de verbroedering poperinge

  • 20 volgers

verdeling van de gratis prijzen op de vlucht uit Brionne

De 25 kg duiven voer bij de oude duiven is voor Lozie Frans en Devos Daniel en bij de jonge duiven voor Vandromme Dieter en voor Debal Ronny en Anne .

Er s ook 5euro voor iedere eerste prijs winnaar uit de kas van de verbroedering Poperinge .

volgende week vlucht uit Arras  en op Pontoise ,  en  Fontenay  Op Pontoise en Fontenay zijn er geen leerduiven toegelaten !!

Het bestuur