Zoeken

Breaking: Nationaal Voorzitter van het Sportcomité Dirk Schreel en drie anderen met onmiddellijke ingang geschorst

Op 17 januari werd in Halle tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering de resultaten van de verkiezingsfraude in West-Vlaanderen meegedeeld. Nadien werden ook vier liefhebbers met onmiddellijke ingang geschorst en ontzet uit al hun functies: Dirk Schreel, Frank Verkinderen en Kurt Dekeyzer (voor 6 jaar) en Richard Matton (voor 3 jaar).

Deze beslissingen zijn dus het gevolg van het onderzoek dat op 20 december tijdens een buitengewone algemene vergadering rond de verkiezingsfraude aangekondigd werd. Die dag werden ook nieuwe verkiezingen in West-Vlaanderen aangekondigd.


de 4 kandidaten die klacht indienden: Davy Verleye, Paul Haesaert, Yvan Mouton, Dany Vandenberghe

Een kaakslag voor de duivensport in België. Vooral omdat een hoogwaardigheidsbekleder van de KBDB uit de nationale raad van bestuur en beheer, zijnde nationaal ondervoorzitter en voorzitter van het nationaal sportcomité, hierbij betrokken partij is. Na onderzoek door de aangestelde juridische commissie, heeft de Nationale Algemene Vergadering de klacht die tegen zijn persoon en het zetelend Provinciaal bestuur van de PE West-Vlaanderen was ingediend omtrent mogelijke verkiezingsfraude (volgens art 16 van de statuten), ontvankelijk en gegrond  verklaard.

Het was nationaal voorzitter Stefaan Van Bockstaele die na deze Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van 17/01/2018 (net als na de BAV van 20/12/’17) een persconferentie organiseerde om toelichting te geven over de feiten. Stefaan Van Bockstaele wenste te benadrukken dat deze persconferentie een eigen initiatief was vanuit zijn functie als provinciaal mandataris van de KBDB PE Vlaams-Brabant, en ‘NIET’ als nationaal voorzitter. Dit is mijn eigen verantwoordelijkheid, waarvan ik desnoods de consequenties wil dragen… omdat ik vind dat de leden van de KBDB recht hebben op rechtmatige en juiste info, aldus SVB.

Op deze BAV van 17/1 waren 19 nationale mandatarissen aanwezigen, en 2 vertegenwoordigt via volmacht. Deze BAV is een gevolg van de voorafgaande BAV van 20/12 en 03/1, betreffende de klachten van de heren Yvan Mouton, Dany Vandenberghe, Paul Haesaert en Davy Verleye tegen het huidige bestuur van de KBDB PE West-Vlaanderen omtrent onregelmatigden (tegen art 6 en 16 van de statuten) bij de organisatie van de verkiezingen (bekijk hier nog eens het verslag van de BAV van 20/12) en de vaststellingen en besluiten van de beperkte juridische commissie (op 3/1). Na alle partijen te hebben gehoord, werden volgende zaken beslist:

-het juiste aantal stemgerechtigde leden binnen de PE West-Vlaanderen (op 03/1) werd vastgelegd op 2.745 leden (volgens art 6). Deze lijst werd ondertekend door de huidige leden van de BAV. Wat betekent dat er nieuwe verkiezingen georganiseerd worden volgens de modaliteiten vastgelegd op 20/12, de betreffende statuten en het huishoudelijk reglement.
-de BAV vindt dat het voltallige Provinciaal comité verantwoordelijk is voor de controle van de door de liefhebbers ingediende hoklijsten (3006 in november 2016). Het systeem van valse hoklijsten was reeds meer dan 1 jaar ingevoerd, en werd vorig jaar in stand gehouden. De BAV is van oordeel dat er verzwarende omstandigheden zijn. In de lokalen en arrondissementen van de huidige mandatarissen Kurt De Keyser (69%), Frank Verkinderen, Dirk Schreel (60%) werden onregelmatige leden vastgesteld, waarvoor het ganse Provinciale comité (en bestuursraad) de verantwoordelijkheid draagt.
De heer Wim Logie kan niet verantwoordelijk gesteld worden (zetelt niet in de bestuursraad van de PE West-Vl), de klacht tegen hem is ontvankelijk maar niet gegrond. De klacht tegen Frank Verkinderen, Dirk Schreel en Kurt De Keyzer is wel ontvankelijk en gegrond. Richard Matton is als secretaris-verslaggever van de bestuursraad van de PE West-Vl mee verantwoordelijk op het nauwkeurig uitvoeren van de mandaten en de plichtenleer. Waarop de BAV beslist volgende vervolging in te stellen:

-schorsing van Richard Matton met onmiddellijke ingang vanaf 17/01/2018 voor de periode van 3 jaar, met ontzetting uit al zijn functies
-schorsing van Frank Verkinderen, Dirk Schreel en Kurt De Keyser met onmiddellijke ingang vanaf 17/01/2018 voor de periode van 6 jaar, met  ontzetting uit al hun functies

Ze worden dus onmiddellijk uit al hun functies ontheven zowel binnen de KBDB als de FCI. De PE West-Vlaanderen komt tot einde mandaten (28/2) onder toezicht van het nationale bestuur. De functie van voorzitter Nationaal Sportcomité zal worden waargenomen door Christian Goulem (vice-voorzitter KBDB) tot einde van dit mandaat. De Nationale Raad van Beheer en Bestuur zal tot einde mandaat bestaan uit slechts 4 personen, zijnde Stefaan Van Bockstaele, Juliaan De Winter, Christian Goulem en Dominique Charlier. Dirk Schreel mag de KBDB niet meer vertegenwoordigen (volgens art 4.2 van de plichtenleer), beslist met 14 stemmen tegen 5 achter gesloten deuren (dus met de vereiste 2/3 meerderheid). De beslissingen werden betekend, en zullen per aangetekend schrijven aan de betrokken partijen worden toegestuurd.

Omgekeerd heeft de BAV de klacht van Dirk Schreel en Frank Verkinderen tegen Dany Vandenberghe, Yvan Mouton, Paul Haesaert en Davy Verleye omtrent mogelijke overtreding van de Plichtenleer behandeld. Deze was ontvankelijk maar niet gegrond.

Hiermee is de kous niet af. Ook de betrokken maatschappijbesturen waar de valse hoklijsten werden ingediend (of kunstmatig gemaakt en in stand gehouden) zullen nog op het matje geroepen worden. Ook hier volgt nog een grondig onderzoek, maar dit is zaak voor de ‘kamers’. Dit krijgt wellicht nog een staartje, al zal dit nog wat tijd in beslag nemen.


Stefaan Van Bockstaele zat de personferentie voor, Juliaan De Winter volgde de gebeurtenis vanop de zijlijn

Slotconclusie

Stefaan Van Bockstaele vindt dit een zeer spijtige zaak, zeker om dit nog te moeten meemaken op het einde van een mandaat. In eerste instantie is het aan de lokalen om de ingediende hoklijsten te controleren op correctheid. Dan is het bestuur van de PE verantwoordelijk, en tot slot de administratie van de KBDB.

De PE West-Vlaanderen kan nu in alle sereniteit verkiezingen organiseren tegen eind februari. Eerst moet nu nagegaan worden of alle overblijvende kandidaten, nu nog kandidaat willen blijven en meedoen aan de verkiezingen. Dan kunnen de stembrieven gedrukt worden en naar de 2.745 stemgerechtigde leden opgestuurd worden.
Dit aantal stemgerechtigden heeft wel het gevolg dat de PE West-Vlaanderen nog recht heeft op 4 provinciale mandatarissen (ipv 5 nu) en nog 2 nationale mandatarissen (ipv 3 nu). Hierdoor wordt de provincie opgedeeld in 2 arrondissementen (ipv 4 voorheen). Het arrondissement Brugge wordt samengevoegd met Roeselare-Tielt, en Kortrijk met Diksmuide-Ieper-Veurne-Oostende, met ieder recht op 2 mandatarissen. Zoals de zaken er nu voorstaan betekent dit, indien iedere kandidaat op post blijft, volgende (mogelijke en voorlopige) kieslijsten met kandidaten:

-Arrondissement Kortrijk-Diksmuide-Ieper-Oostende-Veurne (2 mandaten):
Logie Wim – Poperinge
Vandenberghe Dany – Gullegem
(beiden zijn in deze omstandigheden dus automatisch verkozen)

-Arrondissement Brugge-Roeselare-Tielt (2 mandaten):
Haesaert Paul – Torhout
Meerschaert Koen – Moerkerke
Simpelaere Rik – Torhout
Verleye Davy – Damme
Mouton Yvan - Oostrozebeke

Wordt vervolgd eind februari.