Ulrich Lemmens (Balen, BE): jong, ambitieus en klaar voor de top!

Met de twee beste jonge duiven van België 2012 op zijn hok, over zowel 3 als 4 nationale vluchten voor jonge duiven, kwam de kolonie van Ulrich Lemmens in de internationale kijker te staan!

Is dit de grote doorbraak? Het zou best kunnen. Want aan ambitie en inzet heeft Ulrich Lemmens zeker geen gebrek. Dat verduidelijkt zijn visie en zijn doordachte aanpak van het duivensportgebeuren verderop in dit artikel. Dit bleek reeds toen we Ulrich persoonlijk voor het eerst ontmoetten. We herinneren hem nog als een flink opgeschoten jonge kerel, van hooguit 17 jaar… die ons toen reeds verklaarde dat hij later van de duivensport zijn beroep wou maken. Een leeftijdscategorie waarin vele jongeren er wellicht van dromen om van hun hobby, hun beroep te maken… doch velen lijken geroepen, weinigen zijn uitverkoren. Al lijkt Ulrich op dat vlak een ‘rara avis’, waarvoor dromen zeker geen bedrog blijken te zijn…

We zijn ondertussen dik 7 jaar later, en Ulrich Lemmens timmerde ondertussen onverdroten aan de weg richting de ‘top’ van de duivensport. Investeringen in absolute topklasse… met de ‘Gust’ als stamkweker van formaat, gekruist met het allerbeste van topkolonies als Frans Rondags, Paul Huls, Marcel Aelbrecht, Gaston Van de Wouwer, Dirk Van Dyck, Pros Roosen, Theo Yskout, Peter Stakenborg, Pierre van Meeuwen, Patrick Sons, PEC (Pipa Elite Center), Bart Geerinckx en Bart Vanoeckel enz… en de bouw van een riante hokaccomodatie, lijken de weg richting nationale top alvast een stuk korter te maken. In het sportseizoen 2012 stak Ulrich serieus zijn neus aan het venster, als bezitter van de 2 beste jonge duiven van ons land op de nationale klassiekers voor jonge duiven over zowel 3 als 4 nationale vluchten, met respectievelijk de ‘William’ en de ‘Young Freddy’. We stellen ze nog even kort aan u voor.

-‘Young Freddy’ BE12-5075899

Beste jonge duif van België over 4 Nationale vluchten 2012 (coeff. 5,2737%)
151° Nat. Zone Argenton  6.630 d.
154° Nat. Gueret     16.988 d.
191° Nat. Bourges    33.524 d.
291° Nat. La Souterraine 19.144 d.
16° Nanteuil        371 d.
21° Momignies       1.490 d.
117° Pithiviers      1.193 d.

De ‘Young Freddy’ ging 11 keer de mand in als jonge duif, en won 10 prijzen.
Hij is een rechtstreekse Pierre van Meeuwen uit Lommel, als zoon van de ‘Fast Freddy Bis 872/10’, zelf winnaar 5 x 1° Prijs (en volle broer van ‘Fast Freddy’: 10 x 1° Prijs) x ‘Mother Young Freddy 833/10’.
Klik hier voor de pedigree van de ‘Young Freddy’

-‘William’ BE12-6032341

Beste jonge duif van België over 3 Nationale vluchten 2012 (coeff. 0,5632%)
8° Nat. Gueret     16.988 d.
18° Nat. Zone Argenton 6.630 d.
82° Nat. Bourges    33.524 d.

Hij werd gekweekt uit de ‘Bettini 636/03’ x ‘Lara Croft 076/10’ (dochter van het wonderkoppel ‘Lichte Kannibaal 991/00’ Van Dyck x ‘Fenomientje 795/02’ Paul Huls… de lijn waaruit ook de ‘Super Prins’ van Gino Clicque, en de ‘Gilbert’ van Johan Bleyen afstammen).
Klik hier voor de volledige pedigree

Beide duiven zijn het resultaat van de nieuwe aan pak die na het seizoen 2011 tot stand kwam, na enkele weekjes brainstormen, en het daaruit voortvloeiend besluit om het vanaf 2012 over een andere boeg te gooien, alles meer te gaan professionaliseren.

Nieuwe aanpak die rendeert

Het eerste aspect dat Ulrich wou optimaliseren, was de begeleiding van zijn duiven. Tijdens de wintermaanden zat Ulrich met dierenarts Raf Herbots rond de tafel en werd een plan uitgestippeld om de duiven optimaal te gaan begeleiden, met als basis… een super gezondheid. Sinds 2003 werd er niet meer gekuurd tegen ‘tricho’. Door zo te handelen lijken zijn duiven een soort resistentie tegen deze duivelse ‘tricomonas’ te hebben ontwikkeld. Dit bleek uit een 2-tal routinecontroles waar bij enkele duiven een lichte besmetting hadden…  bij een nieuwe check een weekje later bleek die volledig verdwenen.
Voor het seizoen werden analyses gemaakt van een keeluitstrijkje en werden enkele bacteriële onderzoeken uitgevoerd. Aan de hand hiervan werd een persoonlijk schema opgesteld voor de kolonie, noem het gerust een soort systeem ‘Herbots-Lemmens’… welke gezien de uitstekende resultaten in 2012, dit jaar zal aangehouden blijven. Enkele certitudes hierin zijn… 20 dagen bietensap voor aanvang van het seizoen, en dit verder een 2-tal dagen per week gedurende de maanden maart-april en mei. Om de duiven volledig tot hun top te brengen wordt er verder gebruik gemaakt van conditiepoeder, conditiesiroop en aminozuren, en onder andere CMK (Dr. Brockamp), een produkt op basis van L-Carnitine en  magnesium.

Ook de voeding van sportatleten wint in allerlei sporten jaar na jaar aan belang, ook in onze duivensport. Onder impuls van Brian Bolton trok Ulrich richting Ronny Vantilburg… zo kwam de samenstelling van enkele exclusieve mengelingen tot stand, waarvoor steeds op zoek wordt gegaan naar de hoogste kwaliteitsgranen, om steeds de hoogst mogelijke voedingswaarde te hebben voor de duiven. Zo kan het zijn dat een bepaalde mengeling bijvoorbeeld de ene keer cribsmaïs bevat, terwijl dit een volgende keer gerust paardentandmaïs kan zijn. Zo werden volgende mengelingen samengesteld: de Pre-Flight (lichtere mengeling, soort zuivering), Breeding Mix (uitgebalanceerde kweekmengeling), Overload (energierijke mengeling), Moulting Mix (voor de rui) en de ‘Allerlei’ (soort gritmengeling).

Het kampioenrecept van 2012

Na het afzetten verblijven de jonge duiven enige tijd op 2 afdelingen op erwtenstro en beukenschilfers. Eens de duiven in de bakjes vliegen, worden ze verspreid over 4 afdelingen en verdwijnt het stro van het hok, maar worden de oude beukenschilfers gemengd en aangevuld met voor de helft nieuwe. Om het even wat het weerbeeld is, de volière gaat dan open van 8 uur ’s morgens tot 6 uur ’s avonds. Tot na de rui van de kleine pluimpjes krijgen de jongen de Breeding Mix. Hierna wordt over geschakeld naar Pre-Flight… a rato van telkens per dag 5% Pre-Flight meer te mengen bij de Breeding Mix, tot ze na goed 2 weken volledig op de Pre-Flightmengeling staan.

Voor 1 maart komen de jonge duiven niet los, vooral ter bescherming tegen roofvogels. Ze vertoeven wel de ganse dag in de volière, en kunnen zo de brede omgeving verkennen. Gezien de eitjes van de betere kweekduiven, veelal onder voedsterkoppels gelegd worden, en de jonge duiven daardoor nogal wat verschil in leeftijd kunnen hebben… wordt dit ook een stuk opgevangen door de duiven opgesloten te houden tot ongeveer 1 maart. Een week voor ze voor het eerst buiten komen, krijgen de jonge duiven ook hun kuur met bietensap (van Raf Herbots) geserveerd en dit gedurende 20 dagen. De eerste dagen gaan ze de 30 meter lange valplank op, en worden ze gedrild om niet op het dak te zitten. Eens ze de weg kennen start de eigenlijke training… desnoods gaat de bal erin. Na een week drijven de jongen vanzelf de training op tot 30 minuten, ja zelfs een uur.

Vooraleer met het opleren wordt gestart, staat er 2 weken Prange Suppe op het menu. Eenmaal met het opleren wordt gestart gaan ze dagelijks de mand in, weer of geen weer… verder dan 40 Km wordt er niet gereden. Een harde leerschool… maar vooral bedoeld om de duiven ‘vertrouwen’ te laten opdoen, want de ondervinding leert dat duiven vooral vertrouwen nodig hebben om tot topprestaties te komen. Hun eerste vlucht in clubverband is Momignies (145 Km), vanaf dan worden ze de dag na de vlucht en op woensdag nog weggebracht tot 40 Km. Ze vliegen dan ’s morgens wel eerst uit, worden bij het binnenkomen gevoederd, en dan in de korven in de aanhangwagen geladen en weggebracht.

Vanaf de eerste vlucht op de halve fond werden de jonge duiven gescheiden… ook al waren er nog niet al te veel koppeltjes gevormd , maar stak er wel veel drift in de ploeg jonge duiven. Tijdens de week laat Ulrich de geslachten wel regelmatig samen… iets wat hij ook met zijn oude en jaarse vliegduivinnen doet (tot soms 3 x per week), dit om het onderling paren te voorkomen, en de drang naar hun kweekbox en/of doffer te verhogen!

Het schema dat samen met dierenarts Raf Herbots werd opgesteld, werd gevolgd vanaf de eerste halve fondvlucht voor de jonge duiven. Vanaf toen ging er nagenoeg dagelijks iets over het voeder of kwam er iets in de drinkfontein ter ondersteuning van de gezondheid en conditie. Bij thuiskomst is dit ‘Recovery’ in het water en APF (proteïne) samen met ‘Avisal’ over het voer. Na een nationale vlucht worden de afvalstoffen eerst uit het lichaam verwijderd met de lichtere ‘Pre-Flight’-mengeling en een afwisseling van sedochol, bietensap, en probiotica als ‘Probac 1000’ (Brockamp) en TS6 (Backs), en conditiepoeder. Er wordt gepoogd de duiven zoveel mogelijk of zelfs meer te doen eten, en dit door hen een 5-tal keer per dag in kleinere porties te voederen. Voor de inkorving worden de duiven steeds gedruppeld (afwisselend met verschillende soorten oogdruppels)… bij thuiskomst komt er steeds zalf in de ogen. Een ideaal moment ook wanneer je de duiven daarvoor in de hand neemt, om bepaalde vaststellingen te doen… hoe de duiven aanvoelen, of ze nog reserve hebben of diep gegaan zijn, aldus Ulrich. Zoals u hieruit zal opmaken wordt er te Balen hard gewerkt aan de duiven, zowel door Ulrich als zijn vader (na zijn dagtaak).

Zo ook de week die Argenton vooraf ging. Na een knaller uit Bourges (26/30) kregen de duiven de week daarop een tussenvlucht uit Pithiviers te verwerken. Bij inkorving merkte Ulrich enkele duiven op die last kregen van de zo gevreesde one eye colt. Bij thuiskomst werd meteen in de wagen gesprongen richting Raf Herbots, zijn diagnose bevestigde het vermoeden van de one eye colt. Op zondag morgen en dinsdagavond werden alle duiven daarom ingespoten met een mengsel van de dierenarts, en kregen de duiven 3 keer per dag zalf in de ogen (verschillende producten). Toen de dag van inkorving naderde gaven de weerberichten wel schitterend weer uit, maar toch een nadelige oostenwind op nationaal vlak voor de streek rond Balen, al lag men hierdoor zonaal wel in de goal. Alle moeite en werk met zalven voor niks volgens Ulrich, wat er hem deed aan denken om deze nationale Argenton gewoon over te slaan. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan… en finaal werden de duiven toch ingemand, zei het met een ‘klein hartje’, want de duiven trainden wel hard, doch de vrees voor enige schade aan de conditie door de one eye colt werd toch geopperd. Was voor niks nodig… zo bleek op zaterdag, toen de jonge duiven van Ulrich ook op deze Argenton een glansprestatie neerzetten! Iets wat op de nationale La Souterraine en Gueret een vervolg kende… met onder meer de ‘William’ en de ‘Young Freddy’ als kopmannen van die talentrijke ploeg jonge duiven uit Balen!

Schitterende accommodatie

Het nieuwe hok dat werd neergepoot in een L-vorm is gebouwd uit ‘termowood’, en omvat ruim 30 meter hokken. Opvallend gegeven… binnenin is het potdicht, enkel in de gang kan men de schuiven een 30-tal centimeter open zetten, maar dit gebeurt zelden of nooit. Gewoon omdat voor de hokken over de ganse lengte volières werden gebouwd waarin ook de valplank verwerkt zit. De duiven kunnen dus overdag in de volières (de jongen vrij, de vliegduivinnen verplicht) waar ze over voldoende verse lucht en zuurstof kunnen beschikken. De hokken zijn binnenin uitgerust met ATX-platen, om in kille en/of vochtige periode de temperatuurverschillen tussen dag en nacht binnen de perken te houden.

Nieuwe ontwikkelingen voor 2013

Stilstaan is achteruit gaan, daarom worden enkele nieuwe uitdagingen voor 2013 in kaart gebracht. Eén daarvan is het op de been brengen van een ploeg jaarse duiven (30-tal koppels) die op totaal weduwschap zullen gespeeld worden… dit naar het voorbeeld van tal van tophokken in ons land, die successen boeken met deze manier van spelen. De oude duiven (vooral duivinnen) zullen op het klassiek weduwschap worden verder gespeeld.

Zoals u ziet is Ulrich Lemmens niet alleen een denker, maar ook een doener… een man die geen uitdagingen uit de weg gaat, de zaken achteraf evalueert, en bijstuurt en handelt waar nodig. Zaken met overleg aanpakken, zijn visie in realiteit en daden trachten om te zetten. Via deze manier van handelen forceerde hij in 2012 niet alleen de grote doorbraak, maar lijkt hij vast van plan om vanaf 2013 zijn woordje te komen meepraten aan de nationale top van ons land vanaf de halve fond tot de lichte fond. Alles is voorhanden… en de duiven lijken er alvast klaar voor. Het woord is nu aan Ulrich om al dit moois straks te bevestigen, en in klinkende prestaties om te zetten!

De knallers op de 4 nationale vluchten voor jonge duiven in 2012

Bourges Nat 33.524 jonge:
82-90-191-261-535-652-778-790-856-942-1063-1074-1119-1240-1560… (26/30)

Argenton Nat Zone C 6.630 jonge:
18-151-152-160-181-191-206-263-345-393-439-443-447-473-477-556-570-579-697… (21/28)
Nationaal 25.949 jonge:
240-1339-1343-1421-1540-1607-1703-2028-2527… (19/28)

La Souterraine Nat 19.155 jonge:
288-291-424-433-443-629-691-785-867-1969-2142… (17/24)

Gueret Nat 16.988 jonge:
8-154-196-459-606-734-740-942-973-1049-1101-1303-1324-1854… (18/29)