Zoeken

Constructief gesprek tussen KBDB en transporteurs: pleidooi voor uniforme controles

De vergadering tussen het hoofdbestuur van de KBDB en 6 duiventransporteurs kende een positief verloop. Hoofddoel is om in het nieuwe seizoen tot uniforme controles te komen. Ook is het de bedoeling om in 2020 regels vast te leggen voor vluchten die uitgesteld en/of verplaatst worden.

Binnen Febetra, de Federatie van Belgische Transporteurs is is de commissie “Duivenvervoer” actief. Deze commissie verenigt de Belgische duivenvervoerders en heeft vooral als taak regelmatig overleg te organiseren met de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond. De problemen die de duivenvervoerders ondervinden worden aangekaart en oplossingen worden gezocht voor de start van het nieuwe duivenseizoen. Onlangs vond er zo’n bijeenkomst plaats met de KBDB-top. Aanwezige transporteurs waren: Wybo, Bauwens, Limburgse Verzending, Vanderstukken, Martens en Lathouwers.


Johan Bauwens: "Transporteurs en KBDB zitten ongeveer op dezelfde golflengte."

Woordvoerder Johan Bauwens: “Enkele transporteurs ontbraken maar worden zeker uitgenodigd voor volgende vergadering.”
Naar verluidt verliep de vergadering zeer constructief. Er werd naar elkaar geluisterd. Johan Bauwens: “In het voorbije seizoen kregen we om de haverklap en vaak zonder enig overleg te horen dat inkorvingsuren en vluchten werden verplaatst. Zeker op het vlak van dierenwelzijn waren die beslissingen vaak terecht, maar voor ons als transporteurs niet altijd evident. Dat we niet tot in het oneindige flexibel kunnen zijn, hebben ze bij de KBDB nu goed begrepen. Uit de vergadering met de top van de Nationale bond is dan uit duidelijk naar voren gekomen dat we beter moeten samenwerken met elkaar.”

Spelregels
“Goeie afspraken maken goeie vrienden”, dat leek wel het motto van de bijeenkomst Wij doen het nog altijd graag, maar de liefde moet van twee kanten komen.”. Bauwens: “We hebben afgesproken dat er uniforme controles komen, op het vlak van entingspapieren, toestand van de duiven (drinken, verluchting, enz.). Er komen documenten met een hele reeks van die punten waarop dan gecontroleerd kan worden. Die documenten moeten dan ondertekend worden door de vervoerder en de controleur. Ook is men van plan om regels vast te leggen in geval er uitstel of afgelasting van vluchten wordt aangekondigd. Wij van de kant van de transporteurs vinden het belangrijk dat er naar ons wordt geluisterd en dat is tijdens die vergadering duidelijk gebleken.”

Zaterdagspel
Zoals bekend is het zaterdagspel in onder meer Limburg in goede aarde gevallen. Vanuit de transporteurs is de vraag gekomen om dat zaterdagspel over heel Vlaanderen uit te breiden in de maanden maart-april en september-oktober. Maar daarover waren de meningen niets eensluidend. Mogelijk komt dit opnieuw op tafel tijdens een volgende ontmoeting.