De Zwaluw & EDL

  • 41 volgers

weekend 5sept

Aan allen,
Op vrijdag 4 september zijn de laatste inkorvingen in Aartrijke.
Op zaterdag 5 september 2020 is de laatste afslag in Aartrijke.
Dit was het dan voor dit speelseizoen.
Het seizoen 2020 was zeker geen succesjaar.
COVID 19 was een grote boosdoener
(maar dat was zo voor elke vereniging),
daarnaast is er de vergrijzing in de duivensport en
menig liefhebber liet Aartrijke links liggen. Waarom ???
We schreven wekelijks mooie gewaarborgde vluchten uit,
we gaven af en toe gratis prijzen, net zoals op andere jaren.
Wij zetten ons beste beentje voor! En toch …. ???
Toch houden
de besturen van De Zwaluw en Eerlijk Duurt Langst
eraan alle liefhebbers
die ons het hele moeilijke CORONA – jaar
trouw kwamen opzoeken
van harte te danken.
Van onze volgende aktiviteiten in 2020 (uitbetaling van prijsgelden –
bonverkoping E.D.L. – kampioenenfeest) zullen jullie tijdig op de
hoogte gebracht worden.