PIPA presenteert PIPA-rankings Nederland

Zoals enige tijd geleden kenbaar gemaakt gaat PIPA ook met ingang van aankomend jaar voor de Nederlandse duivenliefhebber de PIPA-rankings introduceren. Een initiatief waarbij wordt gestreefd om de beste duiven van Nederland te laten zegevieren en deze duiven de internationale roem te geven die zij verdienen.

PIPA Rankings 2015

PIPA-rankings Nederland kent onderstaande veertien rankings waarin de duiven met elkaar de strijd aan kunnen gaan:
 
De duiven in de rankings 1 t.e.m. 6 en 11 t.e.m. 14 dienen geboren te zijn in 2014 of eerder.
De duiven in ranking 7 dienen geboren te zijn in 2014.
De duiven in ranking 8, 9 en 10 dienen geboren te zijn in 2015.

Regels en uitleg per ranking

Beste Vitesseduif van Nederland

Hiervoor tellen de 5 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 60-299,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2014 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse.

Beste Midfondduif van Nederland

Hiervoor tellen de 4 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 300-499,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2014 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse.

Beste Vitesse-/Midfondduif van Nederland

Hiervoor tellen de 10 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 60-499,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2014 of eerder.  Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse.

Beste Fondduif van Nederland

Hiervoor tellen de 3 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 500-799,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2014 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komt het resultaat uit het gehele afdelingsspel. (Mocht dat door ongelijke lossingen binnen één afdeling niet mogelijk zijn, dan telt hiervoor het grootst mogelijke spelverband binnen de afdeling.)

Beste Midfond-/Fondduif van Nederland

Hiervoor tellen de 7 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 300-799,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. Hiervan dient minimaal 1 resultaat behaald te zijn op een vlucht tussen de 500-799,999 km. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2014 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse. Voor het onderdeel Fond zijn dit de resultaten behaald binnen het gehele afdelingsspel. (Mocht dat door ongelijke lossingen binnen één afdeling niet mogelijk zijn, dan telt hiervoor het grootst mogelijke spelverband binnen de afdeling.)

Beste Asduif Oud van Nederland

Hiervoor tellen de 12 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 60-799,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan, waarvan minimaal 2 resultaten behaald dienen te zijn op een vlucht tussen de 500-799,999 km. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2014 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen voor de onderdelen Vitesse en Midfond de resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse. Voor het onderdeel Fond zijn dit de resultaten behaald binnen het gehele afdelingsspel. (Mocht dat door ongelijke lossingen binnen één afdeling niet mogelijk zijn dan telt hiervoor het grootst mogelijke spelverband binnen de afdeling.)

Beste Jaarling van Nederland

Hiervoor tellen de 10 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 60-799,999 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan, waarvan minimaal 1 resultaat behaald dient te zijn op een vlucht tussen de 500-799,999 km. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2014. Voor de berekening van deze ranking komen voor de onderdelen Vitesse en Midfond alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse. Voor het onderdeel Fond zijn dit de resultaten behaald binnen het gehele afdelingsspel. (Mocht dat door ongelijke lossingen binnen één afdeling niet mogelijk zijn, dan telt hiervoor het grootst mogelijke spelverband binnen de afdeling.)

Beste Jonge Duif Vitesse van Nederland

Hiervoor tellen de 4 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand tussen de 60-299,999 km. die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015. Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse.

Beste Jonge Duif Midfond van Nederland

Hiervoor tellen de 3 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand boven de 300 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015. Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse.

Beste Asduif Jong van Nederland

Hiervoor tellen de 6 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand boven de 60 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan, waarvan minimaal 2 resultaten behaald dienen te zijn op een vlucht met een afstand boven de 300 km. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2015. Voor de berekening van deze ranking komen alle resultaten behaald binnen spelniveaus welke door de afdeling zijn goedgekeurd NA het verenigingsspel en minimaal in aanmerking komend voor de nationale kampioenschappen vitesse.

Beste Marathonduif van Nederland over 2 vluchten

Hiervoor tellen de 2 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand boven de 750 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan (m.u.v. de vluchten op het internationale vluchtprogramma van de ZLU). De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2014 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen de resultaten uit het grootst mogelijke spelverband binnen een afdeling of het resultaat uit de sectoruitslag.

Beste Marathonduif van Nederland over 3 vluchten

Hiervoor tellen de 3 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand boven de 750 km die op het vluchtprogramma van de afdeling staan (m.u.v. de vluchten op het internationale vluchtprogramma van de ZLU). De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2014 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen de resultaten uit het grootst mogelijke spelverband binnen een afdeling of het resultaat uit de sectoruitslag.

Beste Zwarefondduif van Nederland over 2 vluchten

Hiervoor tellen de 2 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand boven de 750 km die op het internationale vluchtprogramma van de ZLU staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2014 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen enkel de resultaten uit de nationale ZLU-uitslag in aanmerking.

Beste Zwarefondduif van Nederland over 3 vluchten

Hiervoor tellen de 3 beste resultaten behaald op alle vluchten met een afstand boven de 750 km die op het internationale vluchtprogramma van de ZLU staan. De duiven in deze ranking dienen geboren te zijn in 2014 of eerder. Voor de berekening van deze ranking komen enkel de resultaten uit de nationale ZLU-uitslag in aanmerking.

PIPA-rankings Nederland in schemavorm

Berekening op coëfficiënt

De berekening per resultaat gaat op coëfficiënt: coëfficiënt = ((behaalde prijs X 100)/aantal duiven)

Dus mocht een duif een 12e prijs vliegen tegen 3.800 duiven dan zou dit op deze vlucht een coëfficiënt geven van: ((12 x  100)/3.800) = 0,3157 %

De duif die in de desbetreffende ranking het laagst opgetelde coëfficiënt over het aantal vereiste beste resultaten heeft, mag zich de beste duif binnen de ranking noemen.
Zie voorbeeld hieronder aangaande de beste oude duiven op de Belgische nationale vluchten met 6 prijzen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal resultaten

PIPA heeft ervoor gekozen om de spelperiode waarin de resultaten behaald dienen te worden vrij te laten. Enkel op die manier komt volgens PIPA de beste duif per discipline bovendrijven.

 

Spelniveau