Zoeken

Informatie over duivenliefhebber Vanderespt Charles

Reportage

(22/12/2012) Cattrysse Gebroeders (Moere, BE) opgetekend in 1951 - Deel III

Ik wil thans een punt aan de orde stellen, zonder de behandeling waarvan geen naar behoren gedocumenteerde reportage als volëindigd mag worden beschouwd: de kwaliteitsbeoordeling.

Reportage

(20/12/2012) De geschiedenis van de Belgische duivensport: enkele der voornaamste Belgische basishokken

Vóór de oorlog 1940-45, en meer bepaald tussen de jaren 1925 en 1939, heeft België zeer veel grote Belgische duivenkampioenen gekend. Voordien was er de beroemde Karel Wegge (overleden in 1897).

Reportage

(15/12/2012) Cattrysse Gebroeders (Moere, BE) opgetekend in 1951 - Deel II

Wie de aankondigingen van hun publieke verkopingen te Brussel al eens onder ogen heeft gehad, heeft zich wellicht verwonderd over toevoegingen als deze: „Blauwe duiver (genaamd zus en zo), is van '46 (dus 4 jaar oud), heeft tot dusver geen potten gebroken, maar zal toekomend jaar gereed zijn voor de grote drachten ......"

Reportage

(08/12/2012) Cattrysse Gebroeders (Moere, BE) opgetekend in 1951 - Deel I

Wanneer ge een Belgisch liefhebber, die min of meer op de hoogte is van de strijd der grote bazen op het nationale plan, d.w.z. op de fond, de vraag stelt wie, zijns inziens, in de naoorlogse jaren het sterkst en regelmatigst hebben gespeeld, met andere woorden wie de ware kampioenen van België en daarmee de wereldkampioenen van deze tijd zijn ...

Reportage

(26/10/2012) De geschiedenis van de Belgische duivensport: Vandevelde Theo (Leffinge, BE) & Vanderespt Charles (Oudenburg, BE) - deel II

In 1904 deed meneer Theo Vandevelde een verwisseling met zijn collega-onderwijzer Louis Linghier van Oudenburg. Hij kreeg verschillende duiven van twee afzonderlijke koppels, daaronder van de beroemde „Snak", die gepaard was aan een duivin Constant Deherdt van Berchem.

Reportage

(19/10/2012) De geschiedenis van de Belgische duivensport - Vandevelde Theo (Leffinge, BE) & Vanderespt Charles (Oudenburg, BE) - deel I

Wij schrijven zondag 16 December '51. Het is bomvol bij Corbisier aan de Place Fontainas in „A la Cour de Bruxelles", hetzelfde duivenlokaal waar drie en vijftig jaar geleden Karel Wegge's duiven verkocht werden: „Uw vuist kunt ge er niet binnen steken."