Schorsing voor Jaap Koehoorn na uitspraak in rechtszaak NPO versus Jaap Koehoorn

De Samengestelde Kamer van het Tucht- en Geschillencollege van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) deed uitspraak in de door de Aanklager van de NPO, in de persoon van de heer J.H.J. Hassing te Riethoven aanhangig gemaakte tuchtzaak tegen de heer J. Koehoorn te Veenendaal.

 

Jaap Koehoorn kreeg de rekening gepresenteerd voor de acties die hij destijds ondernam aangaande vermeende fraude door een bestuurder van Afdeling 7, tevens inkorfbaas op de ‘nationale Blois’ van 2008.

Het verhaal draait om de nationale winst van de heer Jos De Ridder op de nationale Blois NPO van 2008… winst die door beklaagde Jaap Koehoorn vooraf werd voorspeld. De heer Koehoorn bracht de nationale secretaris NPO van zijn vermoeden op de hoogte evenals de uitgever van een duivenmagazine, die op zijn beurt de vermoedens en vaststellingen doorspeelde aan de nationale voorzitter NPO.  Toen de voorspelling ook uitkwam… de heer Jos De Ridder won inderdaad de nationale Blois NPO…  deed de  heer Koehoorn navraag naar het controleverslag omtrent de nationale winst bij de secretaris NPO… maar die gaf blijkbaar niet thuis. Daarop richtte de heer Koehoorn zijn vraag naar een andere bestuurder NPO, die de zaak in eerste opzicht ernstig nam… en dit ook besprak met 2 andere leden van het NPO-bestuur. Hij kreeg uiteindelijk toestemming om het zaakje verder te onderzoeken. Daarop werd afgesproken om met 2 getuigen richting verzamelplaats van Afdeling 7 te trekken voor de NPO-vlucht uit Argenton. Bepaalde constateringen werden gedaan, en zelfs op film vastgelegd… en later ‘wereldkundig’ gemaakt… waarop de hele zaak aan het rollen ging. U kan er alle details op nalezen in onderstaande documenten omtrent de voorgeschiedenis en het ‘proces verbaal’ van het vonnis dat  op 21 april aan de betrokken partijen werd toegestuurd.  De belangrijkste paragraaf uit dit proces verbaal geven we hier nog even mee, namelijk het

BESLUIT NA VOORNOEMDE MOTIVERING:

dat zij aan de heer J. Koehoorn te Veenendaal, NPO lidnummer 1057-0878 krachtens het Reglement Rechtspleging van de NPO, deel Tuchtrecht, artikel T4, de navolgende maatregelen oplegt:

·         Onvoorwaardelijke uitsluiting van alle rechten voor een termijn van een jaar, op grond van artikel T4, lid 1, sub e, van genoemd Reglement, deel Tuchtrecht, waarbij de uitsluiting van deze rechten nader omschreven is in artikel T7, sub a, b, c en d, van genoemd Reglement, deel Tuchtrecht en gaat in op 14 dagen na de datum van deze uitspraak.

·         Na het verstrijken van de onvoorwaardelijke uitsluiting direct gevolgd door een voorwaardelijke uitsluiting van alle rechten voor een termijn van twee jaar met een proeftijd van vijf jaar, op grond van artikel T4, lid 1, sub h, van genoemd Reglement, deel Tuchtrecht, waarbij de uitsluiting van deze rechten nader omschreven is in artikel T7, sub a, b, c en d, van genoemd Reglement, deel Tuchtrecht.

Krachtens het Reglement Rechtspleging van de NPO, deel Tuchtrecht, artikel T4, sub 4, is de opgelegde maatregel tevens van toepassing op het hok, het erf en de coördinaten waarop de duivensport door beklaagde wordt uitgeoefend zoals ook is omschreven in het Huishoudelijk Reglement NPO onder artikel 5, lid 2, sub a en b.

Gevolgen

In Holland is gans het verhaal niet alleen een echte soap, maar ook…  een grote rel aan het worden. De geloofwaardigheid van en in het NPO-bestuur… dat onlangs zelfs voltallig ontslag nam… is in Nederland reeds een tijdje zoek, en dergelijke verhalen zijn daarvoor uiteraard een ideale voedingsbodem.  

Dat Jaap Koehoorn in beroep zal gaan tegen deze uitspraak lijkt niet meer dan logisch. We namen even contact met hem op hieromtrent, zijn verklaring is:

Het verhaal staat bol van de leugens (zie daarvoor mijn commentaar op hun punt IV in de voorgeschiedenis) en de verdraaiingen van hun kant. Het is toch te zot voor woorden , dat je ‘Carte Blanche’ krijgt van een bestuurslid van de NPO en mondelinge goedkeuringen van nog 2 leden van het NPO bestuur, en dan uiteindelijk toch nog veroordeeld te  worden voor ons onderzoek. Het voelt aan als het befaamde mes in de rug.

Het verhaal krijgt dus naar alle waarschijnlijkheid nog een staartje. wordt dus vervolgd.

Bijgevoegde documenten ter informatie en inzage: