Van Coppenolle Luc, "3de nationaal kampioen KBDB Zware fond (2006)"


Luc Van Coppenolle uit Ouwegem (BE)


Luc voorstellen is eigenlijk een open deur intrappen. Zijn prestaties van de voorbije jaren zijn niemand ontgaan en de constante die Luc in zijn prestaties weet te leggen, is onuitgegeven. Dit is in sterke mate te danken aan zijn uiterst kwaliteitsvol kweekhok, een werk van meer dan 20 jaren...


De successtory van Luc begint al in de jaren ’80. Luc speelde toen nog samen met vader Leon Van Coppenolle. In 1986 bereikt deze tandem hun absolute hoogtepunt; ze worden algemeen kampioen van België. Enkele jaren later slaat het noodlot toe en overlijdt de vader van Luc. Luc gaat noodgedwongen voor het eerst onder eigen naam op het huidige adres in de Landegemstraat te Ouwegem spelen. Er worden slechts een 10-tal kweekkoppels  overgehouden - wat zeer weinig is gezien het hok nog enkele jaren ervoor algemeen nationaal kampioen was. Uit die kweekkoppels worden de jongen gespeeld, direct met goed resultaat: eerste kampioen Klokke Roeland Gent. De toon was gezet van in het begin.

Het zijn trouwens die kweekkoppels en de jongen eruit die nog steeds mee aan de basis liggen van het huidige kweek- en vliegbestand. Zo is de Primus Barcelona vader en grootvader van de huidige stamduiven : Rode Narbonne 4039411/89, de Pau 4525762/92, de Perpignan 4535481/93 en de Roden Barcelona 4259855/99.

In de jaren ’90 besluit Luc zich definitief volledig op de zware fond toe te leggen en enkel nog met jaarlingen en oude duiven te spelen. De eigen stam wordt gekruist met het beste van Roger Florizoone. Door samenkweek worden op die manier de stamduiven Blauwen Barcelona 4404142/91 en de Blauwe Narbonne 4626276/94 bekomen.

Tot 2000 wordt er met heel weinig duiven gespeeld (slechts 14 duiven in totaal). Het behaalde prijzenpercentage was echter zeer hoog en door de weinige vrije plaatsen op het weduwnaarshok was de selectie bikkelhard. Door dit klein aantal weduwnaars kan Luc echter niet deelnemen aan de Kampioenschappen en zit de schrik er soms in om goede duiven in te korven. Bijgevolg beslist Luc om vanaf 2000 meer weduwnaars te gaan houden om ook aan de kampioenschappen te kunnen deelnemen.

Dat Luc een deftig woordje meespreekt in de kampioenschappen blijkt al direct, in 2003 wordt hij 1ste Algemeen Kampioen Belgische Verstandhouding, 1ste Nationaal Decathlon, 5de Nationaal Kampioen Zware fond KBDB, 1ste Kampioen oude + jl. Zware fond F.V.O.V. en 1ste Nat. Millennium championship.

2004 wordt zo mogelijk nog beter want hij wordt 1ste Westeuropese Supermarathon, 1ste Europese Marathon Euskirchen en 1ste IATP Ranking PIPA. !!

In 2005 wordt hij winnaar INTERNATIONALEN MEISTERSCHAFT 2005 W.S.C. STOLBERG (Internationaal kampioenschap op vier van de vijf int. vluchten met 2 van de eerste 3 afgegeven duiven), kampioen grote fond nationaal B.D.S., kampioen fond en zware fond jl. te Gent Union et Liberté, kampioen zware Fond oude te Gent Union et Liberté, 2° kampioen zware fond en fond oude F.V.O.V. ( O-Vl ), 2° kampioen zware fond oude en jl. F.V.O.V., 3° National Marathon en 4° Nationale Superprestige.

In 2006 wordt Luc onder andere 3de nationaal kampioen Zware Fond KBDB, 3de kampioen Club de Fond Wallonie op de Rhone-vluchten, 1ste nationaal Millenium, 4de nationaal fond I.F.C. 4000, 1ste nationale asduif fond I.F.C. 4000, 1ste oude en jl Fond en Zware Fond F.V.O.V. en 1ste Zware fond oude – 1ste zware fond en fond jaarlingen en 3de fond oude in U&L Gent.

Consequente stamopbouw : een werk van jaren...
Zoals eerder gezegd is het constant op hoog niveau presteren, jaar na jaar, alleen maar mogelijk met een homogene en soliede stam. Er wordt niet aan lijninteelt gedaan maar er wordt iedere keer naar de stamduiven teruggekweekt. Volgens Luc is dit een van de belangrijkste peilers van het jarenlange succes.

Laten we deze stamopbouw eens nader bekijken :
Het begint bij de “Primus Barcelona“ 4306332-80, de oude stamduif van het hok Leon en Luc Van Coppenolle. Hij is grootvader van de topvliegers en -kwekers “Perpignan“ 4535481-93 (ondermeer 9de internat Perpignan 14252d, 64ste internat Marseille 15584d en 89ste nat Dax 3276d) en “De Pau“ 4525762-92. De Pau, een van d e peilers van het kweekhok, vloog zelf onder andere 2 jaar op rij 1ste provinciaal Pau (3de en 9de nat), 27ste nat Marseille en 56ste nat Perpignan.

Begin jaren'90 werden de eerste Florizoone-duiven erbij gehaald:

- Stammoeder 1” : 4577309-90 komt uit broer Primus interpares 1 X dochter “Freddy”

- “De Langen Roger” 3167868-89 uit Primus Interpares 1 X dochter 1e Nat. Lourdes Coutteau.
Is samen met Grijs Martin (lijn 1ste Nat Pau Dr M. Ravelingien) ouders van de huidige stamduif “ Blauwen Barcelona ” 4404142-91 (oa 33ste nat Barcelona en 50ste nat Narbonne)

- “Zwarten Roger “ 3155004-93 is een zoon “Benoni“ Devoogt X dochter “Freddy“. Deze Zwarten Roger is ondermeer vader van 1ste prov Pau en 16de nat Pau 2001.

- “Zot Roger“ 3335988-94 kleinzoon “Benoni“ Devoogt X kleindochter "Witneus"
Deze “Zot Roger“ X Stammoeder 2 zijn de ouders van “As Roger“ 4504373-97. Deze As Roger won onder andere 22ste nat Limoges, 88ste nat Perpignan en was 1ste prov asduif KBDB Fond 1999.

- “Blauwen Roger” 3155064-93 is een zoon “Benoni“ Devooght X dochter “Freddy“ (zus Witneus)
Is samen met Stammoeder 1 de ouders van stamduif “Blauwen Narbonne” 4626276-94 (ondermeer 35ste nat Barcelona, 10de nat Narbonne)


Regelmatig werd ook samengekweekt met Florizoone:

- Stammoeder 2 : 4448276-96 en “Stammoeder 3” : 4448277-96 zijn bekomen uit “Blauwen Barcelona“ X dochter "Primus Interpares 1"

- “Blauwen Narbonne“ 4626276-94 X zus "Witneus" 3365954-90 zijn de ouders van “4584333-97” die op haar beurt moeder is van de supervlieger “Blauw Witpen Perpignan”4241711-01. Een volle zus van deze 333-97 is de moeder van de “Bonte Boomzitter” 4379912/2003

- “Langen Roger“ 3167868-89 X zus "Witneus" 3180866-91 zijn de ouders van “Wit-Bonte“ 4448273-96 die gekoppeld werd aan “Blauwen Narbonne“ 4626276-94.
Samen zijn zij de grootouders van : "De San Sebastian" 4289978-00 (58ste Int San Sebastian) en "De Marseille" 4551816-98 (1ste Asduif Zware fond IFC 4000 en 2de Europese Asduif Zware Fond) die op hun beurt ook al goede afstammelingen geven.


De Florizoone duiven pakken fantastisch goed op de “oude” soort van Luc, ziehier enkele voorbeelden :

- "De Beziers" 4497078-00 (resultaten zie verder)

- "Blauwen Marseille" 4495768-99 (13de int Marseille)

- "Blauw Witpen Perpignan" 4241711-01 (resultaten zie verder)

De Beziers en de Rode Barcelona (5 jaar op rij succesvol op Barcelona waaronder 62ste en 98ste nationaal) hebben eind 2006 hun vliegcarriere beëindigd en zijn op het kweekhok gezet. Ze zijn nu al vader van enkele veelbelovende tweejaarse en jaarlingen, de toekomst ziet er dus veelbelovend uit.

Bovendien blijft Luc zich ook extern versterken. Zo kunnen we recent de succesvolle inbreng van Harinck–Poelmans noteren (een zoon en dochter van de stamkweker de Narbonne) en van De Smeyter Joost (zoon nat. Perpignan jaarlingen).

Speelwijze
Het huidige hokbestand bestaat uit zo’n 35 oude, 35-40 jaarlingen en een 100 tal jongen die enkel opgeleerd maar niet gespeeld worden.

Voor Luc eindigt het seizoen na Perpignan. Zijn weduwnaars mogen dan een 3 tal weken op rust om dan gekoppeld te worden en 1 jong op te kweken. De duivin wordt op tijd weggehaald zodat er geen tweede leg is en de weduwnaars niet beginnen te jagen.

Dan gaat de ruiperiode in. De weduwnaars blijven op hun hok en worden gecheckt door de dierenarts. Immers ze moeten gezond staan om een goede rui ter doorlopen. Er wordt veel sedochol – Biochol gegeven, soms zelfs een ganse week. Vitamines krijgen ze eenmaal per week en er wordt ook een 14 daagse theekuur ingelast. De voeding is een mengeling van Beyers en Versele IC mengeling. Ze vliegen een paar keer per week uit.

Als de laatste pen volgroeid is begint de winterrust, ze worden op 50% zuivering; 50% ruimengeling gezet tot begin februari. Dan worden ze gekoppeld en mogen ze 8 dagen broeden. De eieren van de oude worden verlegd onder de jaarlingen die de jongen opbrengen.

Rond 1 april worden ze dan voor de tweede keer gekoppeld. Nu mogen ze echter maar een drietal dagen broeden. Terug worden de eieren uit de beste vliegers verlegd. De oude weduwnaars waarvan de eieren verlegd worden, worden tegen de beste duivinnen gezet. Het is pas na de eerste vlucht dat ze hun oude weduwduivin terugzien. Ze worden opgeleerd naargelang het weer de eerste weken. In de week voert Luc ze meestal zelf naar Doornik. Als het weer niet goed geweest is de zondag, durft hij ze zelfs tweemaal zelf opvoeren. Tot de eerste 250 kilometer vlucht krijgen ze 1/3 mais en 2/3 zuivering. Nadien krijgen ze de basismengeling van 1/3 mais+1/3 zuivering+1/3 sport Champion Versele tot een 600 km.

Vanaf 600 kilometer begint het seizoen eigenlijk maar voor Luc. Qua voeding krijgen ze nu de basismengeling tot de laatste 3 dagen voor de inkorving. De laatste 6 voederbeurten krijgen ze dan volle sportmengeling zijnde de helft Champion Versele en de helft Beyers. 1 maal per week krijgen ze Omniform vitamines en voor en na de inkorving krijgen ze Fortalyt. Op maandag krijgen ze dan Sedochol of Biochol.

Voor voorbereidende vluchten wordt er voor de inkorving geen duivin getoond maar wordt juist de schotel getoond. Voor serieuze vluchten wordt er wel een duivin getoond. Bij thuiskomst worden de thuiskomers met hun duivin in een ander hok gezet zodat ze de thuisblijvers niet storen.

Op medisch vlak geen speciale zaken : tricho om de 3 weken en een voorseizoenskuur van 10 dagen tegen paratyphus in maart. Voor de koppen wordt er een volledige kuur gegeven voor de vlucht uit Brive. Zonodig wordt die nog eens herhaald als de forme zou achteruitgaan. De jongen worden enkel tegen tricho gekuurd en krijgen veel appelazijn.

Vluchtprogramma
Zoals eerder vermeld worden de jongen niet gespeeld maar enkel goed opgeleerd.

De ploeg jaarlingen wordt in twee gesplitst : de groep met minst ervaring gaat tot Limoges en Angouleme, de groep die als jong als eens boven de 200 km is meegeweest, vliegt St Vincent.
De oude weduwnaars worden voor aanvang van het seizoen in 3 ploegen ingedeeld. De juiste voorbereidingsvluchten zijn belangrijk om goede prestaties neer te zetten op de zware fondvluchten dus maakt Luc een schema op voor de aanvang van het seizoen. Vanzelfsprekend is dit slechts theorie en wordt het schema in het seizoen zelf nog aangepast indien nodig.

Pau
Pau is werkelijk de vlucht van Luc. Op de laatste 10 Pau’s heeft Luc maar liefst vijf maal de provinciale overwinning behaald en 5 maal werd er een plaats in de eerste 10 nationaal behaald!! Ziehier de onwaarschijnlijke reeks van Pau nationaal :

3de van 1953 duiven in 1996,
5de van 2118 duiven in 2004,
6de en 7de van 2212 duiven in 2005 en
9de van 2084 duiven in 1997.

Luc wil ook zeker meegeven dat hij zware bedenkingen heeft bij de middaglossing. Dit doet afbraak aan de atletische prestatie van de duif en kan nog moeilijk zware fond genoemd worden. Een pleidooi om terug te gaan naar de basis van de zware fond !!

Resultaten 2005
Montauban nat 7303 : 228, 258, 460, 776, 943 (5/7)
Pau nat 2212 : 6, 7, 150, 365, 450 (5/6)
Pau internat 8438 : 14, 20, 621, 1333, 1639 (5/6)
St Vincent jl nat 10020 : 124, 375, 417, 516, 602, 792, 877, 911 (8/9)
Barcelona nat 12998 : 600, 1216, 2160 (3/5)
Dax nat 4534 : 54, 100, 253, 513 (4/7)
Dax internat 11898 : 138, 239, 525, 1056 (4/7)
Marseille internat 13930 : 1988, 2505, 3123 (3/5)
Narbonne oude nat 5963 : 89, 480 (2/4)
Narbonne jl nat 4664 : 53, 79, 100, 400, 548, 760, 785, 1057 (8/9)
Perpignan oude nat 7611 : 73, 121, 385, 535 (6/11)
Perpignan jl nat 3796 : 77, 316 (2/4)

Resultaten 2006
Aurillac nat 6611 : 102, 125, 280, 653, 685 (5/7)
Cahors nat 6654 : 217, 557, 652 (4/4)
Pau nat 2052 : 182, 195, 372 (3/5)
Brive nat 9466 : 42, 362, 881, 1866, 2019, 2060, 2178 (7/7)
Albi nat 5063 : 80, 151, 200, 825, 913, 1098, 1228 (7/7)
Dax nat 5189 : 77, 217, 310, 372 (4/5)
Carcassonne nat 3911 : 149, 191, 592 (3/5)
Perpignan nat 6765 : 106, 429, 649, 786, 989, 1050, 1467 (7/7)


Enkele toppers van 2006
Het voorbije seizoen eisten de Blauw Witpen Perpignan 4241711/2001 en zijn halfbroer Bonte Boomzitter 4379912/2003 de hoofdrol op. Ze komen beide uit Zoon Perpignan * een Dochter Blauwe Narbonne. De Perpignan was gekoppeld aan een kleindochter Freddy Florizoone en de Blauwe Narbonne gekoppeld aan Zus Witneus. Een zoveelste geslaagde combinatie Florizoone-Van Coppenolle dus.

Hun palmares
:

Blauw Witpen Perpignan :

2002 Beziers nat 140/3539
2003 Castres nat 13/4101, Dax int 512/19420, Perpignan int 23/16800
2004 Pau int 215/8270, Perpignan int 594/17570, Dax int 629/17526
2005 Narbonne nat 647/9224, Brive nat 824/20310, Pau int 1333/8438
2006 Bourges zone A 10/4146, Albi nat 80/5063, Aurillac nat 685/6611, Carcasonne intern 514/10448Deze crack miste nooit zijn prijs en vloog slechts 3 keer slechter dan per 10 tal ! Een superduif dus.

De Bonte Boomzitter:
2004 Beziers 650/6702
2006 Aurillac nat 653/6611, Albi 151/5063, Carcasonne 380/10448, Perpignan 255/14900
Werd hiermee nationale asduif fond I.F.C. 4000. Zoals zijn naam doet vermoeden, heeft hij de voorbije seizoenen wat verspeeld door het in de bomen zitten.
5de en 6de Olympiadeduif Zware fond 2006 waren de Favoriet en de Beziers
Favoriet 4408930/2002 heeft als grootouders : de Pau, Stammoeder III, Zwarte Roger en Stammoeder I.
Beziers 4497078/2000 verzamelt volgende grootouders in zijn pedigree: de Pau, de Blauwe Narbonne en de Blauwe Barcelona.

Favoriet vliegt :

2003 Beziers 136/4559
2004 Bordeaux 592/7519
2005 Pau 7/2212 en intern 20/8438, Dax 239/11898, Perpignan 385/7611 en intern 968/17653
2006 Dax 217/5189
Was in 2005 1° Int. Asduif zware.fond I.F.C.4000

Beziers :

2001 Limoges 2179/23661, Beziers 77/5420
2003 Perpignan 323/16800
2004 Pau 5/2118
2005 Pau 6/2212, Dax 513/11898
2006 Pau 537/6553, Dax 232/11536

Slot

Zoals iedereen zal kunnen vaststellen is de kwaliteit op de hokken van Luc groot. Een klassevol kweekhok is de basis van de constante die Luc in zijn sterke prestaties weet te leggen. Als je dan nog kleppers als de Beziers en de Rode Barcelona aan je kweekhok kan toevoegen, is de toekomst verzekerd. De concurrentie weze gewaarschuwd in 2007 !