Zoeken

Algemene Nationale Vergadering KBDB / Assemblée Générale RFCB (25/08/2008)

De algemene vergadering werd aangevangen met een mimuut stilte gevraagd door de Nationale voorzitter Mr De Rijst na het overlijden van de heer P. Matton uit Beersel, die terzelfdertijd ten grave werd gedragen.

Aan de pers vraagt Mr De Rijst objectief te zijn, vooral tegenover sensatiegerichte artikels en ook de reacties te plaatsen na tussenkomsten.
Een beslissing nemen dat iedereen tevreden is zal nooit bestaan. 80 % tevredenheid is al een mooi cijfer.
Een open brief is niet geschikt om zijn mening te uiten.
Einde citaat.
Hij dankt het personeel voor zijn inzet tijdens deze overgangsperiode.

Vergadering van 25 Oct 2008

Goedkeuring van het verslag van de AG van 23 febr, - Geen opmerkingen

Voorstellen van aanpassingen aan het Nationaal Sportreglement :commentaat zie onderaan de pagina

Art 11
Na tussenkomst van de heer Dewinter (Provincie Antwerpen) wordt deze wijziging NIET doorgevoerd. De beslissing wordt doorgeschoven naar de provinciale besturen.
De Heer Goegebeur, voorzitter van het nationaal sportcomité, vraagt rekening te houden met de kostprijs. (gering aantal duiven te transporteren)
De gewenste vluchten moeten vermeld worden op de provinciale kalender 2009.

Art 30 § 1
Vraag Prov. Oost-Vlaanderen : is dit wel mogelijk met de software 2009, zal nagevraagd worden.

Art 37 § 2
Na tussenkomst van De Heer De Backer Oost-Vlaanderen moet het woord "lokaal" vervangen worden door "ruimte"


Art 83 :
Betreft alleen het bijwerken van een verschil in de beide landstalen.

Art 98 :
Verbod op gebruik van klokken die het uur aangeven met een prik van een naald, zijn verboden voor internationale, nationale, interprovinciale en provinciale vluchten.


Voorstellen tot uitsluiting : Nihil
Aanvragen tot opheffing van uitsluiting : Nihil

Bekrachtiging benoemingen (nationale adviesraden)
ONTSLAG:
Benoeming van dhr Mark DE BACKER als voorzitter van de nationale adviesraad voor mechanische klokken en voor elektronische constatatiesystemen
Benoeming van dhr Luc VAN EGDOM als technieker van de twee nationale adviesraden
Ontslag van dhr Pierre LEMMENS (Fosses-la-Ville) uit al zijn K.B.D.B.-mandaten. (Wordt vervangen door de Heer Michel Regnier).
Werden aanvaard door de Algemene vergadering.

Voorstel tot wijziging aan het huishoudelijk reglement:

Voorstel tot wijziging aan de statuten van de duivenlieghebbersverenigingen:

Seizoen 2009
Er blijft slechts één verlate lossing over namelijk Souston op 3 juli i.p.v. St Vincent internationaal voor Jaarduiven met een lossing tot maximum 13 uur.
Mr Goegebeur legt er de nadruk op dat er geen bijkomende vluchten werden aanvaard. Het is eerder een samenvoegen van reeds bestaande vluchten.
Zo komt er op 27 juni een Nationale Argenton voor oude en jaarduiven.
24 juli 2009 Int. vlucht uit Libourne (i.p.v. St Vincent Yl) met ochtendlossing.
Weekend van Perpignan, Tulle nationaal met Oude en Jaarduiven.

Mr Goegebeur vraagt aan de provincies bij het opstellen van de kalender 2009 voor snelheid en kleine halve-fond het aantal vluchten en lossingsplaatsen te beperken. (max. 2 à 3 lossingsplaatsen). Een vaste regel zal opgesteld worden na het bestuderen van de overgemaakte voorstellen per provincie.

Vervoerscriteria :
Gezien de dure transportprijzen zal er getracht worden de stockagecapaciteit in de vrachtwagens te verbeteren. Stapelen in de middengang is steeds verboden.
Keuringen van de vrachtwagens zal terug ingevoerd worden. Er zal rekening gehouden worden met het aantal kubieke meter om het aantal manden te berekenen dat mag vervoerd worden per vrachtwagen.

Vraag Mr Van Bockstaele (Vlaams-Brabant)
Waarom moeten de vrachtwagens ter plaatse zijn in Dourdan om 5 hr en bvb in Pithiviers om 4 uur?
Antwoord van Mr Goegebeur : Werd bepaald aan de hand van de bereikbaarheid, van de afstand naar de lossingsplaats, ... er werd vastgesteld dat bepaalde vervoerders opzettelijk laat aankomen....

Prijs ring :
Twee voorstellen :
Ofwel 0,70 € ofwel 0,65 €.
Hangt ervan af als de radiouitzendingen nog moeten blijven bestaan.
De vraag wordt gesteld, GEEN REACTIE...
Mr Knaepen stelt voor de prijs voor te stellen aan het Ministerie van 65€-Cent met afschaffing van de radiouitzendingen. - Geen commentaar.
Er wordt wel aangedrongen dat de informatie langs teletekst ZEKER even goed, of nog beter, moet zijn als deze langs de radio met info over het weer over de volledige vluchtlijn. (Telefoonlijn blijft eveneens mogelijk)

Voorzitter De Rijst wenst de pers nog in te lichten dat de voorafgaande vergadering vanaf 9 uur (zonder de pers) ging over de combiring, de centralisatie in Halle en de hervorming van het Bondsblad .......

Bogaerts-J-P vraagt op het einde van de vergadering een stemming over de wijziging van Art 12 hogerop besproken. Wordt niet in aanmerking genomen. Tussenkomst moest tijdens de bespreking van het punt gebeuren.

 

Algemene vergadering van 25 Oct 2008

 

Geleid bezoek aan het nieuwe KBDB gebouw in Halle.

Het nieuwe KBDB gebouw in Halle dat na harde onderhandelingen werd aangekocht voor 1.100.000€.
Vraagprijs 1.690.000 €

De hoofdingang.
Na het geleid bezoek was iedereen het erover eens dat het gebouw zeer geschikt is om er waardig de KBDB onder te brengen. 

 

Linker gedeelte, met de vergaderzaal

 Rechter gedeelte, waar en deel van de bedienden zal worden ondergebracht.

Achterzijde van het gebouw.

Achterzijde van het gebouw.

De vergaderzaal

De vergaderzaal

De keuken

De keuken

De kapel waar burelen zullen ondergbracht worden voor een deel van de 17 bedienden.

De kapel waar burelen zullen ondergbracht worden voor een deel van de 17 bedienden.

2 Appartementen op de verdieping waar eventueel een conciërge zijn intrek zal nemen

2 Appartementen op de verdieping waar eventueel een conciërge zijn intrek zal nemen

De garage

Het lokaal voor de verwarming