Zoeken

Algemene statutaire vergadering KBDB Oost-Vlaanderen

Op zaterdag 1 december ging jaarlijkse de Algemene Statutaire Vergadering van de KBDB door in Salons Mantovani te Oudenaarde, waarop enkele grondige wijzigingen werden doorgevoerd, vooral wat betreft de omtrekken.


De nieuwe bewindsploeg van de KBDB Oost-Vl met centraal provinciaal voorzitter Luc De Backer (met micro)

Het was meteen de eerste Algemene Statutaire Vergadering (AV) onder de nieuwe bewindsploeg van nieuw provinciaal voorzitter Luc De Backer. Het was dan ook voorzitter De Backer die iedereen welkom heette, en de nieuwe ploeg mandatarissen aan de aanwezigen voorstelde.

In 2018 was men in Oost-Vlaanderen nog met 4650 aangesloten leden, een daling met 222 liefhebbers (tov 4872 in 2017), en nog met 95 verenigingen of 6 minder dan in 2017. Er werden 236.473 ringen verkocht… ook hier een daling van 9.605 ringen (tov 246.078 in 2017). In 2018 werden in de provincie 26 dopingcontroles uitgevoerd (allen negatief), 15 nieuwsbrieven verstuurt, waarbij vooral de nadruk werd gelegd dat niet het ‘aantal’ belangrijk is, maar wel het feit dat de liefhebbers rechtstreeks geïnformeerd worden vanuit de KBDB. Verder werden in 2018 ook 4 controles in lokalen uitgevoerd, 10 controles op lossingen, en 8 liefhebbers werden thuis gecontroleerd.

Beslissingen Nationale Algemene Vergadering

Het was nationaal voorzitter Frans Hermans die de besluiten van Nationale Algemene Vergadering uit de doeken deed, specifiek de maatregelen/wijzigingen die gelden voor alle liefhebbers en lokalen:

-de prijs van de voetring werd op 1 € behouden. Vanaf 151 ringen zal een toeslag tot 2 € worden aangerekend per factuur aan betrokken liefhebber(s).
-de nationale vluchtkalender werd met 1 week vervroegd. Vierzon van 18 mei wordt de eerste nationale vlucht op de nieuwe kalender.
-alle duiven dienen verplicht gedrenkt te worden tijdens de inkorving, wat betekent dat de drinkbakjes met water aan de mand moeten hangen voor de inkorving begint.
-de gummiringen op de halve fond komen terug. Per categorie dienen voortaan de 2 eerst toegekomen duiven gecontroleerd te worden. De eerste duif binnen de 15 min, de tweede duif binnen de 30 min. Deze duiven dienen ook binnen dezelfde tijd te worden aangemeld via een door de KBDB officieel erkend medium (vb Briconweb, Omar… naar KBDB-online). Ook alle andere daarop volgende duiven moeten verplicht worden aangemeld binnen de 30 minuten (zonder de verplichting nog de gummi te klokken)… de gummi’s van alle (elektronisch) geklokte en aangemelde duiven dienen echter ‘verplicht’ te worden meegebracht naar het lokaal ter controle. Modaliteiten van controlegummi en aanmelding vervallen vanaf de 3e vluchtdag (dus derde dag na lossing).  
Opmerking: oud-nationaal voorzitter Pierre De Rijst wees huidig nationaal voorzitter Frans Hermans op enkele tegenstrijdigheden in de gewijzigde nationale reglementen en de voorgestelde maatregelen aangaande de aanmeldingen. Frans Hermans nam daar nota van, en beloofde om tegen de nationale AV van februari dit in orde te brengen.
-het overschrijven van duiven wordt opnieuw ‘verplicht’ vanaf 2019. Vanaf 2019 mag je enkel nog aan wedstrijden deelnemen met duiven die op uw eigen naam overgeschreven zijn… zo niet worden deze duiven uit wedstrijd genomen en de inzetten verbeurd verklaard ten voordele van de andere deelnemende duiven in concours. Meer zelfs… vanaf 2019 en later moeten ook alle andere duiven die zich op het hok van de liefhebber bevinden op zijn naam overgeschreven zijn (dus ook kweekduiven en andere duiven – vanaf jaartal 2019 en later - waarmee niet aan wedstrijden wordt deelgenomen). Voor duiven van 2018 en vroeger, waarmee niet aan wedstrijden wordt deelgenomen is dit dus niet meer verplicht, gezien de grote administratieve rompslomp die dit met zich mee zou brengen.  
-medewerking bij dopingcontrole is ‘verplicht’, zo niet wordt dergelijke controle beschouwd als zijnde ‘positief’.

Vluchtkalender 2019

Mandataris Filip Dhondt deed aansluitend – als Oost-Vlaams vertegenwoordiger in het nationaal sportcomité – de nieuwe nationale vluchtkalender uit de doeken. Hij nam ook de vluchtkalender voor de westenlijn voor zijn rekening.

Westenlijn

Hier dient de vluchtkalender van de provincie West-Vlaanderen te worden gevolgd. ALLE vluchten (snelheid en kleine halve fond) zullen in 2019 doorgaan op ZATERDAG. Voor de snelheid zijn dit vluchten Arras – Clermont en Pontoise.
-Arras: van 9 maart tot en met 28 september (leervlucht voor jonge duiven vanaf 1 mei, eerste wedvlucht uit Arras jonge vanaf 19 mei)
-Clermont: van 6 april tot en met 27 juli
-Pontoise: van 3 augustus tot en met 7 september
Voor wat de kleine halve fond betreft krijgen de deelnemende lokalen de keuze tussen westenlijn of middenlijn. Dit op vraag van meerdere lokalen die op donderdag geen personeel hebben. Want de kleine halve fond op de westenlijn zal worden ingekorfd op DONDERDAG voor de vluchten Fontenay en Chateaudun. De vlucht op de middenlijn is Chevrainvilliers met inkorving op VRIJDAG met aparte lossing westenlijn (10 min na de interprov lossing Oost-Vl-Antwerpen-Brabant).
-Fontenay-Chateaudun: inkorving op donderdagavond, met op 4 + 11 mei Fontenay, en Chateaudun van 18 mei tot en met 15 juni. Op 22 + 29 juni en 6 juli is er Fontenay of Chateaudun (afhankelijk van de start met de jonge duiven op de kleine halve fond… indien er op 22 juni vlucht is voor jonge duiven gaat men naar Fontenay). Vanaf 13 juli tot en met 24 augustus is er opnieuw Chateaudun, behalve op 3 augustus: het weekend van Bourges Nationaal is er geen vlucht op de kleine halve fond)
-Chevrainvilliers: inkorving op vrijdag: van 4 mei tot en met 24 augustus (behalve 3 aug: Bourges). Ook hier de eerste vlucht voor jonge duiven vanaf ten vroegste 22 juni.

Middenlijn

De middenlijn werd besproken door mandataris Gert-Jan Van Raemdonck
Ook hier dezelfde startdata als op de westenlijn, hier geldend voor de vluchten uit Quiévrain, Noyon (op de snelheid; lossing op zondag) en Chevrainvilliers (kleine halve fond op zaterdag). Telkens ‘interprovinciale lossing’. De eerste 3 weken is er wel mogelijkheid tot aparte lossing van de jonge duiven te Quiévrain. Op vraag van de lokalen en liefhebbers is er vanaf dit jaar kans op midweeklossing voor leervluchten uit Frankrijk vanuit St.Quentin en Noyon.

Omtrekken: geldig voor alle vluchten in 2019 volgens Art 36 NSR. Door de interprovinciale akkoorden zijn deze beperkt tot de aanpalende gemeenten van de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Voor Henegouwen is dit aanpalend en over-aanpalend. Voor de weekvluchten en de najaarsvluchten geldt ook aanpalend en overaanpalend met Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Ronde van België

Zal doorgaan op laatste 2 weekends van september en de eerste 2 weekends van oktober. Lossing vanaf 9 uur. Geen losplaatsen in de provincie Oost-Vlaanderen. De trekking van de losplaats gebeurt na de inkorving door een provinciaal mandataris.

Tijdens het weekend mogen geen ‘leervluchten’ doorgaan. De vluchtkalender moet tegen uiterlijk 31/12/2018 worden ingediend op de zetel van het PC van de KBDB Oost-Vlaanderen.

Ringen en deelnemingszones

 De grote vernieuwing tov de voorgaande jaren is de bepaling van de speelomtrekken. Er wordt afgestapt van de werking met stralen en deelgemeentes. Momenteel is alles in ontwikkeling om vanaf 2020 te werken met lange zones. Voor 2019 wordt er gewerkt met ringen. Onderstaande tekst maakt wellicht alles duidelijk.

Kort samengevat:
-Indien men kiest voor een deelgemeente van ‘Ring X’ dienen alle deelgemeenten van ‘Ring X – 3’ deel te nemen, dus verplicht in de speelomtrek opgenomen te worden.
Voorbeeld: een lokaal neemt een deelgemeente op in zijn speelomtrek van Ring 5, dan dient men alle gemeentes van Ring 0 + 1 + 2 verplicht te laten deelnemen, deze uit Ring 3 + 4 + 5 zijn dan naar keuze.
-snelheid en kleine halve fond: minimum deelname ring 0 + 1 (dus plaats van het lokaal en alle aanpalende gemeentes) en maximaal 5 ringen ver
-grote halve fond en fond: minimum deelname ring 0 + 1 + 2 (= aanpalend en over-aanpalend) en maximaal 6 ringen ver. De deelnemingszone voor grote halve fond, fond en grote fond is voortaan dezelfde.

Vanaf het weekend na de laatste nationale vlucht voor jonge duiven, is de omtrek vrij te bepalen, doch kan niet kleiner zijn van de omtrek binnen het jaar (speelseizoen 2019).

Freddy Coppens van het lokaal Ninove vroeg of deze nieuwe maatregel zou gestemd worden? Reden: de speelomtrek van zijn vereniging op de grote hafo en fond was in 2018 blijkbaar groter dan de nu voorgestelde 6 ringen ver, omwille van vele kleine deelgemeentes binnen zijn omtrek (hij illustreerde dit aan de hand van de kaart van de provincie). Toen het antwoord hierop ‘negatief’ was, stelde de heer Coppens dat deze AV dan ongeldig was, omdat dit indruist tegen de statuten… en eiste een stemming. Waarop het provinciaal comité zich een 15-tal minuutjes terugtrok voor overleg. Provinciaal voorzitter Luc De Backer kwam met een voorstel tot compromis gebaseerd op Art 6 en Art 15 van het nationaal sportreglement, waarbij betrokken loka(a)l(en) een motivatie tot een uitzondering voor hun vereniging kunnen indienen aan het PC (waarom ze een grotere omtrek zouden willen), waarbij eventuele bijzondere gevallen worden beslecht door de raad van beheer en bestuur op basis van het Provinciaal sportreglement.

Waarna deze Algemene provinciale statutaire vergadering werd afgesloten, met de mededeling dat de Provinciale Kampioenendag KBDB-Oost-Vl zal doorgaan op zaterdag 2 februari 2019 in Salons Mantovani. Deelnameprijs is 35 € per persoon voor het feestmaal. Inschrijven kan tot 4 januari.
Er loopt van 28 januari tot 7 februari ook een Bonverkoop (ten voordele) van de KBDB Oost-Vl op Pitts. De voetringen 2019 zullen verdeeld worden aan de lokalen op vrijdag 28 december, waarbij een schema werd getoond per arrondissement, waar en wanneer de lokalen de ringen kunnen afhalen voor verdeling aan hun liefhebbers.