Zeventiende trofee Euro Diamond Pigeon tijdens prachtige feestzitting uitgereikt

Voor de zeventiende maal in het bestaan van de Euro Diamond Pigeon werden de laureaten gehuldigd in de salons van hotel-restaurant Lodewijk Van Male in Brugge. Het feestbanket van zondag 19 maart telde 145 aanwezigen.

De laureaten kenden naar traditie een bijzonder drukke dag. Het startte zoals gebruikelijk in de voormiddag met een rondvaart op de Brugse Reien en een geleid bezoek aan het fraaie stadhuis van Brugge. In de namiddag werden de winnaars van de verschillende ereprijzen tijdens een mooie feestzitting gehuldigd. Voor wat het seizoen 2016 betrof, waren er in de zeventiende Euro Diamond Pigeoncompetitie 500 deelnemers ingeschreven. Zij waren afkomstig uit zes landen waarvan het grootste part uiteraard uit België (364).

Voorzitter Frans Vanwildemeersch nam na de receptie de honneurs waar om alle aanwezigen te verwelkomen en wenste aan allen een fijne namiddag. Vóór de eigenlijke hulde aan de laureaten van de vijf internationale vluchten begon, werden een handvol ereprijzen uitgereikt. Zo zagen we achtereenvolgens volgende liefhebbers naar het podium komen: Chris Hebberecht (Everge;, ereprijs 1e geklasseerde E.D.P. die buiten de prijzen viel, Chris was verontschuldigd), Hendrik Mortier (Brugge; 1e geklasseerde uit Groot-Brugge), Team Fr. De Jaeger (Knesselare; als 1e geklasseerde van bestuur/raad van ere en ereleden), Christiaens-De Smedt (Pamel; 1e geklasseerde van de meerjarige leden).

Top 5 in de algemene ranking van de E.D.P. 2016

Christiaens-De Smedt uit Pamel met de 10e prijs internat. Barcelona
Bungeneers Frans uit Ranst met de 17e prijs internat. Barcelona
Meulemans-Damen uit Arendonk met de 14e prijs internat. Perpignan
Alves Humberto uit Baces (Lux) met de 18e prijs internat. St.-Vincent
Vve-Mornard-Geoffrey uit Verviers met de 25e prijs internat. St.-Vincent


Algemene winnaar E.D.P. met bestuur

De Smeyter-Restiaen uit Melden: winnaars tweejarenklassement

Voornoemde tandem eindigde met evenveel punten als de 2e geklasseerde Fr. Bungeneers waarbij de coëfficiënten de volgorde bepaalden. Op de derde plaats eindigden Christiaens-De Smet.

Christiaens-De Smedt uit Pamel: winnaars driejarenklassement

Met 46 punten over de laatste drie seizoenen is deze tandem winnaar van vermeld nevenklassement. Met 57 p. volgde Johny Van Lerberghe uit Oostvleteren en als 3e Meulemans-Damen met 67 p.

Gery Etuin uit Wavrechain (FRA): winnaar vijfjarenklassement

Volgens het reglement kan dezelfde liefhebber maar om de 5 jaar de 1e prijs in dit klassement winnen. L. Debusschere uit Hulste kreeg er een E.V., hij was trouwens de morele winnaar. Gery Etuin won bijgevolg na toepassing van het reglement, gevolgd door Christiaens-De Smedt als 2e en op de 3e plaats J. Van Den Abeele uit Givenchy (FRA).

Yves Descamps uit Beuvry-la-Forêt (FRA): Man van het jaar

Met 3 vermeldingen op een totaal van de 5 internationale vluchten en met 130 p. is de heer Y. Descamps de “Man van het jaar”.


Man van het jaar Yves Descamps

Gouden Diamond Pigeonwinnaar: Christiaens-De Smedt uit Pamel

Deze bekende tandem uit Pamel (Roosdaal) ontving o.a. de 18-karaat E.D.P.-speld, een kunstdiploma, enz. als algemeen winnaar en als 1e geklasseerde op Barcelona. Op de 2e plaats stond Fr. Bungeneers (Rans, verontschuldigd) en op de 3e Hendrik Mortier (Brugge) .

E.D.P. Zilveren Diamond Pigeon op Marseille: Meulemans-Damen uit Arendonk

Op Marseille zien we als 1e geklasseerde de combinatie Meulemans-Damen, vóór Mathieu Jacobs uit Essen en T. Daalmans uit Elsloo.

E.D.P. Zilveren Diamond Pigeon op St.-Vincent: Alves Humberto uit Baces (LUX)

Op St.-Vincent werd Humberto A. de 1e geklasseerde vóór Vve Mornard-Geoffrey uit Verviers op de tweede plaats en Noël Peiren uit Zedelgem als derde.

E.D.P. Zilveren Diamond Pigeon op Perpignan: Meulemans-Damen uit Arendonk

Op Perpignan ging de onderscheiding van Zilveren E.D.P. naar Meulemans-Damen, die zich op kop klasseerde vóór De Smeyter-Restiaen en Boudewijn Jonckheere.

E.D.P. Zilveren Diamond Pigeon op Pau: Vertelman & Zn uit Hoogkarspel (NL)

Op Pau wint deze Nederlandse tandem de ereprijs vóór Eric Vermander (Oekene) en Reybroeck en Zonen uit Melsen.

Felicitaties aan alle laureaten alsook aan het organisatiecomité voor het vlotte afwerken van het namiddagprogramma. Zoals ieder jaar was het andermaal een feest met standing. Alle geklasseerden verschenen reeds eerder in de gespecialiseerde duivensportpers.