Zoeken

Beslissingen Algemene Vergadering KBDB - UPDATE

Vandaag stond de nationale buitengewone statutaire algemene vergadering op het programma. Volgende beslissingen werden genomen. Een overzicht...


De huidige nationale raad van beheer en bestuur

Op deze eerste statutaire Nationale Algemene Vergadering (NAV) waren ook alle reeds verkozen nieuwe mandatarissen (13 in totaal) aanwezig. Het eerste deel van NAV verliep zonder pers en nieuwe mandatarissen. Hierin werden 3 klachten op inbreuken tegen de plichtenleer behandeld.
-de eerste klacht kwam van Jozef Oorts en Juliaan De Winter tegen de heren Alfons Bruurs, Pascal Bodengien, Marc Huybrechts en Guido Van Vlierberghe. Deze werd door de NAV weerhouden. Laatste 4 genoemden hadden besloten het nieuwe provinciaal bestuur op te richten, zonder der verkozen mandatarissen Oorts en De Winter. Volgens Jozef Oorts en Juliaan De Winter hadden ze dit onder hun 4 beslist, en niet in een vergadering onder de 6 verkozen mandatarissen voor de PE Antwerpen. De samenstelling van het nieuwe bestuur in Antwerpen was op 29 januari per aangetekende brief naar de KBDB te Halle verstuurd. Pas op 30 januari kwamen de 6 verkozen mandatarissen samen, waar volgens de heren Oorts en De Winter toen pas de mededeling kwam dat de 4 een nieuw bestuur gingen vormen (op basis van gebrek aan vertrouwen: wegens hun stemgedrag op de BAV van 27 januari).

Door het verwerpen van deze klacht door de NAV, kan het nieuwe hoofdbestuur van de PE Antwerpen straks geïnstalleerd worden, en zijn ook de 4 mogelijke nationale mandatarissen gekend (met Alfons Bruurs, Pascal Bodengien, Marc Huybrechts en Guido Van Vlierberghe). De nodige documenten daarvoor, werden ter plaatse ondertekend.
-ook de overige 2 klachten werden niet aangenomen


De tafel met de 13 nieuwe nationale mandatarissen die deze NAV al mochten bijwonen

Start NAV om 16u15

Bij de behandeling van punt 2 op de agenda: de goedkeuring van de notulen van de statutaire algemene vergadering van 25/10/2017 zat het spel meteen op de wagen.
Oud-nationaal voorzitter Pierre De Rijst nam het woord: namens de 5 nationale mandatarissen van de PE Oost-Vlaanderen vroeg hij dat de nieuwe mandatarissen vandaag (28 febru 2018) hun mandaat meteen zouden opnemen. Hij beriep zich op Art 23 van de statuten, waarin staat dat op de eerste vergadering van januari of februari de nieuw verkozen mandatarissen hun mandaat opnemen.
Er werd gestemd over dit voorstel, wat met 13 stemmen voor en 6 tegen werd aangenomen.
Nationaal voorzitter Van Bockstaele ging niet akkoord: volgens hem kunnen de 2 West-Vlaamse nationale mandatarissen pas op 16/3/2018 aangesteld worden tijdens het 2e en 3e deel van de NAV van vandaag, na de klachtenperiode van 14 dagen. Volgens Juridisch raadgever Dominique Charlier moet men de weg volgen zoals die in de statuten staat beschreven. De bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen in de PE West-Vlaanderen is op de agenda pas voorzien om 17u30, de 2 leden zijn met andere woorden nog niet gekend, dus kan er nu nog niet over gestemd worden. Het vervolg leest u onderaan dit artikel.

Onderzoek van de verslagen: winst in 2016-17

Stond als punt 6 op de agenda. Onderzoek van de verslagen van de raad van beheer en bestuur, financieel en censoren.
Limburgs mandataris Wim Kempeneers vraagt om de censoren af te schaffen. Er is er zelfs één die nooit de verslagen wil tekenen. Wat is dan het nut? Hij stelt voor een jaarlijkse (of 2-jaarlijkse) doorlichting te laten doen door een extern audit bureau. Voorzitter Van Bockstaele pikt hier op in door te melden dat hij op de Nationale raad van beheer en bestuur reeds voorstelde om te werken met een bedrijfsrevisor, wat niet werd aangenomen.
Na een voorlezen van de kosten en inkomsten, bleek dat het eindresultaat voor het werkingsjaar 2016-17 met een positief saldo van 26.005 € winst kon afgesloten worden.

Begroting 2017-18

Hier voorziet men een begroting met een totaal aan uitgaven van 2.357.848 €, en een totaal aan inkomsten van 2.268.577 €.
Dit betekent een verlies van 89.271 € dat wordt geraamd. Dit komt door het onvoorzien verlies van het proces tegen IT-factory, wat de KBDB de som van 105.000 € heeft gekost. Dit bedrag was vorig jaar niet voorzien, en wordt nu in de begroting opgenomen, vandaar het vooropgestelde verlies.

Geen gummi's meer op de Grote Halve Fond

De controlegummi's op de nationale vluchten grote halve fond zijn verleden tijd. Dat werd reeds goedgekeurd op de NAV van 25/10/2017.
Voor de aanmeldingen via KBDB-online gelden volgende punten:
-het automatisch online aanmelden van duiven zal geen probleem opleveren wanneer er geen gummi's meer worden gebruikt
-bij gebruik van gummi's dienen de 4 controlecijfers van de gummi ingebracht te worden in het programma
-indien geen gummi's (lees: Grote Halve Fond): de laatste 3 cijfers van de vaste voetring worden ingegeven. De programma's zullen dit zonder probleem aanvaarden.

Wijzigingen voor jaarlingen op fond- en zware fondvluchten

Ook aan de nationale vluchtkalender wordt wat gesleuteld. De nationale vluchtkalender die door de NAV op 25/10/2017 was goedgekeurd werd voorgelegd aan dierenwelzijn Vlaanderen (Dhr Van Tilburgh), Wallonië (Dhr Winandy) en Brussel. In de brief die de KBDB retour kreeg vanuit dierenwelzijn Vlaanderen stonden volgende opmerkingen:

-voor de Fond:
Terug naar de criteria van het vluchtprogramma 2017. Dat betekent dat er geen jaarse duiven mogen ingekorfd worden op fondvluchten voor 23 juni. Op Brive van 23/6 komt nu de toevoeging voor een vlucht met oude + jaarlingen (2 aparte uitslagen), evenals op Montélimar oude + jaarlingen op 30/6. Voor de rest van het seizoen zijn er geen wijzigingen.
-voor de Grote Fond:
Op aanraden van het Vlaamse Ministerie van Dierenwelzijn mogen er geen jaarse duiven ingekorfd worden op de zware fondvluchten uit: St. Vincent, Marseille en Perpignan (dus enkel jaarlingen op Agen en Narbonne).
De lossing Barcelona moet zo vroeg mogelijk gebeuren zodat de duiven voor de hitte het zuiden van Frankrijk voorbij zijn.

De internationale vluchten worden ingekorfd op maandag, met uitzondering van Barcelona waar de inkorving op zondag blijft.
Het weekend van zaterdag 14 juli, zullen alle vluchten op snelheid, halve fond en fond (nationale Jarnac) doorgaan op zondag 15 juli. Voor Jarnac en Angoulême kwam de vraag de reiskosten te verhogen naar 2,50 € per duif.

Vast bedrag aan ristorno's

Er werd beslist om een vast bedrag voor de ristorno's aan de verenigingen per categorie uit te keren op de nationale wedvluchten van de grote halve fond, fond en grote fond:
-grote halve fond: ristorno van 0,15 € per duif (bij uitgestelde lossing zal de ristorno worden verminderd met 0,05 € per dag)
-fond en grote fond: ristorno van 0,05 € per duif, ook bij uitgestelde lossing

Minimale afstanden bij (inter)nationale wedvluchten 2018

Problematiek van de minimumafstanden voor deelname: Agen (700 Km) en Marseille (675 Km)
Minimumafstanden behouden. Voor Agen zoekt men een lossingsplaats ongeveer 25 à 30 Km meer zuidwaarts dan de huidige losplaats, en dit voor 1 jaar op proef. Marseille wordt gelost in Mucem (= ongeveer 25 Km korter), met behoud van de liefhebbers die in 2017 hebben mogen deelnemen.

Nationale kampioenschappen 2018

Ook in 2018 worden de kampioenschappen (zowel voor de 1ste en 2de getekende als voor de asduiven) in de categorieën Grote Fond, Fond en Grote halve fond, en de Asduif All-round automatisch berekend. De liefhebbers hoeven voor deze kampioenschappen dus geen formulieren meer in te vullen en op te sturen.

-Kampioenschappen snelheid: zullen worden betwist op wedstrijden tot 255 Km (afstand tot hok liefhebber)
-Kampioenschappen kleine halve fond (geen nationale wedstrijden) zullen worden betwist op de wedvluchten vanaf 255 Km tot 460 Km.
-Kampioenschap Jeugd: enkel op weekendvluchten (geen feestdagen)
-Bij de uitslagen van samengevoegde wedstrijden (vb oude en jaarse samen) kunnen de 1ste en 2de afgegeven oude duiven/jaarlingen/jonge duiven enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste en 2de afgegeven werden ingetekend
-interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen worden 'niet' in aanmerking genomen voor de nationale kampioenschappen georganiseerd in de schoot van de KBDB

-voorstel (PE Limburg) voor heroriëntatie van Algemeen kampioenschap KBDB. Volgende vluchten komen in aanmerking:
2 uitslagen Grote Fond (1 met oude, 1 met jaarlingen)
2 uitslagen Fond (1 met oude, 1 met jaarlingen)
3 uitslagen Grote Halve Fond (1 met oude, 1 met jaarlingen, 1 met jonge)
3 uitslagen Kleine Halve Fond (1 met oude, 1 met jaarlingen, 1 met jonge)
3 uitslagen Snelheid (1 met oude, 1 met jaarlingen, 1 met jonge)
3 uitslagen van 3 verschillende bovenstaande categorieën met 3 verschillende categorieën van duiven te kiezen door de liefhebber

Voor dit Algemeen Kampioenschap KBDB mag éénzelfde uitslag slechts éénmaal worden gebruikt. ALLE gekozen wedstrijden dienen op het inschrijvingsformulier te worden vermeld (ook voor de gekozen wedstrijden Grote Fond, Fond en Grote Halve Fond)

Er kwam geen precisering van de andere nationale kampioenschappen en hun criteria.

Klik hier om de criteria van de Nationale Kampioenschappen te bekijken

Verplichte dubbelingen art 10 Nationaal sportreglement

Inlassing van onderstaande tekst en schrapping van de laatste §
Verplichte dubbelingen:
-voor de internationale vluchten: de nationale dubbeling en de lokale dubbeling
-voor de nationale vluchten: de zonale dubbeling en de lokale dubbeling

De liefhebber die in een andere PE/SPE inkorft dan de PE/SPE alwaar zijn duivenhok is gelegen, kan in geen enkele uitslag PE/SPE worden geklasseerd.
Voor iedere dubbeling dienen de duiven in rangorde te blijven van inschrijving van de hoofdprijskamp (hoofdvlucht).

Er is 'geen' verplichte dubbeling PE/SPE op (inter)nationale vluchten
Er komt 'geen' identieke poelbrief PE/SPE maar wel een poelbrief per PE/SPE

Nieuwe verkozenen PE West-Vlaanderen

Zoals u weet zijn er nieuwe verkiezingen uitgeschreven in de PE West-Vlaanderen. Volgende mandatarissen zijn verkozen:
-voor het arrondissement Brugge-Roeselare-Tielt: Yvan Mouton (1145 stemmen) en Paul Haesaert (694).
-voor het arrondissement Diksmuide-Ieper-Kortrijk-Oostende-Veurne: Wim Logie (446) en Dany Vandenberghe (926).
Werden niet verkozen voor arr. Brugge-Roeselare-Tielt: Davy Verleye (421), Rik Desimpelaere (381) en Koen Meerschaert (215)

Klik hier voor meer info omtrent de verkiezingen in PE West-Vlaanderen

Er is wel nog een klachtenperiode van 14 dagen tegen de resultaten van deze nieuwe verkiezingen in de PE West-Vlaanderen.

Aanstelling nieuw bestuur pas ten vroegste op 16 maart

Deze NAV eindigde met hetzelfde punt als waarmee ze gestart was. Met de vraag of de nieuwe mandatarissen en de nieuwe nationale bestuursploeg meteen hun mandaat kon opnemen. Nationaal voorzitter SVB trok met de betrokken partijen naar zijn bureel. Waardoor pas na een 30-tal minuten de NAV kon hervatten. Voorzitter Stefaan Van Bockstaele nam het woord:

Het is een jaar van uitzonderingen. Eerst nieuwe verkiezingen in West-Vl, en nu dit. Er moet in eerste instantie worden geprobeerd om geen nieuwe juridische problemen bij te creëren. De afspraak was om deze eerste statutaire algemene vergadering van 2018 op te splitsen in 3 delen. Het eerste deel vandaag, en deel 2 en 3 binnen 2 weken op 16 maart 2018, omwille van de klachtenperiode van 14 dagen die nog loopt. Hier kan enkel worden van afgestapt als de nieuw verkozenen van West-Vl een document wil ondertekenen dat zij akkoord gaan dat deze laatste 2 delen nog vandaag kunnen doorgaan. Daarvoor moet aan een 4-tal punten worden voldaan, waarvan een 2-tal negatief werden beantwoord:
-zo weigeren de nieuw verkozen West-Vlamingen het voornoemd document te ondertekenen. Zij vinden dat ze niet de kans kregen hun kandidatuur te stellen voor een nationaal mandaat. Zij hebben daar recht op en moeten daarvoor de komende 2 weken nog campagne kunnen voeren.
- er zijn ook nog PE/SPE's waar een persoon als provinciaal voorzitter zou aantreden, die nu een nationaal mandaat zou hebben in het nieuwe nationale bestuur. Daar moet nog een switch gebeuren van bepaalde functies op provinciaal vlak, iets wat ze met hun voltallig comité moeten beslissen en ondertekenen. Gezien niet alle vertegenwoordigers van hun provinciaal bestuur hier aanwezig zijn, kunnen de anderen niet spreken in hun naam (zonder volmacht). Vandaar dat ook eerst daar de nodige documenten moeten ondertekend worden.

Besluit: Het is in deze geraadzaam om zich als KBDB op juridisch vlak veilig te stellen voor iedereen bij het maken van de overdracht van mandaten. Dit zal dus gebeuren zoals voorzien op vrijdag 16 maart 2018. Een nieuwe en normaal gezien ook laatste NAV voor de huidige (oud-)mandatarissen.

Klik hier om alle genomen beslissingen nog eens na te lezen

Klik hier om alle genomen beslissingen op sportief vlak nog eens na te lezen