door de afwezigheid van 2 mandatarissen moesten de leden unaniem akkoord zijn dat de vergadering uitzonderlijk door ging met slechts 2 van de 4 West-Vlaamse mandatarissen aanwezig.

Eén iemand vond dat dit niet kon. De voorzitter vroeg hem of hij het op zijn geweten wilde hebben dat iedereen naar huis moest zonder dat er ook maar iets beslist was of gezegd werd. Het was uiteindelijk de voorzitter, Dany Vandeberghe, die de verantwoordelijkheid opnam en toch het sein op groen zette voor het doorgaan van de vergadering, een initiatief dat op luid applaus getrakteerd werd door de vergadering. (NB die persoon liet nadien in het verslag van de vergadering noteren dat hij uiteindelijk toch niet tegen was).  De vergadering kan een succes genoemd worden. De afgevaardigden kregen ruimschoots de kans en de tijd om zich uit te spreken over de voorstellen die het provinciaal comité hen voorlegde.

De voorzitter opende de vergadering met een woord van algemene dank aan alle bestuurders en leden die zich dagelijks inzetten voor het voortbestaan van onze duivensport.

Het boekjaar 2019 werd overlopen en daar viel meteen op dat er dit jaar 2 leden meer waren dan vorig jaar. Het aantal lokalen daalde wel met 7, dat brengt het aantal West-Vlaamse verenigingen op 49. De voorzitter sprak hierover zijn ongerustheid uit en vroeg aan de afgevaardigden om mekaar te helpen ipv te beconcurreren.

De voorgelegde vluchtkalender werd unaniem goedgekeurd alsook de wijzigingen in het provinciaal sportreglement.

Bekijk hier de West-Vlaamse vluchtkalender 2020.

Dan kon er gestemd worden over de volgende voostellen:

Voorstel A :
Zonale lossing A1 en A2 apart op Arras en Clermont vanaf de start jonge duiven  (2 mei op Arras en 30 mei op Clermont)
aanvaard,   akkoord: 2030   niet akkoord: 523

Voorstel B :
Interprovinciale lossing op de KHF vluchten
West Vlaanderen +  2 lokalen uit Oost-Vlaanderen nl. Wortegem en Eeklo
aanvaard,  akkoord:2167   niet akkoord: 362

Voorstel C :
Zonale lossing A1 en A2 apart op FONTENAY vanaf de start jonge duiven (27 juni )
niet aanvaard,    akkoord: 999     niet akkoord:  1159

Voorstel D : 
Provinciale vluchten op Pontoise en Fontenay worden vervangen door overkoepelende vluchten zone A1 en  zone A2
aanvaard,   akkoord: 1369   niet akkoord: 1159

Na een korte pauze om de stemmen te tellen werd de vergadering verder gezet met het overlopen van de beslissingen genomen tijdens de nationale algemene vergadering van oktober en ook de nationale vluchtkalender werd nogmaals voorgesteld.

Als laatste punt op de agenda kwam dan nog een amendement dat ingediend werd door 17 lokalen over de eigen keuze mogelijkheid van de voerder op de snelheid en kleine halve fond vluchten. Ook dat amendement werd met een overgrote meerderheid goedgekeurd.

Al bij al een geslaagde vergadering die met een storm begon, maar gelukkig bleek het er een in een glas water te zijn.

Dany, Davy en Tina konden terugblikken op een geslaagde vergadering