Provinciale Gesubsidieerde kampioenschappen WVJB - 2009

Jeugdclub West-Vlaanderen - Provinciale gesubsidieerde kampioenschappen WVJB ( West-Vlaamse Jeugd Beweging ) 2009, voorwaarden, verdeling der prijzen ...

Jeugdclub West-Vlaanderen - Provinciale gesubsidieerde kampioenschappen WVJB - 2009

VERDELING PRIJZEN JEUGDBEWEGING
Gewaarborgd 1.050 €
Gratis 670 € voor de leden van de WVJB
Gratis 380 € voor alle beginnelingen van West-Vlaanderen
KAMPIOENSCHAP WVJB Jonge Duiven – Grote prijs VERSELE-LAGA (- 25 jarigen)
1° Kampioen : Ereprijs diploma + 25 €
2° : 20 €
3° : 20 €
4° : 15 €
5° : 15 €
KAMPIOENSCHAP WVJB Jonge Duiven – Grote Prijs VERSELE-LAGA (+ 25 jarigen)
1° Kampioen : Ereprijs diploma + 25 €
2° : 20 €
3° : 20 €
4° : 15 €
5° : 15 €
KAMPIOENSCHAP WVJB Oude Duiven – Ereprijs (-25 jarigen)
1° Kampioen : Ereprijs diploma + 25 €
2° : 15 €
3° : 10 €
KAMPIOENSCHAP WVJB Oude duiven – Ereprijs ( + 25 jarigen)
1°Kampioen : Ereprijs diploma + 25 €
2° : 15 €
3° : 10 €
KAMPIOENSCHAP WVJB Jaarlingen – Ereprijs ( -25 jarigen)
1° Kampioen : Ereprijs diploma + 25 €
2° : 15 €
3° : 10 €
KAMPIOENSCHAP WVJB Jaarlingen – Ereprijs ( + 25 jarigen)
1° Kampioen : Ereprijs diploma + 25 €
2° : 15 €
3° : 10 €
KONINGSCHAP WVJB Jonge Duiven – Ereprijs tot en met Orléans ( - 25 jarigen)
1° Kampioen : Ereprijs diploma + 25 €
2° : 15 €
3° : 10 €
KONINGSCHAP WVJB Jonge Duiven – Ereprijs tot en met Orléans ( + 25 jarigen)
1° Kampioen : Ereprijs diploma + 25 €
2° : 15 €
3° : 10 €
KONINGSCHAP WVJB Jonge Duiven – Ereprijs verder dan Orléans ( - 25 jarigen)
1° Kampioen : Ereprijs diploma + 25 €
2° : 15 €
3° : 10 €
KONINGSCHAP WVJB Jonge Duiven – Ereprijs verder dan Orléans ( + 25 jarigen)
1° Kampioen : Ereprijs diploma + 25 €
2° : 15 €
3° : 10 €
ASDUIF WVJB Jongen Snelheid tot vóór Ablis
Ereprijs + diploma
ASDUIF WVJB Jongen Halve-Fond vanaf Ablis tot en met Orléans
Ereprijs + diploma
ASDUIF WVJB Jongen Fond verder dan Orléans
Ereprijs + diploma
KAMPIOENSCHAP Beginnelingen West-Vlaanderen “Jonge duiven”
Ereprijs KBDB – Afdeling West-Vlaanderen
1° kampioen : Ereprijs diploma + 30 €
2° : 20 €
3° : 20 €
4° tot en met 10° : 10 €
KAMPIOENSCHAP Beginnelingen West-Vlaanderen “Oude duiven + Jaarlingen”
Ereprijs KBDB – Afdeling West-Vlaanderen
1° kampioen : Ereprijs diploma + 30 €
2° : 20 €
3° : 20 €
4° tot en met 10° : 10 €
Voor de kampioenschappen “beginnelingen” dient men niet noodzakelijk lid te zijn van de WVJB.
Als beginneling wordt aanzien, ieder lid van de afdeling West-Afdeling die sedert max. 5 jaar de
duivensport beoefent, die dus voor het eerst een hoklijst indiende in 2005.
Dit kampioenschap wordt ingericht door de KBDB Afdeling West-Vlaanderen, in samenwerking
met de WVJB.
De inzendingen voor deze kampioenschappen kunnen zowel aan de Afdeling als aan het
secretariaat van de WVJB worden toegestuurd en dit UITERLIJK TEGEN 14.09.2009 vóór 12.00 uur

REGLEMENT GRATIS KAMPIOENSCHAPPEN WVJB
01. Alle leden van de WVJB, in het bezit van een geldige lidkaart KBDB en WVJB kunnen aan
deze kampioenschappen gratis deelnemen.
02. Aan het kampioenschap “Beginnelingen” kunnen alle jonge liefhebbers van max. 35-jaar
uit West-Vlaanderen, met niet langer dan 5 jaar een hoklijst bij de KBDB, deelnemen.
03. Iedere liefhebber kan slechts één geldprijs winnen. Indien hij voor meerdere geld prijzen
in aanmerking zou komen, krijgt zij voor de overige ereplaatsen wel een eervolle vermelding.
04. De deelnemers mogen spelen waar zij willen, doch wel in een vereniging aangesloten bij de KBDB.
05. Enkel weekend-vluchten vanuit Frankrijk en- of vervangingsvluchten komen in aanmerking.
Bij laattijdige lossing op een weekdag telt dit toch als een weekendvlucht.
06. De kampioenschappen voor jonge duiven worden verspeeld vanaf de 1° zondag van het seizoen
tot en met de laatste zondag van augustus.
Voor de oude en jaarlingen vanaf de 3° zondag van april tot en met de 2° zondag van september.
Er wordt per kampioenschap slechts één vlucht per weekend in aanmerking genomen.
07. Het kampioenschap jonge duiven wordt verspeeld over 5 vluchten met max. 2 keer Arras en
voor de rest uitsluitend vluchten uit Roye.
Voor de kampioenschappen jaarlingen en oude duiven tellen alle Frankrijkvluchten met max.2 keer Arras.
Voor de kampioenschappen beginnelingen tellen alle zaterdag- en zondagsvluchten uit Frankrijk.
08. Uitgenomen voor het “Koningschap” is het steeds dezelfde duif die telt (zelfde ringnummer).
09. Het “koningschap” tot en met Orléans wordt verspeeld over 5 willekeurige Frankrijkvluchten
met max. 2 keer Arras binnen hoger vermelde periode, maar met 1° en 2° ingegeven jonge duif.
Koning wordt hij of zij die over de 5 vluchten (10 prijzen) in het totaal het kleinste coëfficiënt
behaalt.
10. Het “koningschap” vanaf Orléans wordt verspeeld over 3 willekeurige Frankrijkvluchten
binnen hoger vermelde periode, maar met 1° en 2° ingegeven jonge duif.
Koning wordt hij of zij die over de 3 vluchten (6 prijzen) in het totaal het kleinste coëfficiënt behaalt.
11.”Asduif snelheid” wordt deze jonge duif die tijdens hoger vermelde periode het kleinste
coëfficiënt behaalt over 5 vlucht tot en met Roye.
12. “Asuif halve-fond” wordt deze jonge duif die tijdens hoger vermelde periode het kleinste
coëfficiënt behaalt over 4 vluchten verder dan Roye en tot en met Orléans.
13. “Asduif fond” wordt deze jonge duif die tijdens hoger vermelde periode het kleinste coëfficiënt
behaalt over 3 vluchten vanaf Orléans.
14. Om in aanmerking te komen voor klassering in de kampioenschappen moet de bijdrage
aan de WVJB betaald zijn vóór verzending van de 2° editie van ons tijdschrift
“Zaaien om te Oogsten” dus vóór 15 mei.
Na deze datum heeft men geen recht meer tot klassering in de kampioenschappen.
15. Het coëfficiënt wordt als volgt berekend : (behaalde prijs x 100) : (aantal duiven).
16. Enkel de formulieren door ons bezorgd, kunnen worden gebruikt voor de inzending.
Inzendingen gedaan na de uiterste datum, zijnde 14.09.2009, worden niet meer in aanmerking
genomen (postdatum telt!!!!).
Later zullen de kanshebbers op een prijs, door het secretariaat verzocht worden, hun uitslagen
op te sturen.
Wie daar geen gevolg aangeeft, schrapt zichzelf uit de uitslag!
Deze uitslagen worden op het kampioenenfeest aan de eigenaar terug bezorgd.
17. Fotokopieën, schrappingen, veranderingen van uitslagen en bijgevoegde attesten moeten door
de inrichtende vereniging worden gewettigd.
18. Door aan deze kampioenschappen deel te nemen verklaren de leden zich akkoord met dit
dit reglement.
Pogingen tot bedrog zullen de uitsluiting uit de rangen van de WVJB tot gevolg hebben en
de zaak zal in handen worden gegeven van de gerechtelijke instanties van de KBDB.
19. De prijsuitreiking en het kampioenenfeest vinden plaats tijdens de jaarlijkse kampioenendag
van de WVJB in zaal “Ter Maerel” te Izegem in de maand december.
20. Gebeurlijke klachten dienen schriftelijk op het secretariaat toe te komen binnen de acht dagen
na bekendmaking van de uitslag.
Alle gevallen niet voorzien in dit reglement worden beslist door het bestuur.
De genomen beslissingen zijn dan onherroepelijk.
Het Bestuur.