Zoeken

Belangrijk bericht omtrent elektronische kloktoestellen

De KBDB informeert haar leden en verenigingen om speciale aandacht te vestigen op de elektronische klokken. Alle klokken dienen volgens Art 56 van het nationaal sportreglement voorzien te zijn van een door de KBDB erkend zegel.