Zoeken

Duivenmest mag voortaan in groencontainer, maar in beperkte hoeveelheden en niet in alle gemeenten

Sinds 1 januari is er een wijziging op het vlak van de afvoer van duivenmest. “Duivenmest mag sinds 1 januari bij het gft-afval. De huidige gft-installaties zijn immers van die aard dat de gangbare ziektes uit mest gegarandeerd worden gedood,” zo klinkt het bij Limburg.net.

De nieuwe regel geldt voor heel Vlaanderen, maar de interpretatie is niet overal dezelfde.

Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en Diest. De intercommunale staat in voor de afvalpreventie en -inzameling van alle gemeenten in de provincie Limburg en de stad Diest. Woordvoerster Ilse Luypaerts laat weten dat duivenmest sinds begin 2019 bij het gft-afval mag. “De huidige gft-installaties zijn immers van die aard dat de gangbare ziektes uit mest gegarandeerd worden gedood. Dit wordt via onafhankelijke controle gecertificeerd. En bij het respecteren van de voorwaarden worden ook de gangbare mens/dier ziektes zoals onder andere Salmonella afgedood. De installaties zijn hiervoor uitgebreid getest. Dit betekent ook dat de compost veilig is. Keukenafval en dierlijke voormalige voedingsmiddelen mogen in Vlaanderen enkel in een vergunde inrichting verwerkt worden, via een afgesloten systeem. Dit betekent ook dat er afdoende maatregelen worden genomen tegen eventuele herbesmetting door ongedierte.”

Beperkt

De nieuwe regels geven wel aan dat mest slechts in beperkte hoeveelheden bij het gft-afval mag. Ilse Luypaerts: “Als u dus enkele duiven heeft is dit geen probleem maar het is niet de bedoeling dat u de helft van uw gft-bak vult met mest. Hier primeert het gezond verstand om een beoordeling te maken van wat de normale hoeveelheden mest zijn voor een klein huisdier.”

De regel is wel eenduidig voor heel Vlaanderen (opgelegd door Vlaco) maar uiteraard kan er in de communicatie hierover een interpretatie worden gegeven.”

Dat blijkt ook in de realiteit zo te zijn. Een voorbeeld: in Veurne vermeldt het stadsbestuur uitdrukkelijk dat duivenmest niet in de groencontainer mag worden gedumpt. Ilse Luypaerts “In Veurne zullen ze er waarschijnlijk vanuit gaan dat mensen die duiven houden niet 1 of 2 duiven maar steeds meerdere duiven hebben die dus teveel mest produceren om toe te laten in de gft-bak. Om die reden zullen zij dit expliciet communiceren.”