Poll: Nu er opgeleerd mag worden, ging jij al de baan op of (nog) niet?

Sinds voorbije maandag 27 april kwam er groen licht om de Belgische duiven op te kunnen leren. Dit bij voorkeur in de voormiddag en de limiet ligt op een losplaats van maximaal 25 km van je woonplaats.

Sommigen wilden al weken voordien gaan opleren, bij anderen was er geen haast bij. Nog anderen lapten -letterlijk- de regels aan hun laars en lapten hun duiven reeds voor de versoepeling omtrent het opleren van kracht was... zo leerden een aantal reacties in onze mailbox en op sociale media.

Met deze poll willen we een zicht krijgen op hoe fanatiek er deze eerste dagen opgeleerd werd. Mogelijk werd er gewacht op beter weer. Wie aan het werk is, kijkt missschien eerder in de richting van het verlengde weekend van 1, 2 & 3 mei. Anderen beschouwen het opleren pas als nuttig als er ook een vervolg aan kan komen door het spelen van de duiven op wedstrijden. Voor iedereen is de situatie anders.

Breng je stem uit en volg samen met ons in hoeverre duivenminnend België zich de voorbije dagen op de baan begaf met gevulde duivenmanden.