Pros Roosen - Kermt (BE) De ‘superstar’ in de ‘Provinciale Kampioenschappen’ KBDB Limburg ‘09

De absolute ‘NR 1’ van Limburg op de Halve Fond! Een mensenleven is een aaneenschakeling van mooie en minder mooie tot droevige momenten, van lief en leed… al verschillen de hoogtes van de ‘pieken’, en de dieptes van de ‘dalen’ gelukkig van persoon tot persoon. Iemand die met rozen bezaaide wegen bewandelde was zonder twijfel Pros Roosen uit het Limburgse Kermt, nabij Hasselt.

Pros had het helemaal gemaakt in het zakenleven, privé ging het hem voor de wind… en ook in zijn vrije tijd, als verwoed duivenliefhebber… had hij ‘nationale roem’ weten te vergaren. Hij, de man die Jos Soontjens uit Wommelgem wereldberoemd heeft gemaakt… want Pros haalde in de periode 1982-’91 om en bij de 250 rechtstreekse Soontjensduiven naar Kermt, welke nagenoeg allen de korf ingingen… en hiermee de Pros Roosen-kolonie meteen als een komeet richting ‘nationale halve fondtop’ piloteerden. Zo kwamen de ‘Soontjensduiven’ in de internationale kijker, en vonden binnen- en buitenlandse liefhebbers ook stilaan de weg naar ‘Wommelgem’, waar Jos Soontjens zelf ondertussen was uitgegroeid van ‘snelheidsvirtuoos’ tot de schrik van ‘Union Antwerpen’, in die dagen ook wel omschreven als de ‘Hogeschool’ van de Halve Fond! Niets leek nog stuk te kunnen voor Pros Roosen, die de provincie Limburg bijwijlen op een hoopje speelde, de concurrentie in de streek van het ‘kastje naar de muur’ speelde… in zoverre zelfs dat hij de vriendschap en genegenheid van vele sportvrienden er dreigde bij te verliezen, en uit noodzaak… dan maar zijn hele streven naar de halve fond en ‘grote halve fond’ ging oriënteren, en zijn opperbeste snelheidsduiven aan zijn vele vrienden gewoon cadeau deed. Ook dat is Pros Roosen… op en top liefhebber, maar een man met een ‘gouden hart’. Alles liep dus op wieltjes, alles ging hem voor de wind… tot die dag… ja, tot die dag dat hij diende gehospitaliseerd te worden voor een operatieve ingreep die hem van zijn slepende rugpijn moest verlossen. Het vervolg van het verhaal is voor éénieder genoegzaam bekend, zonder dat we deze ‘zwarte bladzijde’ in het leven van Pros opnieuw dienen te openen. De zware operatie mislukte, 8 maanden hospitalisatie volgden… Pros zou voor de rest van zijn leven aan een rolstoel gekluisterd worden. Beeld u dit voor uzelf eens in mensen, en u zal meteen beseffen wat voor een ‘mokerslag’ die man te verwerken kreeg, met fatale gevolgen voor de rest van zijn leven. Een donkere periode brak aan, maar gelukkig is Pros Roosen een vat vol ‘levenslust’, een echte ‘karakterman’ die bereid is de zwaarste stormen te trotseren, de steilste bergen te beklimmen… niks lijkt te hoog of te ver… kortom, een man die ‘vooruit’ wil! Dankzij de grote hulp van vrouw, kinderen, familie en de vele vrienden kunnen we stellen dat vandaag de dag Pros terug uit het dal aan het kruipen is, al diende hij hiervoor uiteraard een aantal zaken anders te gaan oriënteren. Pros is nooit een ‘massa-speler’ geweest. Hij trok de vluchten boven de 450 Km steeds tegemoet met het ‘kleine mandje’, met hooguit een 2 tot 3-tal duifjes…. Iets wat na die operatie nog meer aan de orde was, want Pros werd nu ook genoodzaakt om de kweek- en vliegploeg een stuk af te bouwen. Gelukkig vond hij in zijn huidige verzorger Martin een rechterhand die hij met raad en daad kan bijstaan, en waarmee hij opnieuw aan het oprukken is naar de absolute top in Limburg, en op nationaal vlak. Een Pros Roosen moet je immers niks meer van duiven leren kennen, en zijn ‘stielkennis’ weet hij nu perfect door te geven aan zijn verzorger… die alles tot in de puntjes weet uit te voeren. Zo werden de kweekduiven voor de fond deels bij vrienden onder gebracht zodat zijn verzorger Martin zich in hoofdzaak op de speelploeg kon richten… en werden enkel de 4 kweekboxen nog bevolkt met 4 uitzonderlijke ‘stamberen’ zoals men uiterst zelden aantreft, waaronder kleppers als de ‘Chateauroux’, de ‘Topkweker Freddy’… en momenteel in hun navolging ook de supercracks ‘Blauwe Prins’, de ‘Flits’ en de ‘Tarzan’! In 2009 werd massaal uit deze topverervers gekweekt , en uit deze ploeg jonge duiven 2009 wil Pros voor 2010 een ploeg van een 30-tal jaarduiven op de been brengen… als de gezondheid het toelaat, voegt Pros er nog aan toe!Dan gaat men te Kermt het roer enigszins omgooien, en met een ietwat ‘grotere mand’ de strijd aanbinden tegen de ‘megafokkers’, zoals men deze mensen wel eens omschrijft. In 2008 en 2009 waren de eerste testen op kleine schaal, gewoon ‘veel belovend’… het zat met andere woorden ‘snor’ met de nieuwe kweekresultaten, die aan degelijke testen werden onderworpen… de kampioenschappen in 2008 waren in die zin ‘zeer hoopgevend’… met in 2008:
2° Asduif Grote Halve Fond – Centre & Est (met et ‘Super Asduifke’)
1° Asduif Provincie Limburg- Grote Halve Fond (met het ‘Super Asduifke’)
5° Algemeen Prov. Kampioen van Limburg
3° Prov Asduif Halve Fond Jaarlingen
3° Prov Kampioen Fond Jaarlingen
6° Prov Kampioen Halve Fond Jaarlingen
8° Prov Kampioen Fond Jongen
11° Nat. Kampioen KBDB Jaarlingen

 


2009, bracht enkel bevestiging, en geeft aan dat men zonder tegenslagen vanaf 2010 in staat moet zijn om het ‘gaspedaal’ nog verder in te drukken… want de prestatiecurve van de Pros Roosenploeg scheerde in 2009 opnieuw ongekende hoogtes (zie prestaties onderaan). Er viel bijwijlen opnieuw niet tegen te spelen… en dat werd ook meteen duidelijk toen de KBDB Afdeling Limburg de eindafrekening van het voorbije sportseizoen wereldkundig maakte. Pros Roosen stond als vanouds terug op ‘nummer 1’ op de ‘Halve Fond’… en was meteen ‘terug’ van ‘nooit weggeweest’. Bekijk met ons eens wat dit spetterend sportseizoen 2009 zoal aan titels heeft opgebracht:
1° Provinciaal Kampioen KBDB Halve Fond Oude Duiven ‘09
1° Provinciaal Kampioen KBDB Halve Fond Jonge Duiven ‘09
2° Provinciaal Kampioen KBDB Fond Jonge Duiven ‘09
3° Asduif Jongen Centre & Est ‘09
1° Kampioen Club Fond Wallonie met 1+2° Getekende ‘09
2° Kampioen Halve Fond Oude ‘Hafo Club limburg’ 09 (30 clubs)
1° Kampioen Lichte Fond  ’09 – Zonhoven

Enz…
Buitengewoon grandioos… prestaties die voor Pros Roosen zonder twijfel een hart onder de riem zijn, en hopelijk een drijfveer mogen zijn voor verdere topprestaties in de duivensport, naar de toekomst toe. Misschien dat we gerust kunnen stellen: the ‘new’ Pros Roosen has arrived!

Het Hokbestand 2009
De opbouw van het hokbestand bij de kolonie Pros Roosen kunnen we zowat opdelen in 2 grote episodes
-de periode 1965-1981 waar Pros de basis van zijn aloude stam heeft gelegd, welke was opgebouwd met duiven van ‘nationale boegbeelden’ als Jan Grondelaers, Jef Carlens, Jef Vansweefelt, Fons Slaets, Gebr Herbots en met duiven van zijn overleden vader uit 1965. Het boegbeeld van de Pros Roosen-kolonie uit die periode was zonder twijfel de “Supercrack 327”. Hij was zonder twijfel één der beste duiven ter wereld van zijn generatie, met volgende overweldigende reeks aan titels:
1979: 3° Nat. Asduif Jaarlingen    De Belgische Duivensport
1980: 4° Nat. Asduif Halve Fond    De Belgische Duivensport
1981: 5° Nat. Asduif KBDB
1982: 1° Nat. Asduif Halve Fond    De Reisduif
2° Nat. Asduif Halve Fond    De Belgische Duivensport
1983: 2° Nat. Asduif Halve Fond    De Belgische Duivensport
2° Asduif Halve Fond    Vlaams-Waalse Fondclub
3° Nat. Asduif Halve Fond    De Reisduif
Pros ontdekte met deze ‘wonderduif’ een echte ‘goudmijn’, want de lijn van deze “Supercrack 327” lag aan de basis van nieuwe ‘supercracks’ op de hokken Pros Roosen… zo is de “Olympiade 321/90” een kleinzoon van hem (via zijn dochter “Schilderij 401/83”), en is de “Nationaal 977/90” (winnaar 1° Nat Bourges 9.759d) een kleinzoon van “Zus Supercrack 327”. De nazaten van het wereldberoemde top kweekkoppel “Ieverige x Wonderduivin” bij  Gebr Herbots uit Halle-Booienhoven zorgde voor niet minder dan 14 x 1° Nationale winnaars.
Deze “Wonderduivin” was eveneens een “Zus van de Supercrack 327”!
-de periode 1982 tot heden. Waarbij de aanwezige rassen uit de eerste periode werden gekruist tegen de ‘fine fleur’ van Jos Soontjens  uit Wommelgem, waar Pros massaal duiven ging halen, zelfs meer dan 250 duiven tussen 1982 en 1991. Een nieuw tijdperk brak aan… 2 nieuwe ‘Supercracks’ zagen het levenslicht, acterend onder de naam van “Computer I” 903/82 en “Computer II” 876/85, bovendien halfbroers stammend uit dezelfde vader : “Tom”!
- De “Computer I”: werd Asduif KBDB, Asduif B.D.S., won 9 x 1° Prijzen (zonder dubbelingen) en 20 x binnen de ‘eerste 3 prijzen’ in de periode 1983-1985.
-De “Computer II”: won 13 x 1° Prijs, 56 x per 10-tal en 80 prijzen
1° Prov Asduif Snelheid KBDB ‘89
2e Prov Asduif Snelheid KBDB ‘88
5° Nat. Asduif Snelheid KBDB ‘89
6° Prov Asduif Snelheid KBDB ‘90
Duiven met onvoorstelbare palmaressen, waarmee Pros de concurrentie gewoon aan flarden speelde. Met deze uitzonderlijke superduiven en hun directe afstammelingen ‘terroriseerde’ Pros Roosen bijna 20 jaar het Limburgse duivensportgebeuren in de periode 1982-2001. Er was geen spelen aan… de Pros Roosen-duiven waren nagenoeg onoverwinnelijk, en wanneer ze al eens de duimen dienden te leggen… was dat niet zelden tegen een duif met ‘Roosenbloed’ in de aderen.  
In de streek was het voer voor menig gespreksonderwerp… dat de Roosenduiven meer voor ‘hun baasje’ (lees: Pros) naar huis kwamen, dan voor hun duivin! Wie achteraf een plaatsje op het kweekhok ambieerde diende minstens 3 x per 1000 gewonnen te hebben! Hoogst uitzonderlijke selectienormen… geen wonder dat Pros maar 4 kweekboxen bezit, welke zelfs niet noodzakelijk allemaal bezet zijn. Liever geen duiven… dan ordinaire middenmoters! Vond Pros niet de nodige doorstroom op eigen hok, dan ging hij op zoek, lag hij op de loer om links of rechts dergelijke ‘stambeer’, aan de haak te slaan. Zo kwam in 2001 de wondere ‘Chateauroux’ (alias de ‘Antwerpenaar’) naar Kermt, die Pros aankocht op de totale verkoop van Romain Schots uit Halen… in zijn ‘slipstream’ in 2003 gevolgd door de wonderkweker op de totale verkoop De Rauw-Sablon, de ‘Topkweker Freddy’!

U kan de uitgebreide stamopbouw hier overigens nog eens nalezen: “Click here”

De ‘Chateauroux’ B92-6451510
Zoals in de inleiding beschreven was er tegen de Pros Roosenduiven op snelheid en halve fond quasi niet meer te spelen, in zoverre dat Pros de beslissing nam om zich voortaan te gaan toespitsen op de grote halve fondvluchten, zeg maar de provinciale en nationale klassiekers van de halve fond. In die optiek trok hij op zoek naar een ‘stamkweker’ welke iets meer weerstand, iets meer macht en afstandsgeschiktheid in zijn ‘pijlsnelle’ Soontjesbasis kon brengen. Die vond hij bij de aankoop van de “Chateauroux” 6451510/92, op de publieke verkoop van Romain Schots in 2001… waar Pros een heel dikke ‘haas’ schoot!   De “Chateauroux”  won eerst zelf:
Chateauroux   Lokaal    281 d.    1
Prov      4.080 d.    1
Semi-Nat   12.914 d.    4
Bourges   Lokaal    223 d.    1
FCW   6.317 d.    3
Nat.   18.657 d.    14
Orleans        Lokaal         44 d.    1
Gewest      1.221 d.    9
Vierzon   Prov  3.733 d.    6
Hij ontpopte zich te Kermt tot een ‘Gouden Stamvader’! Pros koppelde deze 10-jarige rakker aan zijn 3 beste duivinnen (allen met Soontjesbloed in de aderen). De resultaten waren verbluffend, zie maar:
1)    5204431/97 dochter van de “Computer II Junior 349/92” (palmares zie hoger) werd gekoppeld aan de “Chateauroux” ouder van:

De “Tarzan” 5115302/03
1° Nanteuil        511 d.
8° Nanteuil (Mid.Limburg) 3.311 d.
1° Bourges        301 d.
14° Nat Bourges    14.207 d.
1° Melun        237 d.
4° Melun (Mid.Limburg) 1.719 d.
1° Nanteuil        229 d.
2° Nanteuil (Mid.Limburg)2.270 d.
1° Bourges        110 d.
9° Nat.Bourges        9.893 d.

De “418/03”: winnaar 1° Provinciaal Melun.

De “419/03” die moeder werd van de super jonge duif bij N & E.Didden.

2)    Het “Klein Aske” 50257001/01 (kleindochter van “Computer II Junior”) x de “Chateauroux” zijn de ouders van
De “Flits” 5065636/04 won een karenvracht aan topprijzen met
1° Prov Melun        694 d. (snelste van 2.315 d.)
2° Nanteuil        2.334 d.
2° Vervins        1.607 d.
3° Nanteuil (Mid Limb)    4.103 d. (1° reg tegen 365 d)
4° Nanteuil        910 d.
5° Melun        2.175 d.
8° Nat. Bourges        10.759 d. (1° reg tegen 136 d)
11° Nanteuil        4.035 d.
22° Nanteuil        1.923 d.
24° Laon        1.458 d.
29° Prov La Ferte    2.325 d.  (1° reg tegen 117 d.)
50° Vierzon        6.928 d.

De “Joker” 5065076/04: won 2 x 1° Prijs en verder toppen als
23° Prov. Orleans      7.272 d.
78° Nat. Bourges    16.500 d. in ‘05
96° Nat. Bourges    10.182 d. in ‘04
3)    Het “Bourgeske” 5150456/00 won zelf :
4° Nat. Bourges 23.957 d.  ’02 (1° reg. van 491 d)
83° Nat. Bourges 16.119 d. ’01 (1° reg. van 204 d)
6° La Ferté 1.312 d.  (1° reg 146 d)
7° Prov Vierzon 1.479 d.
31° Nat. Argenton 4.955 d.
En verder 15° Prov Orleans 1.773 d, 24° Melun 1.604 d (Mid. Limburg)…
Gekoppeld aan de “Chateauroux” gaf ze het “Wittikske Chateauroux” die op haar beurt moeder werd van de supercrack de “Blauwen Prins” 5065642/04 (palmares zie verder).

De ‘Topkweker Freddy’ B94-4407032
De superkweker kon Pros voor een eerder ‘zacht prijsje’ aan de haak slaan op de verkoop De Rauw-Sablon in 2003. Hij werd gekweekt op de hokken Freddy Vandenheede te Zingem uit het absolute basiskoppel “Antigoon x ’t Krijt”! Op de hokken De Rauw-Sablon had hij reeds zijn enorme kweekwaarde bewezen, door er uitzonderlijke ‘crackduiven’ als de ‘Dromer’ (en zelf reeds grootvader van de 1° Nat St.Vincent 25.807 d. in ’07 bij Gerard Koopman, en grootvader van ‘Blue Ace’ of de 2° Nat Asduif KBDB Fond ’07 bij Erik Limbourg), de ‘Kastaar’ en ‘Mr Expensive’ (vader 1° Nat Orleans NPO  9.670 d. bij Gerard Koopman), en ‘Broer Dromer’ (vader 1° Nat Asduif Fond KBDB ’05: ‘Lucky 77’ bij Erik Limbourg) op de wereld te zetten.

Deze toenmalige  9 jaar oude klepper “Topkweker Freddy” werd op hokken te Kermt gekoppeld aan volgende topduivinnen:
1)    het “Wittikske Chateauroux” 5241862/03 (dochter van de “Chateauroux”) en gaf meteen de supercrack “Blauwen Prins” 5065642/04 die reeds volgende toppen liet noteren:
2° Prov. Vierzon      6.928 d. ‘07
4° Nat. Bourges        12.754 d. ‘05
11° Nat. Bourges    10.759 d. ‘06
2)    de “Dochter 1° Nat Bourges” 5065272/02 (uit de 1° Nat Bourges 9.759 d) gaf in 2° generatie --de topvlieger “Fantast” 5100731/06 die won als jaarling op 6 vluchten liefst 4 x top met:
6° Laon        538 d.
12° Nanteuil                  4.806 d.
19° Melun                  1.832 d.
33° Prov Gien                  5.031 d.
-De “Geschelpte Vierzon” 5100716/06 won zelf 2° Prov Vierzon 953 d.
-De “Kleindochter Freddy” 5100715/06 (nestzus van de “Geschelpte Vierzon”) won zelf
97° Nat La Souterraine    18.953 d.
351° Nat Argenton     14.534 d.
Pros heeft met deze “Topkweker Freddy” duidelijk opnieuw een ‘gouden kweeklijn’ op zijn hok geïntroduceerd, zoveel is duidelijk… dat blijkt ook met de huidige ‘superduif’ van dit moment op de hokken Pros Roosen, onder de vorm van het ‘Super Asduifke’ B07-5112357.

Het ‘Super Asduifke’ B07-5112357
De huidige vaandeldraagster van de kolonie Pros Roosen. Zij is een kleindochter van ‘Topkweker Freddy’… als dochter van ‘Kleinzoon 1° Nat Bourges 646/00’ x ‘Dochter Topkweker Freddy 491/05’ (een volle zus van de ‘Blauwe Prins’). Haar erelijst is er eentje om het water van in de mond te krijgen, geniet even mee:
In 2008:
1° Asduif Provincie Limburg ‘Grote Halve Fond’
2° Asduif ‘Grote Halve Fond’ Centre & Est
18/5 Salbris      Prov  1.386 d. 54  (457 Km)
24/5 Bourges      Prov  1.133 d. 178 (477 Km)
08/6 Chateauroux  Prov  3.130 d. 155 (528 Km)
22/6 Montluçon    S/Nat 8.619 d. 26  (548 Km)
05/7 Argenton     S/Nat 3.246 d. 18  (557 Km)
19/7 Chateauroux  S/Nat 4.103 d. 20  (528 Km)
27/7 Bourges      S/Nat 5.178 d. 64  (477 Km)
In 2009:
02/5 Sens      30 Clubs 2.809 d. 124 (337 Km)
09/5 Gien         Prov  5.079 d. 16  (409 Km)
16/5 Salbris      Prov  4.360 d. 276 (457 Km)
23/5 Sens      30 Clubs 1.292 d. 76  (337 Km)
30/5 Gien         Prov  2.221 d. 119 (409 Km)
07/6 Chateauroux  Prov  2.424 d. 265 (528 Km)
21/6 Montluçon    S/Nat 4.425 d. 55  (548 Km)
06/8 Argenton     Nat.  5.034 d. 48  (557 Km)
13/8 La Souterraine Z.C 2.038 d. 3   (593 Km)

Het is overduidelijk dat de kolonie Pros Roosen in zijn kweekboxen met stamberen als de ‘Flits’, de ‘Blauwe Prins’, de ‘Tarzan’, en de ‘Fantast’, gekoppeld aan topduivinnen als het ‘Bourgeske’ , het ‘Super Asduifke’ enz… waar ‘kweekgoud’ onder de pannen heeft zitten, welke zijn kolonie in 2009 alvast op de hoogste provinciale podia hebben gebracht in de provincie Limburg op de Halve Fond! Maar ook op andere hokken bewijzen de Pros Roosenduiven hun enorm potentieel aan vlieg- en kweektalenten… Geen wonder, want als Pros iets wegschenkt, is het enkel iets uit het allerbeste, een duif waar hij zelf enorm in gelooft, en dat kon reeds menig sportgenoot ondervinden die te Kermt versterking zocht. Denken we maar aan volgende liefhebbers  welke recent hoge toppen scheerden met directe afstammelingen uit de Pros Roosen kweekstal:
-Jos Thoné uit As. Kocht op de ‘Gouden Duif’ de bon van Pros Roosen… een ‘Dochter 1° Nat Bourges 265/02’, die meteen moeder werd van zijn superduivin ‘Magna Carta’ (won 71 prijzen waaronder 5 x ‘top 100’ Nationaal en Semi/Nat… en werd  1° Asduif Semi-Nat in 2007, 7° Olympiadeduif Oostende ’07… en was één der duurste duiven in de ‘Jewels of the Sky’ verkoop van 2008 bij PiPa). In 2009 kwam dit kweekmoedertje terug op het hok Pros Roosen en werd er meteen moeder van de 1° prijs Sens tegen 2.738 jonge duiven!
-Pierre Mathys kreeg als bon van Pros Roosen, de 5115498/03 mee naar huis, welke zich meteen ontpopte als een excellente kweekduif. Een ‘Zoon’ ring 06-5078292 werd in 2009 gekroond als 4° Asduif Fond in ‘Fondclub Limburg’ en 50% van zijn prestaties lagen mee aan de basis van het winnen van de titel van 1° Kampioen Limburgse Fondclub 2009.
Een tweede zoon van deze Roosenduif, de 04-5015862 won in totaal reeds 59 prijzen, waarvan 40 x per 10-tal, met 4 x 1° Prijzen. Een derde zoon 06-5078357 werd op de hokken Guido Franssen uit Kinrooi gekroond als 1° Prov Asduif Snelheid KBDB, en 3° Nat. Asduif Snelheid KBDB 2009!
-Dirk Leekens-Hermans uit As kocht eveneens een schenking van Pros Roosen op de ‘Gouden Duif’ (03-5241896) welke zich te As meteen ontpopte tot een geweldige kweekduif, waaruit reeds fenomenale crackduiven zijn gekweekt, daar kan men in het Limburgse in 2009 alvast van meepraten!

Toch wel nagels met heel dikke koppen, die de enorme capaciteiten van de actuele Pros Roosenduif perfect weergeven! Geen wonder dat hij voor het spetterende sportseizoen 2009 straks opnieuw zal gekroond worden als absolute ‘NR 1’ van Limburg op de Halve Fond… met een dergelijke kolonie ‘badend’ in een weelde aan toptalent. Niets lijkt de opmars richting nationale top nog te kunnen stuiten. Daar zal de licht uitgebreide ploeg vliegduiven vanaf 2010 beslist ‘garant’ voor tekenen… een prachtige collectie aan toptalent stuk voor stuk geteeld uit de hoger genoemde ‘stamberen’! Duiven die de ‘wereldfaam’ van de kolonie Pros Roosen hoog in het vaandel houden, en klaar zijn om in de voetsporen van hun ‘klasrijke’ ouders te treden!

Enkele topprestaties uit 2009 op een rijtje
23/5 Bourges       346 YL 1-28 (2 eert getekende)
Nat Zone C 6.226 YL 17-1321
07/6 Couvin      1.752 Jo 2-8-9-10-11-12-34-35-36-40-46-53-59… 36/58
13/6 Reims         752 Jo 1-2-5-6-11-24-41-41-45-53-59-61-73 enz(33)
22/6 Montluçon   4.425 OD 55-468 (2 eerst get.van 3)
29/6 Argenton      189 OD 1 (2)
Nat 9.901 OD 21-2474 (2)
04/7 Sens        2.736 Jo 1-4-7-10-28-77-102-106-107-135 enz…
04/7 Vichy         103 YL 1  (10 minuten los, van 2d)
S.Nat. 2.781 YL 11 (2)
64 OD 1  (17 min. los, van 2d)
11/7 Orleans Pro 9.383 Jo 2-38-70-154-155-191-250-269-291… 19/35
18/7 Vierzon     1.020 Jo 4-32-58-72 (eerste 4 get. Van 6 d)
25/7 Bourges Nat 37357 Jo 126-202-318-347-573-729-1301-1400… 17/21
01/8 La Ferte      431 Jo 1-4-7-8-10…
Pro 5.374 Jo 6-15-28-32-35-67-152-277-280… 15/36
08/8 Argenton      129 d. 1…
Nat 5.034 d. 48-449 (3)
15/8 Troyes      1.011 Jo 1-38-79-80-99-152-190 (15)
22/8 L.Souterraine
Nat Zone C 2.038 Jo 3 (1 mee)