Zoeken

Adenovirose steekt nu al de kop op in Limburg

Een rondvraag bij enkele Limburgse dierenartsen leert dat op diverse plaatsen adeno nu al de jonge duiven van 2018 teistert. “Vroeger dan andere jaren”, klinkt het onheilspellend. De jongeduivendiaree – adenovirose - teistert ieder jaar tal van hokken, vooral vanaf eind maart tot juni, wanneer de stress van het lappen en de leervluchten met de vereniging begint.

De factor “stress” kan ook veroorzaakt worden door de toename van de roofvogels, aldus een dierenarts in Midden-Limburg. De vroege jonge duiven, die in contact komen met de krombekken, raken daardoor helemaal uit hun gewone doen. Een liefhebber uit As, een specialist in het spel met jonge duiven, bevestigt dit: “Mijn jonge duiven zaten op het dak toen een buizerd laag over kwam gevlogen. Ze schrokken heel fel van die roofvogel, die volgens mij nochtans geen duif viseert, en vlogen naar alle kanten. Enkele dagen later begon de ellende hier: slechte mest en braken. Enkele piepers hebben het niet overleefd, de rest heb ik er met licht voer en een antibioticum opnieuw bovenop gekregen.”

Colibacterie

Het is de vaak aanwezige complicatie met colibacterie die verantwoordelijk is voor de ergste ziektetekens en eventuele sterfte. Binnen de 4 à 5 dagen verspreidt de ziekte zich onder alle jonge duiven op het hok. De bijbesmetting met colibacteriën verergert de ziekte, waardoor de duiven langer ziek zijn en de kans op sterfte verhoogt. Het is daarom van groot belang dat de ziekte zo snel mogelijk wordt vastgesteld, dit teneinde de behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen inzetten.
De eerste symptomen zijn vaak heftig braken en slechte spijsvertering. Het virus veroorzaakt ernstige darmbeschadigingen. De duiven worden ernstig ziek en produceren een waterige, geelgroene, stinkende mest. Ze vertonen zeer vlug uitdrogingsverschijnselen Soms kan sterfte optreden.
De darmbeschadiging maakt de darm vatbaar voor complicaties met bacteriën. Vooral de colibacteriën vermeerderen zich gemakkelijk op de beschadigde darmwand en geven vaak aanleiding tot ernstige complicaties. 
De liefhebbers van wie de duiven met deze symptomen geconfronteerd worden doen er goed aan om een dierenarts te raadplegen om andere oorzaken van diarree zoals hexamithiasis (darmtrichomonas) uit te sluiten.
Geneesmiddelen of vaccins tegen het adenovirus zijn niet beschikbaar. De behandeling – altijd in overleg met de dierenarts - bestaat in het snel verstrekken van een darmantibioticum, werkzaam tegen colibacteriën. Ter ondersteuning wordt vaak een darmconditioner en elektrolyten toegediend.

Nederland

Opmerkelijk in het jaarlijks weerkerend adeno-verhaal is dat de ziekte blijkbaar altijd eerst in ons land uitbreekt, en pas daarna in Nederland. Duitsland komt nog later aan de beurt. Of het uitbreken van de ziekte in de verschillende landen dezelfde oorzaak heeft is vooralsnog niet bekend. Dierenartsen zijn het er overigens niet over eens dat jonge duiven slechts eenmaal door adenovirose kunnen getroffen worden.