Zoeken

Frans Hermans is de nieuwe nationale voorzitter KBDB

Vandaag werd op de nationale KBDB-zetel te Halle de nieuwe bestuursploeg geïnstalleerd. Dit zowel op nationaal niveau als voor PE West-Vlaanderen, waar nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven. Oost-Vlaming Frans Hermans wordt de nieuwe nationale voorzitter KBDB voor de komende 6 jaar.

Om 14u opende uittredend nationaal voorzitter Stefaan Van Bockstaele de 'laatste' statutaire Algemene Vergadering van de KBDB van de oude bewindsploeg. Het enige punt op hun agenda was de behandeling van de Verkiezingen PE West-Vlaanderen sessie 2018-2024. Onderzoek van de eventuele klachten over het verloop van de verkiezingen in de PE West-Vlaanderen. Gezien er geen klachten waren ingediend, werd gevraagd aan de AV om de verkiezingen goed te keuren, wat unaniem werd aangenomen. De samenstelling van het provinciaal bestuur in West-Vl ziet er als volgt uit:

Bestuur PE West-Vlaanderen

Voorzitter: Dany Vandenberghe
Ondervoorzitter: Paul Haesaert
Secretaris: Yvan Mouton


Dany Vandenberghe wordt de nieuwe voorzitter van de PE KBDB West-Vl.

Meteen de laatste 'acte de présence' van deze bewindsploeg, waarop voorzitter Stefaan Van Bockstaele zijn ganse ploeg bedankte voor hun inzet voor de KBDB en de duivensport gedurende de voorbije 6 jaar. Als afsluiter vroeg de voorzitter samen te klinken op de uitredende bewindsploeg, en de intrede van de nieuwe mandatarissen

Eerste statutaire vergadering van de nieuwe bewindsploeg

Deze ving aan omstreeks 15u, waar nationaal secretaris Geert Philips vroeg om de vergadering te laten voorzitten door Mevr Francine Lageot, als oudste dienstdoende mandataris, waartegen niemand bezwaar had. Eerste punt op de agenda was de benoeming van de nationale mandatarissen, en aansluitend de verkiezing en benoeming van de nieuwe Raad van Bestuur en Beheer, en de nieuwe nationale voorzitter, en de voorzitter van het Nationaal Sportcomité. Mevr Lageot vroeg de oud mandatarissen en de pers om de zaal te verlaten. De stemming en verkiezing vond plaats achter gesloten deuren.

Vanuit de coulissen hoorden we snel enkele malen applaus, een teken dat er witte rook was, een consensus omtrent de nieuwe nationale voorzitter, en de benoeming van de nieuwe Raad van Beheer en bestuur. Voor voorzitter van het Nationaal Sportcomité waren er 2 kandidaten met Boudewijn De Bosscher en Yvan Mouton. Uiteindelijk haalde Boudewijn De Bosscher uit Vlaams-Brabant het, en wordt dus de komende 6 jaar voorzitter van het NS.
De samenstelling van het nieuwe nationale bestuur en de nationale AV ziet er als volgt uit:

Nieuwe Nationale Raad van Beheer en Bestuur


Alphons Bruurs, Boudewijn De Bosscher, Frans Hermans, Denis Sapin en Gino Houbrechts

Frans Hermans is de nieuwe nationale voorzitter

De naam van Frans Hermans circuleerde reeds lang in de wandelgangen van de KBDB als 'de' kandidaat nationaal voorzitter. Al mag men nooit het vel van de beer verkopen alvorens hij geschoten is. Het is ten slotte nog altijd de NAV die het laatste woord heeft, en uiteindelijk de nationale voorzitter kiest. De gedoodverfde kandidaat haalde uiteindelijk zijn gram.

Frans Hermans komt uit het Oost-Vlaamse Moerzeke (Hamme), is 65 jaar, en als zelfstandig adviseur voor KMO's en zelfstandige ondernemers, de geknipte man met een schat aan ervaring in de informatica en bedrijfsmanagement. Hij is vlot 5-talig en tevens secretaris FCI Grand Prix. Hij is ruim 45 jaar duivenliefhebber, startte op de snelheid, al schakelde hij in de loop der jaren over naar het grotere werk, en genieten de fond en grote fondvluchten intussen zijn voorliefde. Tijdens zijn beroepsloopbaan was hij ook actief in de duivensport in Saudi-Arabië en Zuid-Afrika. Een aimabel man, met een open mind, en prima diplomaat.
Hij wordt de voortrekker van een nieuwe bewindsploeg van 19 nationale mandatarissen, waaronder 17 nieuwe gezichten op nationaal vlak. Een ploeg die werk moet maken van de vernieuwing en modernisering van onze nationale duivensport. Een loodzware opdracht, waarvoor we hen alle succes toewensen.


De nieuwe nationale voorzitter Frans Hermans, samen met uittredend voorzitter Stefaan Van Bockstaele

Samenstelling van de Nationale Algemene vergadering 2018-2024
Samenstelling Nationaal Sportcomité

Boudewijn De Bosscher wordt dus voorzitter van het NS. Op onderstaande lijst staat nog de naam van Frans Hermans vermeldt als Oost-Vlaamse afgevaardigde in het NS. Gezien hij nationaal voorzitter is, dient hij nog te worden vervangen door een ander Oost-Vlaamse mandataris. Vermoedelijk wordt dit Filip D'Hondt.

Nationale Promotiecommissie

Uittredend voorzitter van de nationale adviesraad voor electronische en mechanische constatatiesystemen, Oost-Vlaming Mark De Backer, blijft hier op post in functie als voorzitter.
Het college van censoren wordt samengesteld met volgende 3 censoren: Gert-Jan Van Raemdonck, Guido Van Vlierberghe, en Jean-Pol Marissal.

Vaststelling van de diverse bijdragen voor 2019

Het eerste belangrijke punt op de agenda van het kersverse bestuur. Voorzitter Frans Hermans vroeg een open debat, omdat hij de beslissing alles behalve een makkelijke opdracht vond, gezien de nieuwe ploeg de juiste financiële toestand van de KBDB niet kent. Uit de begroting was gebleken dat er een verlies werd geraamd op 89.000 €, veroorzaakt door de verloren rechtszaak tegen IT-Factory. Hoe zou men dit gat gaan dichtrijden, was de eerste vraag?
Sommigen stelden voor om de bijdragen voorlopig 'éénmalig' te verhogen, hetzij voor de leden hoklijsten (naar 35 €) ofwel voor het tandemlid (naar 25 €). Mandataris Gert-Jan Van Raemdonck stelde voor om eerst intern de kostenstructuur te bekijken alvorens tot verhogingen over te gaan. Iets waar Jean-Pol Marissal zich kon in vinden, en daarbij ook het voorstel opperde om ook te kijken naar maatregelen om de kosten te drukken. Voorzitter Frans Hermans stelde dat volgens de statuten de NAV van januari/februari de bijdragen voor komend jaar dient vast te stellen. Hij vond het een slecht signaal naar de leden liefhebbers toe om op de eerste AV meteen de bijdragen te verhogen. Hij stelde voor de bijdragen te behouden. Wat in een stemming werd aangenomen. De bijdragen voor 2019 ondergaan dus geen wijzigingen. U kan ze terugvinden in onderstaand overzicht van de genomen beslissingen.

bekijk hier de beslissingen van de NAV van 16 maart 2018

Afsluiten met een positieve noot

Voorzitter Frans Hermans sloot de eerste NAV af met te wijzen op het belang om de rangen te sluiten, en deed een oproep om het belang van de duivensport en van de duivenliefhebbers te behartigen. De beslissingen moeten voortaan genomen worden in deze context.
De mandatarissen van de nieuwe bewindsploeg gaan hun taak en opdracht met een positieve ingesteldheid tegemoet. We wensen alle mandatarissen veel succes in de ongetwijfeld zware opdracht die hen te wachten staat. Hoop doet leven!