Zoeken

Discussie over opvang van verdwaalde duiven draait soms zelf in de soep

Een artikel op vrt.be en in de kranten van Mediahuis zorgt voor veel commotie in duivenmelkerskringen. In het artikel schiet Vogelbescherming Vlaanderen met scherp op liefhebbers die hun verdwaalde duiven niet komen afhalen in de natuurhulpcentra. De KBDB wil de zaak bespreken met Vogelbescherming.

Dat er nog altijd liefhebbers botweg zeggen dat ze hun aangemelde duiven niet terug willen, is een spijtig gegeven. En dan hebben we het nog niet over de manier waarop die weigering wordt geformuleerd, met name van “draai ze de nek om” en “steek ze maar in de soep”. Maar zoals Vogelbescherming het nu verkondigt, lijkt het erop dat alle liefhebbers dierenbeulen zijn en dat is de waarheid toch wel heel erg geweld aan doen. Er wordt immers nogal eens snel vergeten dat duivenmelkers elke dag van het jaar zo goed mogelijk voor hun duiven zorgen, prestatiegericht dat wel, maar ook met liefde voor de sport en voor hun duiven.

Recent berichtten we hier op onze website over de Barcelona-duivin die door een Waalse sportvriend werd opgevangen en verzorgd. De vogel geraakte uiteindelijk thuis in Genk. Waarmee we willen zeggen dat veralgemening zowel in positieve als in negatieve zin, altijd uit den boze is. Bovendien speelt Dierenwelzijn een steeds belangrijker rol in de duivensport, en dat is terecht. De KBDB zorgde er in dit harde sportjaar voor dat er tal van vluchten werden afgelast en ingekort, dat het aantal duiven in de korven moest verminderen, enz. Vele weekends lang speelden de hitte en noordoostenwind de duiven parten en daarom nam de nationale bond die maatregelen die nodig waren om het onze duiven wat draaglijker te maken.

Maar het afhalen van aangemelde duiven blijft een delicaat gegeven. Daarin speelt ook de ouderdom van de duivenmelkers een rol: veel oudere liefhebbers zien er tegenop om een verre verplaatsing te maken. De KBDB vindt dat eigenlijk geen argument en wijst de leden op hun plichten als liefhebbers. Dat gebeurde nog in het begin van dit jaar met een bericht van Dierenwelzijn op de website van de KBDB, waarin het achterlaten en weigeren van een duif met een pv kan bestraft worden.
Lees hier het bericht

Natuurhulpcentrum

Bij Vogelbescherming Vlaanderen worden jaarlijks zowat 1.700 geringde duiven binnengebracht, een fractie van de ruim 1 miljoen die ieder jaar een ring aankrijgen. Maar dit terzijde. “Het is niet de taak van de opvangcentra om ervoor te zorgen, we worden er moedeloos van dat er praktisch geen duiven worden afgehaald,” zo klinkt het in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek.

Wat er met de niet-afgehaalde duiven gebeurt? In Opglabbeek wordt het niet met zoveel woorden gezegd, maar het staat wel vast dat ze aan de roofvogels worden opgevoerd, net zoals dat het geval is met kuikentjes en jonge muizen. Je zou hier ook over het aspect van diervriendelijkheid kunnen leuteren, maar laat ons vooral positieve lessen trekken uit hetgeen ons als duivenmelkers zelf aangaat. Of zoals de nationale KBDB Frans Hermans het uitdrukt: “Het kan niet de bedoeling zijn dat we mensen met een goed hart met onze dieren opzadelen. Onze leden moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ik ga daarover met Vogelbescherming Vlaanderen aan tafel zitten.”

Lees hier een stukje over de problematiek op VRT.be.