Zoeken

Elia brengt nieuwe vogelkrullen aan op hoogspanningslijn tussen Izegem en Ruien

Elia beheert in België meer dan 5.000 kilometer hoogspanningslijnen en 22.780 pylonen. Jaarlijks vliegen 170.000 tot 500.000 vogels, waaronder ook veel reisduiven zich te pletter tegen die lijnen. Om die zichtbaarder te maken heeft Elia nu krullen aangebracht tussen Izegem en Ruien.

De krullen zorgen ervoor dat vogels de aardkabel beter kunnen zien zodat er minder aanvliegingen gebeuren. De bekende bollen doen dat veel minder en zijn vooral bedoeld voor de lucht- en de ballonvaart. De natuurvereniginen Natuurpunt en Natagora hebben een lijst van risicozones in kaart gebracht en Elia voorziet geleidelijk aan elke probleemzone van vogelkrullen. 


De krullen dienen niet om vogels af te schrikken, maar wel om de lijnen zichtbaar te maken.

Het aantal draadslachtoffers onder de reisduiven is groot. Iedere melker die hoogspanningslijnen in de buurt van zijn hokken heeft, stelt telkens opnieuw met afgrijzen vast hoe dodelijk de draden zijn voor zijn en andermans duiven. Dat er ook veel andere vogels zich te pletter vliegen is voor Natuurpunt de aanleiding om te pleiten voor krullen op de lijnen. Onze duiven halen zeker ook hun “profijt” uit de maatregelen: ze zullen minder tegen de dodelijke draden vliegen als er eenmaal krullen zijn aangebracht.

Uit een studie van 2012 blijkt dat gebieden met veel water, zoals aan de kust, het grootste gevaar vormen voor de vogelfauna. Voor onze reisduiven is dit uiteraard niet het geval. Dat de melkers de plannen van Elia toejuichen, staat buiten kijf. Als er door de krullen minder draadslachtoffers vallen onder de wilde fauna, zal dit zeker ook voor de duiven het geval zijn. Identieke werken staan nog op de planning in Wallonië.