Piet & Dr. Henk De Weerd Lofts, Breda Wereldvermaard onder de noemer ‘Interpalomas Lofts’ (deel 1)

Tot in de verste uithoeken van onze aardbol kent men zijn naam… er zijn superlatieven in overvloed om hem te typeren, gaande van… ‘Mister globe’, ‘the creator’, de ‘éminence grise’, de ‘duivenprofessor’… we hebben het uiteraard over de ‘specialist’ bij uitstek op het gebied van selectie en kweken van sportduiven… met name, wijlen Piet de Weerd uit Breda.

Piet de Weerd heeft nagenoeg zijn hele leven aan de duivensport gewijd… heeft de ganse wereld afgereisd en alle oceanen bevlogen, zelfs in de tijd toen er van vliegverkeer amper sprake was… heeft alle zo genaamde ‘groten’ en ‘topliefhebbers’ binnen onze duivensport met een bezoekje vereerd! Zijn feeling voor… en kennis van duiven… kende nergens ter wereld zijn gelijke! Hij werd niet voor niks tot ereburger van de Amerikaanse stad ‘New Orleans’ benoemd.

Piet de Weerd wordt binnen de internationale duivensport zowat aanzien als de ‘creator’… de stamlegger van de moderne ‘zware fondduif’… want hij is de ‘Einstein’ van het aloude ‘Jan Aarden ras’… welke vandaag de dag is uitgegroeid tot het ‘oud Steenbergs ras’… dat nog op talrijke hokken binnen de internationale duivensport aan de basis ligt van ‘hedendaagse topprestaties’ op de ‘internationale overnachtfond’! In 1913 in Oude Tonge… een plaats in het westen van de gemeente Oostflakkee (provincie Zuid-Holland) op het voormalige eiland Goeree-Overflakkee… zag Piet de Weerd het levenslicht. Als knaapje van 14 zette hij zijn eerste voetsporen op het duivenhok, dat van toenmalig grootmeester en één der allergrootste kampioenen uit de Nederlandse duivensportgeschiedenis… Ko Nipius uit het naburige Middelharnis. De rollen draaiden zich echter al vrij vlug om… en het was Ko Nipius die dra bij Piet de Weerd om advies kwam. Piet was eertijds onderwijzer… en zijn beheersing van ‘taal’ en ‘letterkunde’, in combinatie met zijn voorliefde voor de duivensport… zorgde ervoor dat hij een zeer verdienstelijk schrijver en duivensportjournalist werd. Ontelbare leerrijke reportages kwamen van zijn hand… een bundeling van zijn ervaringen en wetenswaardigheden bracht hij uit in boekvorm… meerdere schitterende en vooral leerrijke duivenboeken verschenen op de markt! Piet de Weerd bezat de ongebreidelde kunst op de taal en het gevoel van de liefhebbers in te spelen, als geen ander. Hij heeft als auteur de duivensport naar een hoger niveau getild!

Maar wat hem vooral zo ‘speciaal’ maakte… is zijn ‘grote verdienste’ in de creatie van de moderne postduif voor de ‘overnachtfond’. Als duivensportkronieker bezocht hij,  al of niet op uitnodiging,  bijna alle tophokken wereldwijd... en waar hij over de vloer kwam, was iedereen meteen onder de indruk van zijn kennis en feeling voor het ontdekken van echte ‘topduiven’… van echt excellente ‘stamduiven’.  Het meest sprekendebewijs hiervoor leverde Piet in de periode 1958 – 1962 toen hij in combinatie met Jozef Vandenbroucke in Wielsbeke achtereenvolgens 3e Nat.kampioen van België, 6e Nat. en 2e kampioen Entente Belge alsmede 6e en 7e Nat.kampioen werd.  Via zijn bezoeken aan talloze tophokken maakte hij zich een ‘perfect beeld’ eigen… van hoe een echte ‘topduif’, een echte ‘super kweekduif’ er moest uitzien… aan welke kwaliteiten een ‘topduif’ moest *voldoen. Hij is de ‘maker’…  van meerdere bekende tophokken… maar zijn grote naambekendheid dankt hij, als zijnde de grondlegger van het wereldwijd zo geroemde ‘Jan Aarden’-ras… dat later de basis zou vormen voor het ontstaan van het ‘oud Steenbergs ras’. De Jan Aardenduiven die al jaren lang zorgen voor de ‘grootste successen’ op de nationale en internationale lange afstandsvluchten! Schrijf maar dat zonder Piet de Weerd… dit ‘Aarden-ras’ nooit zou hebben bestaan. Piet was niet alleen ‘vriend aan huis’ bij Jan Aarden te Steenbergen…  hij was ook de leverancier van de basisduiven voor de stamopbouw bij Jan Aarden… en de man die de belangrijkste koppelingen deed bij het samenstellen van de kweekploeg. Zijn verdienste in het ontstaan van dit superieure Aarden ras… mag dus gerust als een ‘kolfje van zijn hand’ worden omschreven, niemand kan en zal dit ontkennen! Meer zelfs… zijn kennis en feeling voor duiven maakten op vele zogenaamde ‘toppers’ in onze sport, een zodanige indruk … dat ze prompt naar zijn adviezen solliciteerden… waadoor het merendeel nog ‘sterker’ werd dan ze al waren… door de koppelingen die Piet de Weerd bij hen uitvoerde. Hij heeft niet alleen het hok van Jan Aarden ‘gemaakt’… maar deed ook titanenwerk bij Jos Van den Broucke in Wielsbeke, bij Raymund Hermes in Hamm/Sieg in Duitsland… en tientallen andere hokken. We herinneren ons nog levendig een mooie anekdote uit onze beginjaren, toen we zelf onze eerste voeten plaatsten in de duivensportjournalistiek… We hadden toen het geluk een gesprek op te vangen tussen enkele West-Vlaamse fondgrootmeesters, waartoe ook Jos Van den Broucke behoorde… en waarbij de naam van Piet de Weerd ter sprake kwam, en zijn eerste adviezen die hij aan Jos gaf. Piet had Jos toen geadviseerd op een openbare verkoop, zich een wel bepaalde duivin aan te schaffen! Voor aanvang van de verkoop ging Jos even zijn toekomstige ‘parel’ bekijken… maar groot was zijn verbazing. Het was een ‘onooglijk ding’, een duivinnetje dat niemand wou… maar omdat het toch ‘ocharme’ voor amper 1.000 oude Belgische franken werd verkocht, nam Jos het toch maar mee naar huis! Wat hij toen nauwelijks kon vermoeden… is dat dit ‘onooglijk ding’ zou uitgroeien tot een ‘stammoeder’ uit de duizend! U zal zich misschien afvragen welke criteria ‘duivenprofessor’ Piet de Weerd dan hanteerde om zijn oordeel te vellen omtrent de sport- en kweekwaarde van een duif?...

Wel, hij keurde en beoordeelde bijna onzichtbaar met de vingertoppen van zijn linkerhand de kwaliteit van de spieren. Piet de Weerd is dus wel degelijk de keurder die duiven beoordeelde op de mogelijkheden van de spieren… maar die ook de ‘agressiviteit’ van de duif beoordeelde… door aan haar bek te trekken. Een duif die zich niet verweerde was in de ogen van Piet de Weerd in negen op de tien gevallen compleet waardeloos… het had volgens hem met ‘overlevingsinstinct’ te maken! Naar wat zocht hij dan bij het betasten van de duivenspieren?

Eerst en vooral naar de ‘kwaliteit’ van de spieren (de kwaliteit van het spierweefsel en het samentrekkingsvermogen van de spier)… en de mogelijkheid om reserves te stockeren (nodig bij uithouding), duiven die uit een minimum aan voeding een maximum aan energie kunnen putten! Verder zocht hij ook naar de ‘doorbloeding’ van het spierweefsel, en de spierkracht (de spiermassa).

Spieren zijn één onderdeel van het duivenlichaam die moeten zorgen voor de ‘motoriek’, de voortstuwing van het lichaam bij de vlucht… maar voor de kweek spelen ook nog andere zaken een voorname rol.

Zo keek Piet de Weerd ook naar de oog pigmentatie, en zocht hij duiven met een ‘kleine pupil’… en  een ‘vette pluim’! Maar ‘mooie modellen’… keek hij niet echt naar om, integendeel (zie ter illustratie de anekdote van Jos Van den Broucke hierboven). We zullen u trachten in enkele regels wegwijs te maken in de hoofdlijnen die Piet de Weerd hanteerde als  grondlegger van het superieure ‘Aarden ras’… het is een bundeling van enkele mooie anekdotes en kernlijnen uit zijn boek omtrent de ‘renpaarden van het luchtruim’, zoals wijlen Piet de Weerd onze ‘duiven’ zo mooi omschreef.

Het begrip ‘Topduif’ volgens Piet de Weerd!
Het overgrote probleem van de ‘moderne duivensport’ is dat nagenoeg 80% van de duiven compleet waardeloos zijn, van geen kanten deugd… en met de overige 20% moet men zeer omzichtig omspringen wil men daar op langere termijn ‘resultaat’ mee boeken. Hoe ging hij zelf te werk? De ondervinding leerde hem dat de beste duiven te vinden zijn onder duiven die zich onderscheiden op vluchten met ‘lage snelheden’. De voorkeur van Piet de Weerd ging dan ook uit naar ‘nationale winnaars’ op vluchten waar de duiven als het ware ‘te voet’ waren naar huis gekomen, zoals hij het zelf omschreef… vandaar zijn stelling: De beste duiven ter wereld zijn ‘voetgangers’! Uit ervaring ontdekte hij dat daar de beste kweekduiven onder schuil gingen. In deze duiven kan men altijd ‘snelheid’ kweken, door ze te kruisen met ‘snelheidsduiven’ of veel snellere ‘halve fondduiven’. Want snelheid erin brengen kan iedereen… het grote probleem is echter het verder kweken van wat er in het ‘koppeke’ van de duif steekt. Wie denkt dit enkel en alleen uit het oog te kunnen aflezen slaat de bal compleet mis. Wie gedurende enkele jaren enkel op ogen selecteert, zonder de duiven degelijk uit te testen op de vluchten… zal na enkele jaren wel duiven met ‘prachtige schilderijen’ van ogen hebben, maar deze ‘Van Gogh’, ‘Picasso’ of ‘Da Vinci’-duiven zijn nauwelijks in staat om over straat te vliegen! Toch hechte Piet belang aan het duivenoog… vooral aan de correlatie en pigment, zeg maar de dikke ‘wolkjes’ in de ogen, veel ‘kleur’ in de iris… en een kleine pupil. Wie duiven koppelt met een ‘grote pupil’ zit op het verkeerde spoor… daar zal bij uitzondering eens een goede duif uit komen… niet eens 1 op honderd! Doch… de mand is en blijft op dat vlak nu eenmaal de beste ‘selectieheer’!

Duiven moeten ook over een oneindige ‘vitaliteit’ beschikken… dat betekend onder meer over een goede natuurlijke weerstand beschikken tegen ziektes, dus makkelijk ‘gezond’ blijven. Kruisingen geven vaak ‘vitaler duiven’ dan ingeteelde… bij inteelt moet je de ‘minder vitale’ er  onherroepelijk meteen uit selecteren… dat kan boven de 70%  van het aantal gaan. Maar ‘no merci’… anders leidt dit onherroepelijk tot verval! Toch is ‘inteelt’ onvermijdelijk om een homogene stam duiven op de been te brengen en te behouden…  want gekruist met ‘vreemd ingeteeld bloed’ geeft dit dan ook 70% slaagkansen! Piet de Weerd wou alleen maar van een ‘ras’ spreken als dit inteelt kon verdragen… hij noemde Janssen-Arendonk, Bricoux, Delbar, Stichelbout, Vanbruaene… uit het verre verleden als voorbeeld… en natuurlijk niet te vergeten zijn eigen creatie van het ‘Aarden-ras’! Een andere niet te versmaden kwaliteit bij topduiven is hun zijdezachte ‘pluimkwaliteit’… hier prefereerde hij duiven met een dikke en ‘vette pluim’… die hij ook wel omschreef als ‘natte pluim’… omdat dergelijke duiven bij het in de hand nemen als het ware ‘nat’ of ‘klam’ aanvoelen. Duiven met een ‘droge pluim’ hoefde hij niet… de oorzaak kan tweeërlei zijn… ten eerste een slechte ‘pluimkwaliteit’ sowieso… of door een ‘slechte huisvesting’, meestal door een (te) vochtig hok! Een ander noodzakelijke kwaliteit is zeker en vast om uit hun voeding het maximale rendement te halen… om met ‘weinig voedsel’ toch hun gewicht op peil te houden, bolrond te blijven, er hun lichaamsreserves uit te halen.

En nu komt het… de meeste ‘fondduiven’ die aan alle hoger geciteerde kenmerken bezitten ontdekte Piet de Weerd bij duiven met een ‘kort borstbeen’ en ‘lange staart’. Bij honderd superieure ‘fondcracks’ die hij ter hand nam ontdekte hij dat 70% een ‘kort borstbeen’ en een ‘lange staart’ hadden. Omtrent het waarom… daar heeft ook hij geen verklaring voor.

Aan de ‘top’ blijven, betekend ‘kunnen kweken’!
Het grote probleem in onze moderne duivensport ligt volgens wijlen Piet de Weerd bij het feit dat de meeste liefhebbers niet kunnen kweken! Sommige liefhebbers slagen er ooit wel eens in om bij toeval eens een succesvolle koppeling uit te voeren. Daar teren ze dan een 5 à 6-tal jaar op, om daarna bijna even vlug weer in de anonimiteit te verdwijnen. De ‘reden’ hiervoor… is eveneens hun ‘grootste probleem’! Ze kunnen namelijk geen kweekkoppels vormen! Wie enkele jaren kan meedraaien aan de top denkt al vlug dat hij het ‘kent’… dat de duivensport voor hem geen geheimen meer heeft… dat hij ‘alles’ kan. Het eigen ‘ego’… het bewieroken van ‘eigen prestaties’ en ‘eigen vakmanschap’… het lijkt vaak de ergste ‘epidemie’ waar onze duivensport mee te maken heeft. Toch zijn bijna 10 op de 10 van deze kerels niet eens in staat om een deftig kweekkoppel samen te stellen… zijn ze nauwelijks in staat een ‘koerspaard’ van een ‘ezel’ te onderscheiden… aldus nog steeds  Piet de Weerd. En wie niet kan ‘koppelen’… kweekt geen echte ‘toppers’ meer… het ‘verval’ volgt dan al even vlug.

Het is ook jammer dat bepaalde liefhebbers echt wel ‘goede duiven’ kopen… maar er totaal niet in slagen daar ook maar een ‘deftige pluim’ uit te kweken. De meesten zijn dan ook zwaar ontgoocheld en verwijderen die ‘goede duif’ (soms na 2 tot 3 jaar reeds) van hun hok… in het ergste geval stoppen ze zelfs met de duivensport. Gewoon omdat ze niet in staat zijn om ‘juist’ te koppelen. Alle succes in de duivensport draait rond… het ‘Koppelen’ van duiven! Piet de Weerd zei van zichzelf dat hij tientallen koppels heeft samen gezet welke andere liefhebbers nooit zouden samen gezet hebben… en weet je welke duiven? Juist… die met een kort borstbeen en een lange staart!

Het is hogerop reeds gezegd… het gros van de fondtoppers (quasi 70%) die Piet de Weerd ooit zag (en dat zijn er een pak) had dergelijke ‘morfologie’. De mand selecteert in die richting… de grootste fout die liefhebbers begaan is hun trachten… om de lichaamsbouw van deze duiven te compenseren met duiven die ‘anders’ zijn qua lichaamsbouw (vb. met lang borstbeen en korte staart)… compleet fout, het leidt alleen tot verval (lees: het kweken van afval). Want volgens Piet de Weerd heeft de duivensport slechts 3 geheimen: ‘goede duiven’, ‘goede duiven’ en nog eens… ‘goede duiven’! De rest van de taak is voor de liefhebber… die in eerste plaats zijn duiven moet trachten gezond te houden, en op het gepaste moment in conditie brengen. Ook hier deed Piet de Weerd zijn duit in het zakje… al zijn we hiermee wel meteen op het terrein van één van ’s werelds grootste ‘specialisten’ aanbeland omtrent de moderne ‘medische begeleiding’ van sportduiven… deze van Dr. Henk de Weerd… jawel, zoon van…

Dr. Henk de Weerd
Ondertussen was ook zoon Henk de Weerd op de proppen gekomen. De liefde voor ‘postduiven’ werd hem via vader Piet als het ware met de ‘paplepel’ ingegoten. Als uitmuntend student… hoe kan het ook anders, als zoon van… studeerde hij richting Diergeneeskunde , waar hij zich door toedoen van zijn vader Piet specialiseerde in ‘kleine huisdieren’… en meer specifiek in ‘postduiven’! Zo verwierf hij in ‘no time’ naam en faam als ‘specialist’ in het behandelen en genezen van postduiven, en vestigde zijn praktijk in Breda… waar hij een dierenkliniek oprichtte… die aldra een waar ‘bedevaartsoord’ werd voor duivenliefhebbers van ‘all over the world’. Hij is vandaag de dag één der meeste, vermoedelijk zelfs de meest gesolliciteerde dierenarts ter wereld. Via eigen praktijkervaring, en voortbordurend op het oude ‘Belgica’ van vader Piet… ontwikkelde hij een eigen productengamma (medicatie en gezondheids- en prestatieondersteunende producten)… die hun ‘doeltreffendheid’ op alle vlak hebben bewezen… de naam ‘Belgica De Weerd’ is ondertussen een wereldwijd begrip geworden!

Met een vader die luistert naar de naam Piet de Weerd… is het de ‘logica’ zelve dat ook Dr.Henk reeds van kindsbeen af in de ban raakte van ‘topduiven’ en hun geheimen. In hun vrije tijd gingen de meeste conversaties tussen vader Piet en zoon Dr.Henk dan ook over  duiven en de duivensport in het algemeen… hoe kan het ook anders. Zo ontsproot bij hen beiden stilaan het idee om een eigen kweekstation op te richten… waar ze hun eigen ‘koppelingen’ naar hartenlust konden uitvoeren… en als het ware alles in ‘eigen handen’ zouden hebben om de ‘allerhoogste kwaliteit’ verder te kweken. Hun eigen kweekcentrum ‘Interpalomas Lofts’ zag het levenslicht…

Hun grootste streefdoel was meteen ook hun grootste probleem… met welke duiven van ‘uitzonderlijke topklasse’…  die bovendien voldeden aan de ‘strenge eisen’ van de ‘meester keurder’ Piet de Weerd… zouden ze hun kweekhokken ‘Interpalomas Lofts’ gaan bevolken? Men moest dus op zoek naar ‘bewezen fondduiven’… naar duiven die de ‘top haalden’ in loodzwaar en keihard duivenweer… naar bewezen ‘voetgangers’, zoals Piet ze destijds had genoemd! Enkel dergelijke ‘krachtpatsers’ genoten zijn interesse… duiven die de moeilijkste opdrachten met succes konden afwerken, en die over de ‘kweekwaarde’ beschikten die Piet de Weerd voor ogen had! De ‘eigen kennis’ van vader Piet was in eerste instantie een voorname troef, en vormde een niet te versmaden ‘voordeel’, het was ook ergens  hun ‘grootste nadeel’, want… nagenoeg iedereen kende ondertussen de reputatie van Piet de Weerd… en wist met grote zekerheid dat wanneer hij een duif op een hok ging halen… betreffende liefhebber een echte ‘topduif’ armer was! Het stuwde de aankoopprijs meestal serieus de hoogte in! Doch, talrijke belangrijke aankopen volgden… Laten we ons daarom beperken tot de ‘absolute toppers’… zeg maar de ‘super kwekers’ die de naam en faam van ‘Interpalomas Lofts’ wereldwijd hebben uitgedragen en in het vaandel hebben gevoerd… en die vandaag de dag nog steeds een vooraanstaande rol vertolken in de kweekhokken te Breda!

De ‘OUDE KRUK’ NL'80- 8016163


De onbetwiste stamvader van het hok, en wereldwijd omschreven als deallerbeste kweekduif Jan Aarden aller tijden’!
In de totale verkoop van Gerrit van der Kruk uit Steenbergen werd melding gemaakt van de unieke kweek eigenschappen van de "Oude Kruk". Reeds in 1986 won een zoon de 30e Nat. St.Vincent en in 1987 wonnen twee zoons ( nestbroers) de 6e en   8e Nationaal Barcelona op een moordende Barcelona… in snikheet weer en vervlogen aan ‘voetgangerstempo’… en dus waren Piet en Dr.Henk de Weerd er "als de kippen bij" om deze twee geweldenaren aan te kopen, voor hun  in opbouw zijnde ideaal “Interpalomas” kweekcentrum,  ter veredeling van hun fondduiven.

Zij kochten   na deze moordende Barcelona niet alleen de twee nestbroers maar ook de vader ("Oude Kruk"), de moeder ("Atossa") alsmede de "Gouden Kruk", "Zwarte Kruk", "Roderick" en de "USA Kruk". Dat deze twee doffers met de 36e en 43e Internationaal de snelste serie van 2 duiven warentegen 21.545 duiven was een "extraatje"! Naast genoemde prijzen vlogen deze twee zonen o.a. ook nog de 51e en 106e Nat. Barcelona en de 186e, 253e en 301e Nationaal Perpignan

Gekoppeld aan de beste duivinnen op het hok begon de zegetocht van de ‘Oude Kruk’, in de kweek. Talloze excellente nakomelingen werden van deze doffer afgeleverd over heel de wereld, de triomftocht van de "Oude Kruk" kon beginnen. Diverse tophokken bouwden hun kolonie uit met de nakweek van deze topper van het "Steenbergs soort", zoals

-de Gebr.Brügemann uit Assendelft met hun "Myra": deze duivin won o.a. 8e Nat.Barcelona en werd één van de top kweekduivinnen op hun hok.

-Lei Kurvers uit Hulsberg de mirakelman uit het zuiden van het land die grossiert met series op de Nationale en Internationale vluchten.

-C.de Jong uit de Heen… de West Europa Beker winnaar van 1998… dit mede met een nakomeling van de "Oude Kruk".

-B.Morsnowski uit Krefeld won o.a. 3e , 4e , 11e Nationaal met een kleindochter van de "Oude Kruk"

 -Comb. Cornelissen uit Breda wonnen diverse kopprijzen met de nakweek van hem o.a. 4e  , 8e , 14e ,  18e Nationaal enz. 

-J. en Y. Cornelissen uit Breda wonnen met "Astrid" een kleindochter van de "Oude Kruk" o.a.8e en 17e Nationaal vanuit Barcelona en Perpignan.

-Cor de Heijde uit Made won met zijn "Barcelonaduivin" de 15e Nat, 7e Nat, 21e Nat. en de 1e Nationaal Perpignan 1997… zij is ook een kleindochter van "Oude Kruk" !

-Het totale lijstje van prijzen gewonnen door kinderen en kleinkinderen groeit nog ieder jaar… met

 1e Nat. Perpignan, 2e Nat. Pau, 3e Nat. Perpignan, 4e Nat. Perpignan, 5e Nat. San Sebastian, 5e Nat.Barcelona, 6e Nat.Perpignan, 6e Nat.Barcelona,7e Nat.Perpignan,7e Nat.Perpignan,7e Nat.Perpignan,8e Nat.Barcelona, 8e Nat.Barcelona,8e Nat.Barcelona, 9e Nat.Perpignan, 11e Nat.Marseille, 13e Nat.Pau, 14e Nat.Perpignan enz.

Gewoon fenomenaal wat voor een uitzonderlijke kweekduif deze ‘Oude Kruk’ is geweest. Zijn nazaten strijden vandaag de dag nog steeds mee op het voorplan van de internationale duivensport!

-‘SAMURAI’ NL90-0021346

Winnaar1° NATIONAAL BARCELONA 1994tegen 7.767 duiven tevens de 2e INTERNATIONAAL tegen 26.807 duiven. Daarnaast won hij ook nog:

49e Nat.Barcelona 1993 tegen 10.574 duiven
79e Internat.Barcelona 1993 tegen 33.146 duiven
119e Nat.Barcelona 1992 tegen 7.243 duiven
251e Nat. St.Vincent 1992 tegen 26.296 duiven

Hiermee is hij een van de beste Barcelonavliegers van de jaren 90. Dit alles werd gewonnen op het tophok van Bram Walpot te Steenbergen. De ouders van de "Samurai" kwamen beide van Chris Musters uit Steenbergen. Zijn vader is een zoon van de "St.Vincenter"… één van de beste fondduiven die ooit in Nederland hebben gevlogen. In de sterke Zuidwesthoek won deze doffer 14 prijzen op de grote fondvluchten zoals de 3e, 7e, 9e, 13e, 24e, 32e, en 39e tegen gemiddeld 3.000 duiven. Grootmoeder, de "Van de Wegenduivin" is een kleindochter van de "Barcelona" deze won o.a. de    1eNat. Barcelona, 5e Nat. Barcelona, 2e Nat. St.Vincent en de 10e Nat.

 Moeder is de "22"… haar grootvader won 12 prijzen op de fond zoals de 11e Nat. Dax, 65e Nat. Bergerac en de72e Nat. St. Vincent. De "22" is net als de vader van de "Samurai" een dochter van de "St. Vincenter". Uit alle hoeken van de wereld werd gehengeld naar deze "Samurai". Uiteindelijk waren het Piet en Dr.Henk de Weerd die er finaal in slaagden deze fantastische doffer in te lijven bij het keurkorps van hun ‘Interpalomas Lofts’. Op de kweekhokken in Duitsland (bij hun grote vriend en kampioensvlieger Eugen Schnarr ) is inmiddels een ding duidelijk geworden. "Samurai" geeft, evenals zijn illustere voorouders, gekoppeld aan diverse duivinnen kapitale nakweek. Tijdens het loodzware seizoen 1999 bleek dat, ondanks de grote verliezen vrijwel geen jonge duif verspeeld werd van de "Samurai". Ook hier werd duidelijk dat het "Steenbergse fondsoort" nimmer teleurstelt. De laatste jaren blijkt dat de nakweek van deze kapitale doffer bijzonder sterk presteert op de Nationale en Internationale vluchten. Ook in het verre Oosten zijn de nazaten zeer gewild omwille van hun enorm doorzettingsvermogen. Eén van zijn bekendste zonen… die actueel nog steeds zijn stempel drukt op de kweekhokken te Breda, maar evenzeer op het internationale wedstrijdgebeuren… is zonder twijfel

‘Sahib’ DV05031-95-2

Die is vader en grootvader van o.a. de

1° Rayon Bordeaux 2001
1° rayon Bergerac 2004
1° Nationaal Barcelona 2005
2° Nationaal Barcelona 2009
4° Nationaal Barcelona 2009
6° Nationaal Bordeaux 2009 sector 1
16° Nationaal Pau 2007

Tal van kinderen en kleinkinderen zwaaien momenteel nog mee de ‘scepter’ op de ‘internationale grote fond’! IJzersterke duiven… met een enorme ‘mordant’! Op de hokken van Cor de Heijde te Made (NL) huizen succesvolle afstammelingen van deze ‘Sahib’… en via Cor kwamen die ook op de hokken van de Belgische ‘Barcelonafantast’ Frans Bungeneers te Ranst terecht… de man die 1° Nationaal Barcelona 13.066 d. ‘05  +  de ‘Gouden vleugel’ bij de Brugse Barcelonaclub… een stunt die hij in 2009 ‘ei zo na’ nog eens overdeed, toen hij 2° + 4° Nat Barcelona 13.503 d., en 5° + 9° Intnat Barcelona van 27.669 d… zijn 2° toegekomen duif was zijn 1° getekende die daarmee opnieuw de ‘Gouden Vleugel’ naar Ranst meebracht…  zoals u kan zien vertolken de afstammelingen van ‘Samurai’ en diens zoon ‘Sahib’ nog altijd een hoofdrol op de internationale ‘grote fond’-klassiekers!

-‘SHERPA TENSING’  NL' 83-865526
Winnaar 1° NATIONAAL BARCELONA 1987.

Deze doffer… afkomstig van Wim van Leeuwen in Hedel… zorgde ervoor dat de naam van zijn eigenaar, L. van Noordende & zoon Nico uit Hardinxveld- Giessendam in een klap gemeengoed werd in de duivensport. Thans presteert Nico van Noordenne uitermate sterk op de progamma vluchten. Vader van "Sherpa Tensing"  is de "99 vlieger" die zelf 12 prijzen won op de overnacht vluchten uit Dax, Bergerac en St. Vincent. In 1983 en 1985 kwam hij gewond thuis maar wist zich toch op de Nationale uitslag te plaatsen, duiven met het juiste karakter en uithoudingsvermogen. Zijn zus werd de moeder van de wereldberoemde "Smaragd" (in 1984 1e Internationaal en in 1985 de 2e Internationaal Barcelona Hens), haar broer 'Smaragd II' won 1° Internationaal Barcelona 1988. Vader "99 vlieger" is "zoon Kromme" van de Gebr. Kuypers, Neer x "Dure duif"… een M. van Geel duivin… lijn "Lange x Dolle". Moeder "Sherpa Tensing" is de NL82-1200006 een volle zus van de 1e Nationaal Dax 1981 en tevens autowinnaar tegen 9.691 duiven. Deze duivin vloog in 1980 en 1981 nog twee topprijzen vanuit St. Vincent. Haar vader is "t Heintje", een zoon van de "Pau" van H.Oostenrijk. Deze doffer won o.a. 12e Nat. Pau, 154e nat. St. Vincent, 160e en 188e Nat. Dax. Moeder "t Heintje"is een dochter van de "04" die goed is voor de 52e Nat. Bourges… 5e, 53e en 87e Nat. Marseille. "t Heintje" stond gekoppeld met "Kuypertje" een rechtstreekse Gebr.Kuypers duif uit de lijn zoon Kweekkoppel x dochter "Barcelona 1" zus van de "13", "92" en "53" deze doffers wonnen o.a. 1e, 2e, 3e, 21e, 44e, en 95e Nat.Barcelona bij de Gebr. Kuypers in Neer. Bovenstaande in aanmerking nemende, is het niet verwonderlijk dat "Sherpa Tensing" in 1987 de 1e Nationaal Barcelona won (op een keiharde Barcelona… eentje voor ‘voetgangers’ nota bene), nadat hij in 1986 al een vroege prijs won vanuit St.Vincent. Diverse liefhebbers lukten wonderwel met de nakomelingen van deze topper… zij wonnen o.a. 3e Nat. Perpignan, 4e Nat. Barcelona, 5e Nat. San Sebastian, 8e Nat. Soustons, 10e Nat. Pau en de 11e Nat. Angouleme dit alles bij de tophokken als L.Kurvers- Hulsberg, B.Morsnowski- Krefeld, J.Jahn Lohmar, C.Cornelissen- Breda en L.Lessmeister- Hütschenhausen.

-‘BUFFEL’ NL89-1479431

De "BUFFEL" is een van de "Azen" van Interpalomas Lofts. Niet alleen vanwege zijn afstamming doch nog meer om zijn fantastische kweekresultaten te samen met "Dicky".. Tot in de 2° en 3° generatie tonen hun nakomelingen hun kwaliteiten op de Nat. en Int. Nat. fondvluchten. Zijn vader is "Sherpa Tensing" die de moordend zware vlucht vanuit Nationaal Barcelona in 1987 won. Moeder "Buffel" is een super duivin uit eigen kweekhok namelijk "Bonte Koe" zij is een dochter van de 2e snelste duif van St.Vincent 1981 ( Jan Aarden) x "Robijn" zoon van de wonderduivin "Argentina" die zelf o.a. vanuit St.Vincent de 4e Nationaal 1981 won. "Bonte Koe" is zeer nauw verwant aan "Sabine" bij Kipp & zn uit Duitsland, het tophok uit Duitsland en aan “Purple Rose”, een andere kleindochter van “Argentina”.

-‘DICKY’ NL89-1479231

Is een dochter van "Oude Kruk" (de ‘stambeer’ bij uitstek, zie hoger)  x "Jacky" en heeft mede door haar fantastische kweekresultaten tezamen met "Buffel" een duidelijke stempel gedrukt op het, inmiddels met Internationale faam overladen kweekcentrum ‘Interpalomas Lofts’. Haar moeder is "Jacky" een halfzuster van de bekende "Bergerac" van M.Janssen uit Limburg. Deze doffer won o.a. 1e Prov. en 2e Nat.Bergerac + Auto tegen 15.069 duiven, de 25e Nat.Dax en tot slot de 7e Prov. Argenton. “Jacky” stamt af van het ras Piet Meevissen, en  werd gekweekt en gespeeld door de bekende Limburger Math.Janssen uit Schimmert. De dag dat Piet de Weerd deze duivin in handen kreeg begon hij zijn bril op te poetsen, want hij wist niet wat hij zag. Een duivin met soepele spieren en geweldige ogen… meer kleuren, tekening, "wolken" en meer gloed had hij zelden gezien. Hoeft het u dan nog te verbazen dat de aankoop van deze wonderduivin dan ook in een ‘oogwenk’ rond was?

-‘ARGENTINA’ NL81-1895517

Winnares  4° Nationaal St.Vincent in 1983. Een volle broer van haar vader won 4° Nationaal Barcelona… haar grootvader won zelf onder meer 5°, 12° en 23° Nationaal Barcelona! Wat een wonderbaarlijke familie ‘ijzersterke’ zware fondduiven! Deze ‘Argentina’ ontpote zich tot een ‘gouden kweekmoedertje’ met geweldige kweekresultaten… zoals bij Kipp & Zoon in Hornbach, Duitsland! De ‘Sabine’ NL84-2015947 (een dochter van ‘Camel’ x ‘Argentina’) trad in de voetsporen van haar moeder, en werd zelf moeder van de 27° + 75° Nat Barcelona, de 3° + 51° Nat. Perpignan, de 12° Nat Marseille, de 18° + 23° + 39° Nat. Pau, de 2° Nat San Sebastian enz… Terloops kunnen we er nog aan toevoegen dat Kipp & Zoon in 1998 winnaar 1° Internat. Barcelona werden… deze duif heeft als grootmoeder (langs moeders zijde) een 100% de Weerd-duif. En een volle broer van deze ‘Barcelonawinner’ won zelf ook 5° Internationaal!

Dit zijn zowat de ‘pijlers’ waarop de moderne kweeklijnen van ‘Interpalomas Lofts’ voor wat betreft ‘grote fond’ of ‘overnachtfond’…  de dag van vandaag gestoeld zijn… en waar talrijke liefhebbers ondertussen versterking in vonden… hun ‘basis’ mee legden voor ‘topprestaties’ tot op internationaal vlak, op eigen hok!

Piet is niet meer…
Enkele jaren geleden trokken vader Piet en Dr. Henk de Weerd dan Jan van Wanrooij aan voor de verzorging van deze topduiven . Jaarlijks werden de duiven zeer streng geselecteerd door de 3 mannen, om hun kweekhok een nog hoger kwaliteitsgehalte mee te geven. Diverse nazaten vliegen de laatste jaren dan ook vele topprijzen op de Nationale en Internationale vluchten… niet zo verwonderlijk. Ze gingen steeds uit van (fond)duiven van uitzonderlijke ‘topkwaliteit’… die werden ‘geselecteerd’ en ‘gekoppeld’ door de ‘meesterhand’ van duivencoryfee Piet de Weerd!

De datum van 4 Juli 2009 zal dan ook voor eeuwig en altijd als een ‘zwarte bladzijde’ in de geschiedenisboeken van de internationale duivensport geprent staan… de dag dat de heer Piet de Weerd… het ‘icoon’ dat de duivensport ruim 60 jaar begeesterd heeft… op 96-jarige leeftijd kwam te overlijden. We kunnen het niet beter verwoorden dan de afscheidsbrief waarin de medewerkers van de firma ‘Belgica de Weerd’ hun ‘stiefvader’ hebben getypeerd:

De heer Piet De Weerd stond eind der  jaren 40 aan de wieg van de veterinair medische begeleiding van postduiven. Ook heeft de heer De Weerd wereldwijde erkenning gekregen voor zijn onbetwiste meesterschap door zijn wijze van selecteren en koppelen van de meest waardevolle en beste duiven. Door zijn boeken en artikelen liet hij de lezers kennismaken met de ‘groten’ van de nationale en internationale duivensport. Wij zijn er van overtuigd dat zijn erfgoed zal voortleven in eenieder die de duivensport een warm hart toedraagt.

Een groot verlies voor onze sport die hiermee zijn ‘icoon’… één zijner ‘boegbeelden’… zijn ‘creator’ verloor. Zijn levenswerk wordt ondertussen onverstoord verder gezet door zijn zoon Dr. Henk de Weerd… die hun kweekhok ‘Interpalomas Lofts’ … een stuk nieuw leven inblies, en nieuw te bewandelen paden insloeg… U leest er meer over in ‘deel 2’ van deze familiekroniek!

Topreferenties van de gouden kweekstam De Weerd

1° International & national
1° Nat. Perpignan jaarling 2005 L.Lessmeister Germany
1° Nat. Barcelona 2005 Fr.Bungeneers Belgium
1° Internat. Barcelona 2005 C.Schaschohkow France
1° Internat. Barcelona 1998 Kipp & zn Germany
1° Internat. Pau 2000 D. Wolf Germany
1° Internat. Dax 1991 R. Hermes Germany
1° Internat. Marseille 1987 Herbert Gross Germany
1° Internat. Marseille 1992 R. Hermes Germany
1° Nat. Marseille 1999 Kipp & zn Germany
1° Nat. Pau 1996 R. Hermes Germany
1° Nat. Perpignan 2000 W. Hellenkamp Germany
1° Nat. Perpignan 1997 C. de Heijde Netherlands
1° Nat. Barcelona 1998 Kipp & zn Germany
1° Nat. Barcelona 1994 Interpalomas De Weerd Netherlands
1° Nat. Barcelona 1993 H.D. Rass Germany
1° Nat. Barcelona 1987 Interpalomas DeWeerd Netherlands
1° Nat. Dax 1991 R. Hermes Germany
1° Nat. Marseille 1987 Herbert Gross Germany
1° Nat. Dax 2001 W. Schweizer Germany
1° Nat. Marseille 1992 R. Hermes Germany
1° Nat. Pau 2000 D. Wolf Germany
1° Nat. Pau 1996 R. Hermes Germany
1° Nat. Bordeaux 2000 Herbert Gross Germany
1° Nat. Soustons 1996 Hendriks-Debus Netherlands
1° Nat. Rayon 2 Bordeaux 2004 Cor de Heijde Netherlands
1° Nat. Rayon 7 Ruffec 2000 H. Brakelé Netherlands
1° Nat. Rayon 2 Bordeaux 2001 C. de Heijde Netherlands

2° International & national
2° Internat. Bordeaux 2000 Herbert Gross Germany
2° Internat. Barcelona 1994 Interpalomas De Weerd Netherlands
2° Nat. St Vincent 2005 Geert De Coninck Belgium
2° Nat. Barcelona 1998 Kipp & zn Germany
2° Nat. Zone Brive 2004 R Coster Netherlands
2° Nat. Dax 1996 A. Vermaas & zoon Netherlands
2° Nat. Pau 1996 L. Lessmeister Germany
2° Nat. Perpignan 1994 B. Morsnowski Germany
2° Nat. San Sebastian 1994 Kipp & zn Germany
2° Nat. St. Vincent 1981 Interpalomas De Weerd Netherlands
2° Nat. Perpignan 1998 Waldemar Fuhs Germany
2° Nat. Bergerac 1996 K Krom Netherlands
2° Nat. Marseille 2000 L. Lessmeister Germany
2° Nat. Barcelona 2000 W. Bolting Germany
2° Nat. Dax 2001 W. Schweizer Germany

3° International & national
3° Nat. Marseille 2002 P.Hendriks & zn Netherlands
3° Nat. Marseille 2004 Cor de Heijde Netherlands
3° Nat. Marseille 2000 K.losset Germany
3° Internat. Tarbes 1997 K Krom Netherlands
3° Nat. Perpignan 2000 W. Bolting Germany
3° Nat. Perpignan 1994 B. Morsnowski Germany
3° Nat. Dax 2001 C. de Heijde Netherlands
3° Nat. Perpignan 1991 Kipp & zn Germany
3° Nat. St. Vincent 1983 Interpalomas De Weerd Netherlands
3° Nat. St. Vincent 1995 A. Vermaas & zoon Netherlands
3° Nat. zone Munchen 2000 R Coster Netherlands
3° Nat. zone Brive 2000 A. Wolters Netherlands

4° International & national
4° Internat. Barcelona 2005 Frans Bungeneers Belgium
4° Nat. Narbonne 2005 Fr. Louvegnies France
4° Nat. St. Vincent 2000 Gebr. Bruggeman Netherlands
4° Nat. zone Bergerac 2000 A. Wohers Netherlands
4° Internat. Marseille 1995 C. Comelissen Netherlands
4° Nat. Perpignan 1998 C. Comelissen Netherlands
4° Nat. Barcelona 1994 B. Morsnowski Germany
4° Nat. Pau 1998 Heuts & zn Netherlands
4° Nat. Dax 1993 L. Lessmeister Germany
4° Nat. St. Vincent 1980 Interpalomas de Weerd Netherlands
4° Nat. Perpignan 1998 B. Morsnowski Germany
4° Nat. St. Vincent 1983 Interpalomas De Weerd Netherlands

5° International & national
5° Nat. Dax 2004 W.Kronert Germany
5° Nat. Pau 2001 Ben de Baat Netherlands
5° Internat. Barcelona 1998 Kipp & zn Germany
5° Internat. Dax 1993 L. Lessmeister Germany
5° Internat. Perpignan 1994 J. en Y. Comelissen Netherlands
5° Nat. Barcelona 1987 Interpalomas De Weerd Netherlands
5° Nat. Marseille 1999 Kurvers - de Weerd Netherlands