Yves Vande Walle (Mont-de-l'Enclus, BE): 1. Internat. Narbonne jaarlingen

Yves Vande Walle is internationale winnaar bij de jaarlingen van de vlucht uit Narbonne.

Yves Vande Walle (Mont-de-l'Enclus, BE): 1. Internat. Narbonne jaarlingen