WEYC - West Europese Jeugdcommissie

De WEYC (West-Europese Jeugdcommissie die onder de West-Europese commissie valt) organiseert een kampioenschap en een jeugduitwisseling voor jeugdige liefhebbers tussen de 14 en 18 jaar. Dit is beslist op de vergadering van 30 oktober 2009 gehouden in Nederland.

Het kampioenschap bestaat uit een asduivenkampioenschap en een landencup. De regels hiervoor staan op het formulier. De vijf eerst geklasseerde jeugdige Belgische liefhebbers worden door de KBDB uitgenodigd om vrijblijvend deel te nemen aan een jeugduitwisseling. Deze jeugduitwisseling zal dit jaar doorgaan tijdens de nationale dagen van Duitsland van 12 tot 14 februari 2010. Alle kosten worden gedekt (door het inrichtende land). Er is een mooi programma voorzien waaronder een quiz, een bowlingcompetitie, een feestavond, hokbezoeken. Kortom alles om de jeugd van de verschillende landen te laten verbroederen en kennis met elkaar te laten uitwisselen.

Ruben Hermans
Voorzitter WEYC

Meer info over het WEYC-kampioenschap : Click here