Tweede Algemene Statutaire Vergadering van 27 juni 2012: Beslissingen - Randcommentaar on line

Het is uitzonderlijk dat het KBDB-bestuur een algemene vergadering organiseert midden in het seizoen. De nieuwe ploeg vond het nuttig een stand van zaken op te stellen. De ivoren toren is gevallen, het glazen huis opende zijn deuren.

Randcommentaar

Vergadering verloopt in serene sfeer.

Wie dacht dat het een afrekening ging worden had het verkeerd voor. Er werd in alle kalmte gediscussieerd over de actuele problemen. Het viel zelfs op dat ex-voorzitter Pierre De Rijst regelmatig bijsprong om de nieuwe voorzitter informatie te geven waar nodig.
Zo hoort het, het verleden begraven en samen moeten we erdoor in deze, ook voor de duivensport, moeilijke tijden.     
In zijn openingswoord legt voorzitter Stefaan Vanbockstaele vooral het doel uit van deze tweede algemene vergadering, gepland midden in het speelseizoen. De bedoeling is de stand van de verschillende hangende dossiers toe te lichten en dat zijn er nogal wat. Hij maakt ook duidelijk dat de steeds weerkerende kritiek van een schrijver, die gelukkig meestal in Spanje verblijft, zijn koude kleren niet raakt.

Promotiecommissie:
De nationale voorzitter geeft toe dat, wegens tijdsgebrek, er tot op heden niet veel werd aan gewerkt. De bedoeling is binnenkort de leden te contacteren en per mail de verschillende doelstellingen naar voor te brengen.
De vraag moet worden gesteld, wat loopt er goed en waar moet worden bijgestuurd? Als voorbeeld werden de projecten "Ichtor" en "De Wijsneus" aangehaald. Ichtor liep en loopt nog steeds op wieltjes. "De Wijsneus" had een moeilijker periode door wat minder belangstelling door de leerlingen. Deze mindere periode is gelukkig nu voorbij.
Hadden we maar meer initiatieven zoals in beide scholen. Een leraar duivenliefhebber is onontbeerlijk om deze projecten lang vol te houden.

Nationale Adviesraad voor mechanische klokken/elektronische constatatiesystemen.
De heer Marc Debacker wordt als enige kandidaat benoemd tot voorzitter.

Terrein Pommeroeul en Quiévrain
De oorspronkelijke vraagprijs was 70.000€. Een kandidaat koper biedt 50.000€ maar zonder voorwaarden en dat is belangrijk. U moet weten dat dit terrein vervuild is en dient gesaneerd te worden. De kostprijs voor deze karwei loopt op tot 240.000 €. Het plan bestond zelfs om het terrein GRATIS af te staan gezien de enorme saneringskosten. De som van 50.000€ is dus een welgekomen spaarpot.
Het terrein te Quiévrain waar momenteel wordt gelost is ook niet zonder problemen. Zo wordt deze lossingsplaats regelmatig ingenomen door zigeuners, onlangs zelfs door een circus dat zich onaangemeld en zonder toelating van de gemeente plaatste. Er werden grachten aangelegd om de toegang te bemoeilijken, zelfs een afsluiting met ijzeren staven kan de indringers niet tegenhouden en werden met een slijpschijf doorgeslepen. Eens die ongewenste bezoekers het terrein hebben ingenomen duurt het een maand voor men ze er kan wegkrijgen, met alle gevolgen vandien.
Een firma plaatse toiletten om het confort van begeleiders te verbeteren. De firma die deze kwam reinigen wilt niet meer meewerken. Een van hun personeelsleden werd tijdens de uitvoering van zijn taak overvallen door een 5-tal jongeren en werd verplicht de mazout uit de vrachtwagen af te geven. De overvallers zogen de reservoir leeg en verdwenen.
Dit om U te schetsen dat het niet evident is om deze gevaarlijke lossingsplaats te behouden.
Dirk Schreel pikt hierop in dat het noodzakelijk is dat tegen volgend seizoen ernstig moet gewerkt worden aan een nieuw lossingsplan. Voor de lossingen in Frankrijk beschikt Mr de Sousa, voorzitter van de franse duivenbond, over een lijst met alle officiële lossingsplaatsen. Liefst wordt er vastgehouden aan beroemde lossingsplaatsen maar er moet rekening gehouden met de plaatselijke accomodatie.

Het zwaard van "Motz"
Laat de overledenen in vrede rusten maar we moeten er wel aan toevoegen dat dit dossier nog een erfenis is van het Vermeulen-tijdperk. Voor de laatste maal kan de KBDB in beroep gaan tegen de uitspraak. De schadevergoeding toegekend aan Motz bedraagt 361.012.67€. met bijkomende kosten nog eens 16.500€. Argument voor het appel is de werkelijke marktwaarde van Motz, die berekend werd op 35% en  overschat is. Een nieuwe studie werd gemaakt voor 2001-2012.
De uitspraak kan wel nog 2 à 3 jaar op zich laten wachten maar volgens Mr Vanbockstaele is het duidelijk dat we gaan betalen en wenst dit te voorzien in de nieuwe begrotingen voor de volgende jaren. Ten allen tijde moet vermeden worden dat de KBDB zijn huis in de Livornostraat zou moeten verkopen aangezien dit een slordige 30.000 € per jaar opbrengt. (huis naast het oude KBDB-gebouw dat verkocht werd om Halle aan te kopen)
Er werd een vergadering belegd met de CEO van Motz maar die wilde geen milimeter wijken, geen onderhandelingen, geen minnelijke schikking. Meer tijdens de AG van einde 20121.

C.IT factory (dossier Wendy)
Dit contract werd opgezegd. Kreeg 1500€ per maand als huur/loon omdat de gebruikte server bij haar thuis stond en van daaruit kon werken.

IT factory
Hier staat de KBDB door het opstellen van een slecht contract werkelijk tegen de muur. De kostprijs van het contract beloopt 240;774€. (5 jarig 2010-2014) Het contract werd nadien uitbesteed aan een derde, de heer Hermans.
Er vielen harde woorden. De IT-wereld werd vergeleken met niet te herhalen woorden. Het grote probleem is dat de" KBDB niet beschikt over de eigendomsrechten van hun eigen informatica waardoor ze volledig afhangen van de wil van de contractant die door de inbouw van vernuftige systemen het gebruik beperkt of onmogelijk maakt. Hierdoor kan deze onderaannemer alles onderbreken en eisen stellen.
IT factory eist een schadevergoeding van 240.000€ wegens contractbreuk.
Zoals U op de onderstaande foto kan zien was de computer in het KBDB gebouw een zootje, werd intussen wat aangepast maar moet absoluut verwijderd worden uit de kelders van het KBDB-gebouw. Recent nog stond Halle onder water, de kelders worden wel droog gehouden door middel van pompen maar stel U voor dat daar iets mee gebeurt.
Pierre De Rijst wenst er wel aan toe te voegen dat de site van KBDB GRATIS werd aangemaakt door zijn dochter. waarvoor dank.

Verdwaalde duiven
De KBDB-top, net zoals de meeeste liefhebbers, willen resoluut terug naar het oude meldsysteem .... maar er is een probleem dit programma staat niet op de site van de KBDB maar wel op de onbereikbare server bij de firma. De prijzen die daarvoor nu worden betaald zijn onaanvaardbaar. Zie tabel hieronder.
De bedoeling is ook dat later alle inkorflokalen zelf de eigenaars van de verkochte ringen zullen ingeven. Dit zou een vlugge repatrieëring van verdwaalde duiven bevorderen en het KBDB personeel van een zware taak verlossen. (o.a. door gebruik van de barcode, zie nieuw eigendomsbewijs)
Ook klagen de opvangcentra dat er te weinig respons komt op aanmeldingen. De voorzitter wenst de liefhebbers meer te sensibiliseren ... maar hoe is een andere vraag.
Ook komt het VERPLICHT terughalen ter sprake maar dat is een onmogelijke zaak.
Marc Debacker zou de namen van de liefhebbers die niet reageerden vermelden in het Bondsblad maar de voorzitter vreest dat het blad dan te klein wordt....

Nationale dagen 2012
Duidelijke trent van de KBDB-top is dat het goedkoper moet.
De toeristische dienst van Oostende deed een grote inspanning om de nationale dagen in Oostende te houden. Er werd slechts een contract afgesloten voor één jaar waardoor er alternatieven zijn voor 2013. Het vorig contract bestond voor 5 jaar van 2007 tot 2011.
Het gelijkvloers blijft vrij zonder stands, alleen het eerste verdiep en de ridderzaal worden gebruikt.
Het kampioenendiner zal zoals gebruikelijk doorgaan op vrijdagavond maar slechts één persoon kan gratis deelnemen, vanaf de tweede persoon wordt betaald.
Streven naar goedkopere animatie door minder bekende namen uit te nodigen.
Hostesses komen uit de school van Koksijde en niet meer ingehuurd van een firma.
Voor de Dames zal de stad Oostende uitstappen voorzien.
Waar we vorig jaar een verlies hadden van 70.000€ moet dit in 2012 beperkt worden tot maximum 18.000€, dit wordt geschat op ongeveer 1 euro per liefhebber.
De geschonken trofeeën worden "iets" anders.
Om de gratis bons af te halen zal men zich moeten aanbieden op de stand van de KBDB.
Het BCK (Comitee keurders) krijgt een stand in de Ridderzaal. Het was in het verleden zo dat het BCK meerdere keren ergens een verloren hoekje kreeg...

Ringen 2013 en later ...
De ringen 2013 zullen er zo uitzien. We keren dus terug naar het oud model, (Savic) de inschuifbare chip verdwijnt. Het FCI (internationale duivenbond) wenst  uniformisering van de ring, alle landen dezelfde ring en dezelfde kleur hetzelfde jaar en dit vanaf 2014.


De ringen 2013 gaan er zo uitzien.


Eigendomsbewijzen 2013 met barcode, moet er voor zorgen op een gemakkelijke manier te kunnen inscannen.

Ex voorzitter Pierre De Rijst stelt zich vragen over de toekenning van het nieuwe contract. Zo werden laboanalyses aangevraagd aan een zwitsers labo. De oude firma zou de prijs verdubbeld hebben in vergelijking met het vorige contract. Waarom is niet heel duidelijk, zo zouden de geëiste onderzoeken veel geld kosten. Een tweede prijs werd nooit overgemaakt, waardoor Savic de markt kreeg. Het nieuwe contract is éénjarig, evaluatie na het seizoen. Ook kan het feit dat de oude leverancier niet over de moule 2013 beschikt een invloed hebben op de prijs.

... en nog besparingen... aantal leden verminderd
Meester vercammenn zal per opdracht betaald worden.
Lossingen via VTM, vierjarig contract.
Afschaffen van enkele correspondenten.
Overschakkeling naar Belgacom en Proximus.
Een afgevoerd personeelslid werd niet vervangen, besparing van ongeveer 30.000€ op jaarbasis
Detail zie hieronder

Juridische dossiers, stand van zaken.

Herbots Eric, Zoutleeuw, Had in 2009 Barcelona en Soustons gespeeld zonder lid te zijn van de KBDB, hij werd uit de uitslag genomen.
In 2011 trok hij naar de  rechtbank en zijn klacht werd gegrond verklaard. KBDB ging in appel, uitspraak voorzien in 2016-2017 of misschien in 2018

Moors George, Peer Werd op 28 nov 2011, 36 maanden geschorst wegens doping - Zaak nog niet gepleid.

Penne en Swinnen,
Voor beiden werd hun kandidatuur voor de verkiezingen geweigerd.
In eerste instantie verloor Penne maar ging in beroep. De uitspraak wordt verwacht op 1 oct 2012
De klacht van Stef Swinnen werd ongegrond verklaard, binnen de gestelde termijn kwam geen appel.

Soft World
Eist een schadevergoeding van 585.000€ aan de KBDB. Er zou een brief opgedoken zijn waardoor de zaak kan geclasseerd worden.... te volgen.

Verschuere-Vandenberghe
Hier loopt de zaak al sedert 2006. De tandem won de eerste nationaal uit Brive, vervangvlucht voor Limoges door de vogelgriep. Ze controleerden niet tijdig en werden uit de uitslag genomen. Spanden een proces in tegen de Belgische Verstandhouding en de KBDB en kregen in eerste instantie gelijk van de rechter. De BV en de KBDB gingen in beroep en kregen op 12 april 2012 gelijk. De tandem kan nog in cassatie gaan binnen de 3 maanden.

Wymeersch
Procedure kosten die niet betaald werden.
KBDB kreeg ongelijk omdat de Heer Wymeersch geen lid meer was van de KBDB. In de toekomst zal dit niet meer kunnen gebeuren omdat het artikel 148 van het duivenliefhebberswetboek in die zin werd aangepast.
Art 148
De KBDB kan ieder aangesloten lid of gewezen lid die boetes en/of de procedurekosten waartoe hij werd veroordeeld ......voor de burgerlijke rechtbanken vervolgen.

Landuyt
Betret een hormonenzaak. Zaak gestopt

Het Duivenblad
Had details gepubliceerd over verblijven in een hotel door de KBDB-top (vorig bestuur) De rechter oordeelde dat de regel op de persvrijheid moest toegepast worden. Zaak geclasseerd.

Andries
Werd een asduif ontnomen wegens fraude.
KBDB kreeg gelijk.
Datum appel nog niet bepaald.

Sportieve mededelingen
Het FCI zal gevraagd worden voorrang te verlenen aan lossingen van nationale  vluchten. Zo waren op de lossing van Bourges 5 nederlandse lossingen voorzien, aangezien de grootste afstanden voorrang krijgen, kan de nationale vlucht in gevaar komen bijvoorbeeld bij opkomend slecht weer. Eerste lossing was voorzien om 06:30 uur. Ten vroegste om 07 : 40 uur was de lossingsplaats vrij.

De uren waarop kan gelost worden
Arras : 1ste dag : 16.00 uur
2e dag : 14.00 uur
Clermont : 1ste dag  : 15.00 uur
2e dag : 13.00 uur
Kleine Halve Fond : 1ste dag : 13.00 uur
2e dag  : 12.00 uur

Zaterdag en zondagspel
De KBDB heeft niet de intentie verplicht zaterdag of zondagspel op te leggen. De provincies zijn het er duidelijk niet over eens, de ene verkiest zaterdag en de andere zondag. Wel speciale aandacht dat bvb Noyon en Angerville niet terzelfdertijd mogen ingekorfd worden. Het moet één van de 2 worden. Aantal vluchten moet omlaag. Volgens de voorzitter van het Nationaal Sportcomité Dirk Schreel zal één keer rijden ten goede komen van de prijs, meer bescherming van de grote halve fondvluchten en geen vluchten toelaten, iets korterbij. Dit is ook de wens van de transportbedrijven.
De tendens is meer naar zaterdagspel over te gaan maar "De Kat" in Ophasselt deed een enquête en wat bleek? 89% van de liefhebbers verkiest snelheid op zondag.
In sommige provincies zit men nog met provinciale akkoorden en deze moeten eventueel met onderlinge toestemming aangepast worden of uitgevoerd tot vervaldatum.
Uitstel lossen tot maandag moet kunnen indien men voor de maandag mooi weer voospeld. Hetsportreglement zal in die zin aangepast worden.

Minder duiven in de manden
De heer Vanbocksaele had op 26 juni een onderhoud met de Heer Verhulst van dierenwelzijn, hij is de expert op dit ministerie. Vooral voor de snelheidsvluchten zou het antal duiven per mand moeten verminderen. 28 vindt men teveel. 21 à 22 duiven per mand zou het streefdoel zijn. We spreken ons niet uit over de prijsverhoging die dit zou teweeg brengen.

Veto bij slechte lossingen
Er wordt overwogen een vetorecht te geven aan een controleur ter plaatse op de lossingsplaats. Bij een controle in Quiévrain werd vastegesteld dat de duiven bleven ronddraaien. De controleur had geen enkel recht tussenbeide te komen.... Tijdens de AG werden nominatieve identificatiekaartjes gegeven aan alle officiële controleurs, zowel mandatarissen als personen met dezelfde functie.

Limoges
Er was ook een ernstig probleem bij de lossing  van Limoges van 02 juni. Toen de begeleiders uit hun slaapzak kropen werd vastgesteld dat ze buren gekregen hadden. Een hele reeks nederlandse vrachtwagens had zich naast de camions van de Belgische Verstandhouding geplaatst waardoor de Belgische lossing op de tweede plaats kwam.

Grenscontroles
Er wordt voorgesteld om meer aan grenscontroles te doen. Bijvoorbeeld op de drie grensovergangen naar Frankrijk. Dit zou verre verplaatsingen door de controleurs moeten vermijden. Bijvoorbeeld, vrachtwagens moeten op een bepaald uur aan de grenspost zijn, controle stapeling manden, papieren ...etc... We stellen ons wel de vraag of dit niet terug deuren openzet.... niet dat we de vervoerders niet vertoruwen maar afspraken iets verder over de grens zijn vlug gemaakt.

E-mail verkeer na Chateauroux en Montluçon
Het is de bedoeling  van de KBDB om zoveel mogelijk e-mailverkeer te gebruiken naar de liefhebbers en bonden toe. Dankzij het gratis versturen van de nationale uitslagen is de KBDB aan een plus van 500 e-mailadressen van liefhebbers geraakt. Het totaal is nu ongeveer 1500 adressen.
Bij het versturen van de nationale uitslagen werdenn 97 foutieve adressen vastgesteld.

Oost-Vlaanderen benadeeld op bureaucratich gebied
Marc Debacker slaat de vergadering bijna KO met een reeks cijfers om aan te tonen dat Oost-Vlaanderen de grootste provincie is. De administratieve capaciteiten zijn verminderd, de zitdag werd gewijzigd en het aantal verminderd. Dirk Schreel wijst erop dat het normaal is dat er tijdens rustiger periodes, (herfst-winter) er minder permanenties komen De planning wordt herzien. West-Vlaanderen heeft als enige provincie een subsidie voor de huur van een lokaal.

Automatisch bijhouden nationale kampioenschappen en asduiven.
De verouderde software van de Club de fond de Wallonie (CFW) is niet compatibel met die van Data technologie. Dit wordt eerstdaags bijgewerkt. De bedoeling is in 2012 een proef te doen om deze rangschikkingen bij te houden. Het is nog niet duidelijk of deze zullen openbaar gemaakt worden. Indien men dit sysyteem wil invoeren zijn eerst wijzigingen aan het nationaal sportreglement nodig. Vanaf 2013 zou men definitief willen starten. Vanaf dan zouden jaarlijks de ECHTE kampioenen gevierd worden, wat in het verleden niet altijd waar bleek te zijn.

Zaterdag 14 juli : Vrachtwagens met duiven mogen rijden in Frankrijk, maar er mag niet gelost worden. Voor de Belgiëvluchten blijft alles ongewijzigd.Info nationale vluchten uit Chateauroux en Montluçon 2012 ingericht door de KBDB

Geheime vergadering:

Tijdens de geheime vergadering werden een paar vonnissen geveld in verband met een klacht tegen een mandataris en een ex-mandataris.
Mandataris De heer Luc Verhaegen, Oost-Vlaanderen werd geschorst tot einde legislatuur en de heer Pluche, Henegouwen kreeg een blaam. Mr Verhaegen had zijn ontslag gegeven langs mail, waar een aangetekend schrijven geëist wordt.

De vergadering werd gesloten om 14:35 uur.

Beslissingen Nationale buitengewone en statutaire algemene vergadering :
Klik hier

Nat
Nationaal voorzitter Stefaan Vanbockstaele


Het duivenhok achter de burelen van de KBDB in Halle

 

Dagorde Tweede Statutaire Algemene Vergadering (met pers om 11.00u.):

 


Tweede Buitengewone Algemene Vergadering (zonder pers om 9.30u.):


 

Alle agendapunten van de Tweede Algemene Statutaire Vergadering vindt u nogmaals hier.