Rino Verheye (Aalbeke, BE) mag terugblikken op een schitterend seizoen 2012

Bij Rino & Miranda Verheye in Aalbeke verrezen de eerste hokken eind 2006. Het was de start van een tot nu toe prachtig verlopen parcours met in 2012 weerom een fraai aantal overwinningen 11 in totaal, wat hun aantal in 6 jaar duivenspel brengt op 54 eerste prijzen.

Met de neus pal op de Frans-Belgische grens en bijgevolg met de ganse provincie in zijn rug zit Rino voor wat de ligging betreft beslist niet in de ideale positie om hoge ogen te gooien en toch….. toch  weet hij zich op provinciaal vlak met bravoure te onderscheiden. Als jonge snaak zat hij bij manier van spreken reeds tot over zijn oren in de duivensport, vader, grootvader en ooms hadden immers duiven en de toenmalige kleine Rino had ook snel de microbe te pakken. Door onregelmatige werkuren kan Rino voor wat de verzorging der duiven betreft rekenen op de onmisbare hulp van zijn vrouwtje Miranda en weerom zijn we geneigd te bedenken dat de “zachte” vrouwenhand een groot aandeel kan hebben bij de successen van deze kolonie. Miranda zorgt wanneer het nodig is voor de  dagelijkse training (op vaste tijdstippen) en het verzorgen der duiven . Rino van zijn kant probeert door  met  “shiften  - vooral in de zomermaanden -  zijn “vrije” tijd aan de duiven te spenderen. Daar waar hij vroeger vooral snelheid en halve fond speelde, werd  de spreekwoordelijke  lat sinds de laatste twee seizoenen  wat hoger gelegd en is grote halve fond nu al veel meer een streefdoel, waarbij duidelijk blijkt dat de “snelheidsduivels”  van toen nu ook die grotere afstanden met gemak verteren en zich aan de kop van de uitslag weten te handhaven.

Slechts enkele uit de vele uitstekende prestaties van 2012

14/4 Clermont 217 oude : 4-5-6-7-18-19-24-25-26-31-33-36…….(19/24)
14/4 Clermont 154 jaarlingen: 1-6-7-8-9-12-24-26-27…….(11/12)
21/4 Clermont 162 oude : 1-3-4-5-20-22-23…..(19/24)
21/4 Clermont 113 jaarlingen: 1-3-5-13-14-16-17-18-19…..(12/12)
12/5 Tours 230 oude : 4-8-10-58-64 ( 5/6)
12/5 Tours 1052 oude : 13-19-22…(6/6)
12/5 Toury 342 jaarse : 1-7-9-14-25-39-66 ( 7/12)
19/5 Chateauroux 433 oude : 9-13-67-93….(6/6)
19/5 Toury 435 jaarse : 6-8-12-14-19-24-39….(9/11)
26/5 Orléans 337 oude : 1-11-32 ( 3/5)
2/6 Chateauroux 468 jaarlingen: 7-14-46 (3/4)
2/6 Chateauroux 2905 jaarlingen: 24-54-160 (3/4)
2/6 Chateauroux 15902 jaarse : 49-110-375 ( 3/4)
9/6 Clermont 690 jongen: 1-2-3-4-6-11-13-23-24-25-27…(33/65)
23/6 Fontenay 539 jongen: 1-5-6-7-12-16-18-19-20-22-23-26-27-28-29-30…..(36/63)
30/6 Argenton 1418 oude : 18-98 (2/2)
30/6 Fontenay 298 oude : 2-3-10-32…(6/6)
30/6 Fontenay 608 jongen: 2-5-14-15-16-19-23-24-29…..( 35/61)
16/7 Blois 496 jongen: 1-2-5-6-8-22-43….(26/42)
28/7 Clermont 867 jongen: 4-5-8-9-14-15-16-18-19-21-23….( 34/46)
4/8 Tours 706 jongen: 6-7-8-9-13-14-15-19-20-21….(27/36)
11/8 Argenton 1057 jongen: 9-37-53-55-58-67…..(15/30)
11/8 Tours 381 jongen: 2-17-29-43…(7/10)
18/8 Fontenay 311 jongen: 5-6-10-19-23…..(22/37)
1/9 Clermont 308 jongen: 1-6-18-20-21-22-25-34….(22/27)

Enkele titels uit  2012

1e Algemeen Kampioen van de WVJB met 7 vermeldingen
1e Kampioen oude en  1e Kamp. jaarse WVJB bij de + 25 jarigen
1e Koning WVJB jongen + 25 jarigen vanaf Le Mans
3e Kampioen snelheid en halve fond “de Arend” Rekkem plus nog meerdere vermeldingen
7e Kampioen (vlaamse landsgedeelte) HF jongen “La Colombophilie Belge” 
plus nog meerdere vermeldingen
4e nationale asduif “La Colombophilie Belge” in “ As der Azen”
1e asduif fond jongen WVJB
En nog zoveel meer

Enkele vaandeldragers uit het seizoen 2012

We plaatsen vooreerst een paar tweejaarse in de picture, startend met de “11-3045106” , die in 2012 liefst  op 10 vluchten present tekende vanaf Arras t.e.m. Montluçon. Hierbij zien we o.a. een  7e Clermont  154 d – een 14e Toury 342 d – een  5e Orléans 418 d – een  14e Chateauroux 468 d plus de 54e prov. Chateauroux 2905 d en 110e nationaal 15902 d – 14e Montluçon 552 d en prov. de 35e op 2609 d plus nationaal Montluçon 7828 d – een  40e Blois 1522 d , enz…… De “ 11-3045115” klasseerde zich in 2012 liefst 9 maal van Arras t.e.m. Argenton waarbij o.a. de  4e Arras 135 d – de  12e Clermont 154 d – de 14e Toury 435 d – de 191e Argenton 2844 d – de 105e Blois 1522 d – de 1e Blois 126 d, enz….Hij is een zoon van de “Bon Jovi” : 08-3004772, die zelf een schitterende vliegduif was en ondermeer in 2011 als 1e asduif oude in het LAR-verbond werd afgevlagd en tot en met 2011 zo maar 33 prijzen won.  Een andere tweejaarse   die knap presteerde was de “ 11-3095109”, hij won een  7e Toury 342 d – een  19e Toury 435 d – een  7e Orléans 418 d – een  159e Chateauroux 2905 d en nationaal de 375e op 15902 d – een  96e provinciaal Montluçon 2609 d …

Bij de jonge duiven hebben we vooreerst de ” 12-3041227” die 4e asduif in de competitie “As der Azen” werd van “ La Colombophilie Belge”. Uitslagen die werden ingezonden zijn: 6e Clermont 690 d – 1e Fontenay 539 d – 16e Fontenay 608 d – 5e Blois 496 d – 8e Clermont 867 d – 27e Tours 2874 d – 10e Fontenay 311 d – 23e Tours 1252 d – 18e Clermont 308 d.  Ook knap zijn de resultaten welke de “ 12- 3041211” behaalde, onder de 9 klasseringen zien we  de 6e Blois 496d – de  4e Clermont 867 d – de 3e Tours 440d en provinciaal  de 11e / 2874 d – de 6e Fontenay  311 d – 6e Tours 338d en provinciaal  de  18e / 1252 d . De “12-3041215”  ( komt uit de “11-3045106” één der betere tweejaarse – voornoemd) won eveneens  9 klasseringen met daartussen een  12e Fontenay 539 d, een 7e Tours 706 d, een 2e Tours 381 d en provinciaal de 12e / 1824 d, …….Twee jeugdige kleppers : “ de 12-217” en de “12-218” uit het  koppel :“ Bon Jovi”  772/08 x 041/08 ,  wonnen ieder  10 prijzen . De “12-217” klasseerde zich o.a. op Arras, Clermont(3x), Fontenay (2x), Blois,Tours,La Souterraine en als extra uit Argenton : Fondclub 9e / 1057d, prov. 21e / 4524 d en nationaal de 52e / 25949 d. De “12-218” won  Arras, Clermont ( 4 x waarbij een 1e / 308d) , Fontenay, Blois ( 2 x waaronder een 175e prov. 3619 d ) , Argenton ( 196e prov. / 4524 d en nat. 787e / 25949d ) en La Souterraine. De onderscheiding van  8e provinciale asduif KBDB W-Vl. 2012 was voor de « 12-3041253 » en die behaalde 8 prijzen waaronder een 57e provinciaal Blois 3619d, een 159e prov. Tours 1824d, een 71e prov. Tours 1252 d ,enz….  . Uit de  “Angelo” : 07-3148533 (  L. Senaeve)   x “Blauwe 515/07” ( Ph. Grymonprez)   komt ondermeer de “12-3041222” die zich 10 maal in de prijzen vloog met daartussen een 3e Clermont 690 d , een 7e Fontenay 539 d , een 46e Fontenay 608 d , een 59e provinciaal Blois 3619 d, een 14e Tours 706 d, een 29e Tours 381 d en prov. 117e / 1824 d, een 5e Fontenay, enz…. Diens vader, met name  de “Angelo”: 07-3148533 (rechtstr.  L.  Senaeve)  ontpopte zich bij Rino tot een ware snelheidsracer en won tot en met 2010 een totaal van 32 prijzen met daarbij 5 x 1e , 3 x 2e , 1 x 3e en 3 x 4e . Was in 2008 afgevlagd als 2e prov. asduif snelheid jaarse . Niet niks, dus !! Daarbij kan Rino nog een handvol andere jonge elementen presenteren met 8 à 9 klasseringen op hun conto. Hier mogen we dus wel over  een luxe op dit vlak spreken!

Wat randweetjes

Met oude/ jaarlingen  speelt Rino enkel met  duivers het gewone weduwschap . Zowel oude ( nu voor 2013 zijn er dat 14)  als  jaarse (  nu 10) zitten door elkaar op de hokken.  Duivinnen worden niet getoond vóór de inkorving , enkel wanneer de duivers thuiskomen zien ze hun partner.  Bij het spenen der jonge duiven zitten de geslachten al gescheiden en wordt er gespeeld op het systeem van de schuifdeur . Voorts is de verzorging heel simpel ….  vooral trainen, eten en drinken op hetzelfde tijdstip staat hier centraal …. “ Regelmaat is hier van groot belang” : stelt Rino . Er werden voor 2013 zo’n  73 jongen geringd van de 1e ronde uit kweek- en vliegduiven, zij hebben dus de zware taak om de fraaie prestaties van hun hokgenoten uit  2012 te evenaren of wie weet nog te verbeteren, alhoewel  deze eerder kleine kolonie een bijzonder mooie eindbalans anno 2012 kan voorleggen .

Aan Rino en Miranda alvast onze felicitaties met hun tot op heden bijzonder succesvolle duivensportloopbaan.