Verdient de aanmelder van een verdwaalde duif een beloning van de eigenaar? De KBDB kan de debatten openen

Het al of niet aanmelden van verdwaalde duiven heeft zopas bij twee liefhebbers uit het Limburgse As een interessant debat veroorzaakt. Topmelker Jos Thoné uit As is van mening dat de aanmelder recht heeft op een beloning.

De naweeën van de lossing in Laon op 13 mei zijn in Limburg nog steeds voelbaar. Het werd een ware rampvlucht met desastreuze gevolgen, ook voor Jos Thoné. “Ik verspeelde op die Laon een van mijn beste duivinnen ooit. Ik zou er heel wat voor over hebben om ze terug te krijgen, maar ja, ik weet ook wel dat het niet moeilijk is om te achterhalen wie de eigenaar is. En als de opvanger er dan ook nog in slaagt om de resultaten van de vreemde duif te achterhalen… “

Uit diverse verhalen die we op onze site publiceerden, blijkt dat er flink wat melkers graag de dwaalgast aan hun rechtmatige eigenaar terug bezorgen. Het is niet allemaal kommer en kwel. Jimmy Cardinaels, dorpsgenoot van Jos Thoné, liet een apart geluid horen. Jimmy: “Mijn "Dochter Leentje" (BE17-5030469) bleef achter op Gien van 30 juni, een van die moeilijke vluchten die we dit jaar kenden. Super-asduif Leentje (BE15-2181221) was in 2015 1ste provinciale asduif kleine hafo jonge duiven. "Dochter Leentje" vloog intussen: 1/216 - 1/126 - 3/86 - 3/159 - 3/232 - 5/95 - 8/115 - 8/221 enz.... en ging – uiteraard – steeds als 1ste inzet de mand in. Tot ze dus achter bleef. Ik was er kapot van, maar onlangs zat ze na vijf weken tot mijn intense vreugde op de spoetnik. Op een papiertje achter haar ring stond de boodschap “Mooie duivin. Bedankt”. Van de ene kant was ik super blij maar van de andere kant ook boos dat die melker wellicht eerst wat eieren van mijn duivin heeft getrokken.”


Dochter Leentje keerde terug naar het hok…


Met deze bijzondere boodschap aan de poot.

Beloning
Al veel eerder formuleerde Jos Thoné deze stelling: “Een melker die een verdwaalde duif meldt of terugbezorgt krijgt hier altijd iets als dank. Ik vind dat wie een topduif aanmeldt, het recht heeft om daar uit te kweken. Ze zullen dan zeker de moeite doen om ze prima te verzorgen. Hoe lang die duif bij de aanmelder blijft, zoiets moet in onderling overleg geregeld worden. Het is aan de KBDB om een beslissing te nemen, maar bedoeling is dat we opvangers aanmoedigen om duiven terug te bezorgen aan de eigenaars. Ik heb de indruk dat zoiets meer en meer aan het gebeuren is. Dat is een positief gegeven. Mijn voorstel is louter en alleen bedoeld om die positieve trend verder te zetten en onderling overleg aan te moedigen, in het voordeel van de duivensport, liefhebbers en duiven.”