Zoeken

Berichten aan de duivenliefhebbers en verenigingen van de PE Limburg

KBDB Limburg nogmaals de aandacht vestigen op Artikel 17 van het provinciaal sportreglement en Artikel 2 van het nationaal sportreglement.

Artikel 17 (provinciaal sportreglement)

Wij vestigen de aandacht op Artikel 17 van het provinciaal sportreglement (zie hieronder). Zoals voorzien in Artikel 37 van het nationaal sportreglement mogen enkel portduiven aanvaard worden op prijsvluchten wanneer het hok van de liefhebber die portduiven wil zetten zich in de deelnemingszone (straal) van de wedstrijd bevindt. Het provinciaal sportreglement kan hier een andere tekst voor voorzien, doch dat is niet het geval in Limburg.

Het is dus onnodig dat liefhebbers zich (soms op een andere dag) aanbieden bij verenigingen die deel uitmaken van een ander spel om aldaar portduiven in te korven wanneer hun hok niet kan deelnemen aan de wedstrijd aldaar. Verenigingen die deze portduiven van buiten de deelnemingszone aanvaarden zijn in strijd met de reglementen van de KBDB. 

Artikel 17 van het provinciaal sportreglement luidt als volgt: Portduiven moeten op alle programmavluchten aangenomen worden. Op midweekvluchten, voor- en najaarsvluchten, feestdag- en kermisvluchten beslist de inrichter of hij al dan niet portduiven aanvaardt.

Er wordt de aandacht gevestigd op artikel 37 van het Nationaal Sportreglement: "Het inkorven van port-/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging is niet toegelaten tenzij anders bepaald door de PE/SPE. De verzendingskosten aangerekend voor port-, lap- of leerduiven mogen nooit hoger liggen dan de inleg voor kosten aangerekend voor de duiven die aan de wedvlucht deelnemen. Voor nationale, interprovinciale en provinciale wedvluchten worden geen port-, lap- of leerduiven aangenomen."

Artikel 2 (nationaal sportreglement)

"Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB. Het is aan de leden verboden op straf van voorlopige schorsing door de nationale raad van beheer en bestuur deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz... , ingericht door een vereniging (in de zin van Artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB, zoals het ook aan onze verenigingen verboden is niet-leden aan hun wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen. Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden. Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn nationale federatie."

Opgelet met artikel 2 NSR: Liefhebbers waarvan het hok niet gelegen is in België kunnen dus geen port- of leerduiven komen korven in verenigingen van Belgisch Limburg. Het comité zal hier op toezien en via steekproeven dit controleren. Indien er inbreuken worden vastgesteld, zal dit gevolgen hebben voor de volgende inkorvingen van de in gebreke zijnde vereniging. Dit geldt zowel voor prijsvluchten als voor leervluchten!

Beide items, Artikel 17 van het provinciaal sportreglement en Artikel 2 van het nationaal sportreglement, werden eerder reeds medegedeeld aan de verenigingen in een begeleidend schrijven dat samen met de goedgekeurde reisroosters werd bezorgd. U kan dit document hier nalezen.