Zoeken

07/09/2019 - DANKWOORD EN BONVERKOOP

Beste sportvrienden,

Het bestuur van "De Arend Rekkem" wenst alle liefhebbers te bedanken voor hun deelname aan 1 of meerdere vluchten in het seizoen 2019. Het was fijn u onder onze deelnemende liefhebbers te mogen verwelkomen en we hopen dit ook in de toekomst te mogen blijven doen.

Een eerste winteractiviteit is de JAARLIJKSE BONVERKOOP (waar we nu reeds toezegging hebben van enkele monumenten uit onze sport), dewelke zal plaatsvinden op VRIJDAG 18/10/2019 in de CAMPUS GULLEGEM van het GULDENSPORENCOLLEGE.

Andere data zoals kampioenenfeest, hoklijsten, ringen, ... zullen weldra bekendgemaakt worden. 

Met sportieve groeten en in naam van het bestuur,

Frederik Bracke

Voorzitter De Arend Rekkem