Verplichte coronatesten voor duivensporters op komst

Naar analogie met andere beroepssporten, zullen ook duivensporters verplicht een negatieve Covid-test moeten voorleggen alvorens aan wedstrijden te kunnen deelnemen.

Goed nieuws en minder goed nieuws… zo kunnen we de aanvangsfase van het duivenseizoen omschrijven. Goed nieuws is het feit dat het vliegseizoen 2021 in de duivensport, ondanks de coronaperikelen toch normaal van start kan gaan. Wel, mits in acht name van de coronavoorschriften en het vademecum dat door de KBDB werd opgelegd. Als het weer nu nog wat mee zit… kunnen we vliegen. En dat is heel goed nieuws, vergeleken met een jaar terug, waar we tot midden mei te voet stonden.

Dit hebben we te danken aan het gegeven dat sporten voor beroepssporters mogen doorgaan, mits wordt voldaan aan de Covidmaatregelen. Juist daar zit nu het addertje onder het gras. Want beroepssporters moeten voor deelname aan iedere wedstrijd preventief getest worden, om te bewijzen dat ze Covid-negatief zijn. Dat wil dus zeggen dat iedere duivenliefhebber zich volgens het protocol (wekelijks) op voorhand zal moeten laten testen, en een bewijs van een negatieve Covid-test moet kunnen voorleggen, vooraleer hij kan en mag deelnemen aan een wedstrijd (lees: kan inkorven). Dat het de duiven zijn die moeten vliegen, en niet de liefhebber, doet in deze niks ter zake… vermits de liefhebber wordt aanzien als de deelnemende sporter aan een wedstrijd.

Er zal dus niks anders opzitten dan op voorhand - momenteel uiterlijk op woensdag of donderdag… afhankelijk welke dag men inkorft - een Covid-test te laten afnemen, waarvan het resultaat ten laatste op de dag van inkorving bekend is… om op vrijdag of zaterdag zonder problemen duiven in te korven. Het bewijs van een negatieve Covid-test zal moeten voorgelegd worden aan het bestuur van het lokaal voor inkorving, die het zal moeten bijhouden ter staving bij controle. Wie dat bewijs van een negatieve test niet kan voorleggen, zal niet kunnen inkorven en niet aan wedstrijden mogen deelnemen. En dat is minder goed nieuws, en een onaangename keerzijde van de medaille. Eén geluk, de maatregel zou voor duivensporters pas ingaan vanaf dinsdag 6 april.

Een procedure die geldt voor alle sporten die momenteel kunnen en mogen doorgaan, waar ook de duivensport niet aan ontsnapt.

Voor meer info kan u mailen naar redactie@pipa.be of klik hier...