Sjoemelende melkers bestelen en beledigen de andere liefhebbers. De KBDB wil de fraude met meer hokbezoeken te lijf gaan

Doen ze om het geld of om de eer? Of hebben ze gesjoemel in hun genen zitten? De waarheid zal wel in het midden liggen, maar feit is wel dat frauderende melkers onze liefhebberij mokerslagen toedienen.

Heel wat liefhebbers voelen zich zwaar beledigd in hun hobby en – niet te onderschatten – op sportief vlak doen de sjoemeluitslagen zowel de duiven als hun eigenaars groot onrecht aan.

“De KBDB heeft een aantal liefhebbers in het vizier die mogelijk frauderen. We gaan meer hokbezoeken doen om fraude op te sporen. Laat dit een goeie les zijn voor wie denkt te frauderen.” Dat zegt Pascal Bodengien, nationaal voorzitter van de KBDB vandaag in Het Nieuwsblad. Bodengien doet die uitspraak naar aanleiding van de fraudezaak die in het Limburgse Lanaken aan het licht kwam en tot de schorsing van liefhebber J. B. heeft geleid.

Op 5 juli stond Limoges II (650 km) op het programma. Nationaal werden 20.441 duiven ingekorfd. Ook Lanakenaar J. B. nam met drie duiven aan deze wedstrijd deel. Maar hij wist niet dat de KBDB hem in het vizier hield. De resultaten van zijn duiven sprongen al een tijdje in het oog, met provinciale zeges en vroege nationale duiven. B. korfde zijn duiven in Lanaken in, bij De Vrede waar hij altijd behulpzaam is aan de inkorftafel. Maar na het inkorven werden de reismanden met de deelnemende duiven verzameld in de loods van de Limburgse Verzending in Genk. Op initiatief van de KBDB werd daar een grondige controle uitgevoerd van de duiven die in Lanaken werden ingekorfd. Meteen was het bingo, want topduif BE-17 5022207 zat niet in de korf, maar wel zijn hokgenoot BE-17 5022200. De 207-17 had dit seizoen al een hele reeks topuitslagen bij elkaar gevlogen, en topduiven, die halen zoals bekend, hoge bedragen. Mogelijk was de Lanakense melker helemaal van slag door het bod dat hij al had gekregen. Maar de ‘topper’ was dus deze keer niet in Limoges geweest. Een afvaardiging van KBDB-Limburg vond de bewuste duif bij de man thuis, terwijl Limoges nog aan het lopen was. Vandaar dat er nu ook vermoedens zijn van fraude in de vorige wedstrijden. J. B. houdt vol dat hij zich van duif had vergist. Hij had echter ook met de gummiringen gesjoemeld.

Bijzonder zwaar

Zowel de KBDB en de vereniging van Lanaken als de liefhebbers tillen bijzonder zwaar aan deze fraude, die een bom legt onder de duivensport.
Liefhebbers waarvan de duiven “geklopt” werden door J. B. voelen zich bedrogen en bestolen. Maar dit verhaal treft ook de liefhebberij zelf in het hart. Zo is een liefhebber die na een jarenlang verblijf in het buitenland, terug naar België keerde om met de duiven te spelen. “En dan stoot je op zo’n bedrieger in je eigen vereniging, die mijn liefhebberij en mijn liefde voor het duivenspel helemaal onderuit heeft gehaald.”

Ergerlijk is bovendien dat bij een dergelijke fraude minstens één medeplichtige in het complot zit. Bij De Vrede Lanaken is de verbijstering groot. “Bij vermoedens van vroege duiven in provinciale en nationale wedstrijden nemen we telkens contact op met de inrichters. Dat dit Limoges-verhaal nu kon gebeuren is een ramp voor een onze vereniging, voor onze leden en voor alle rechtgeaarde duivenliefhebbers,” zo klinkt het daar.