IATP-reglement

Voor elke in aanmerking komende vlucht wordt aan elke liefhebber van wie zijn eerste genomineerde duif een volle prijs per viertal behaald op de internationale uitslag een aantal punten toegekend volgens de volgende formule:

25 – ((behaalde prijs * 100)/aantal deelnemende duiven)

De uiteindelijke jaarlijkse ranking wordt opgesteld door het optellen van alle door één liefhebber behaalde punten. De winnaar van de ranking is de liefhebber met het hoogst aantal punten.

Alle liefhebbers dien in één of meerdere vluchten punten gehaald hebben worden in de ranking opgenomen. Opname in de ranking gebeurt automatisch door het deelnemen aan de wedvluchten, het is niet nodig om in te schrijven of resultaten aan de organisatie mede te delen.

Voor de berekening van het IATP-klassement tellen alle internationale vluchten mee die door alle landen gezamenlijk gelost worden. Stel dat Duitsland niet deelneemt aan de lossing van Narbonne, dan zal Narbonne dus niet opgenomen worden in het IATP-klassement.

Jaarlijks zal er een prijsuitreiking plaatsvinden. Winnaars van trofeeën en/of geldprijzen worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd. Trofeeën en/of prijzengelden blijven de eigendom van de organisatie indien deze niet persoonlijk op de prijsuitreiking afgehaald worden.

De éénjaarse ranking geldt logischerwijs voor één jaar, alle behaalde punten uit voorgaande jaren vervallen in het daaropvolgende jaar.

Klachten omtrent de correctheid van de ranking kunnen ten allen tijde aan de organisatie gemeld worden. Deze moeten per e-mail naar het volgende adres gestuurd worden: redactie@pipa.be