Elk Zijn Deel

  • 63 volgers

pollvraag

Er is een pollvraag waarop jullie kunnen antwoorden. 

Wij hebben van liefhebbers en maatschappijen de vraag gekregen 

om de grote snelheid (Clermont - Pontoise) op te nemen in het koepelverbond Chervrainvillier.

De vraag is wat is uw mening. U kan antwoorden op www.bloggen.be/elkzijndeel  in de linker kolom.