Pierre & Patrick Philippens, Voeren - Nationale Kampioenen Grote Halve Fond KBDB 2008

 

Voeren - Sedert de laatste fusie van gemeenten is de nieuwe gemeente Voeren ontstaan uit Moelingen, 'S Gravenvoeren, St Martens-Voeren, St Pieters - Voren, Teuven en Remersdaal. Met een oppervlakte van vijftig vierkante km en iets meer dan vierduizend inwoners en een hand vol duivenmelkers is de gemeente in kaart gezet. De fusie was aanzet tot meerdere rellen om de nieuwe gemeente Voeren opnieuw te worden aangehecht bij Luik. De gemeente is aangrenzend aan Luik en Nederlands Limburg.
Voeren is Limburgs maar geografisch is dit onlogisch. Vandaag kan men zeggen dat het een vreedzame gemeenschap is in ongerepte natuur die erg geliefd is door wandelaars en fietsers die houden van een glooiend landschap. In elk van de schilderachtige deelgemeente zijn er meerdere bezienswaardigheden.

Hoe het begon
Pierre is een gepensioneerde leraar hout en is begin zeventig, hij speelt tandem met zoon Patrick die bijna midden veertig is en die na zijn studie economische handelswetenschappen als dagtaak en hobby met duiven bezig is. Als middelbaar student kreeg Patrick en zijn jongere broer een eigen tuinhokje om zo besmet te worden met de duivenmicrobe. En opa is nu Robbe, de zoon van zijn jonge zoon, aan het motiveren tot duivensport met een eigen rode duif. Pierre heeft de duiven ook van huis uit meegekregen want zijn vader speelde al met duiven in '28; Hijzelf hield de eerste duiven het jaar na het beëindigingen van de tweede wereldoorlog. Duiven zonder naam en om beter te spelen overwoog Pierre om iets te investeren en ging op zoek naar duiven die bewezen hebben tot de beste te behoren. Olympiadeduiven spraken erg aan op de verbeelding van deze kampioen.

Pierre en Patrick Philippens uit Voeren zullen in ons duivenwereldje voor eeuwig en altijd vereenzelvigd blijven met de nationale tijdrit vanaf de Mont Ventoux. Ze wonnen overigens de twee eerste edities (van de drie die werden ingericht) van deze voor hen 732 km lange oriënteringswedvlucht. Het eerste jaar (2002) haalde hun enige ingemande duif het overigens met liefst 67 minuten voorsprong op zijn naaste belager. Met een snelheid van 1097 m/min. bleef de "Mont Ventoux I" toen als enige boven de kaap van de 1000 m/min. Deze twee-jaarse klepper was overigens niet aan zijn proefstuk toe, want voordien won hij reeds Pithiviers (385 km) en Nevers (460 km) in "Indépendante Luik". Hij had het overigens van geen vreemde, want zijn vader, de "Tramontane" vertegenwoordigde België als 1e Olympiade-duif fond te Blackpool '99. Zelf is de "Mont Ventoux I" overigens al vader van liefst drie provinciale winnaars en dit uit Orléans, La Souterraine en Perpignan.
Het jaar nadien deden vader en zoon Philippens hun stunt vanaf de Mont Ventoux nog eens dunnetjes over met weliswaar een andere weduwnaar, die vanzelfsprekend de naam "Mont Ventoux II" meekreeg. Vermits de inschrijvingsprijs nogal aan de hoge kant lag, was hij eveneens de enige duif die Pierre en Patrick meegaven. Net zoals zijn voorganger had "Mont Ventoux II" een aanzienlijke voorsprong, ongeveer 20 minuten, op zijn naaste belager. "Mont Ventoux II" won voordien al drie eerste prijzen, namelijk uit Brive, Jarnac en Béziers en wist zich ondertussen ook tot een goede kweker te ontpoppen.

Dat de nationale titel geen toevalstreffer is, bewijst de palmares van Pierre en Patrick.
Sedert 2000 wisten ze liefst 58 koningstitels en 20 keizerstitels op verschillend niveau bij elkaar te vliegen: in de vereniging, het samenspel, provinciaal, interprovinciaal of bij de kampioenschappen van de gespecialiseerde pers. Zo zijn ze bijvoorbeeld bijzonder fier op hun negen opeenvolgende koningstitels in "Indépendante Luik", evenals op hun negen titels van algemeen provinciaal kampioen, een record in ons duivenwereldje. 2005 was een topjaar, want toen werden er liefst 71 eerste plaatsen in allerhande kampioenschappen gewonnen. Enkel in het nationale algemene kampioenschap K.B.D.B. dienden ze de duimen te leggen voor Marcel Aelbrecht. Ze klasseerden zich toen overigens als enigen vier keer in de nationale top-12 met onder andere een 7e plaats op de grote halve fond, het kampioenschap dat hen dit jaar de titel opleverde. De grote halve fond, de Antwerpenaars noemen het kleine fond en de Nederlanders zelfs dagfond, is ongetwijfeld één van de koningsdisciplines, want om hier te zegevieren dient men doorgaans in groter verband te scoren. Daarenboven gaat het hier om een kampioenschap dat door vele tophokken wordt geviseerd. De Voerenaars scoorden uit Orléans (422 km), twee keer uit Salbris (460 km), Argenton (558 km) en Clermont-Ferrand (587 km). Van Montluçon (543 km) tekende één van de hoofdrolspelers zelfs als eerste getekende voor de interprovinciale overwinning, doch toen vloog de tweede getekende slechts een prijsje, om aan te tonen dat steeds beide uitverkorenen present dienen te zijn. Maar nadien verliep het vlotter want de tien prijzen die richting Brussel werden gestuurd, werden gemiddeld prijzen per 50-tal gewonnen.

Stamopbouw
Twee Olympiade-duiven als basis.
Pierre vormde de basis van zijn kolonie toen hij in '68 een Van Rhijn-Kloeck-duiver en een Pepermans-duivin bij Gerard Vliegen uit Glons weghaalde. Beide duiven vormden gedurende vele jaren een gouden kweekkoppel. Verder werden er in dezelfde jaren enkele waardevolle duiven bij Louis Van Loon weggehaald. Met deze drie pijlers vormde Pierre hetgeen men nu zijn oude soort voor de programmavluchten kan noemen. Ze werden overigens in de jaren negentig opgefrist met enkele duiven van Gaby Vandenabeele. Uit een combinatie Vandenabeele x oude soort werd immers "Ben", 5163442/98, geboren. Deze klepper won op amper twee seizoenen tijd 9x 1e en 4x 2e, zodat hij probleemloos als 1e Belgische duif in categorie A (toen nog van 100 tot 400 km) naar de Olympiade van Kaapstad 2001 werd afgevaardigd. Ondertussen heeft de familie van "Ben" overigens een groot aandeel in de successen tot en met La Souterraine (593 km).
Enkele jaren geleden werd de snelheid van deze duiven op peil gehouden met enkele duiven van de Comb. Verbree uit het Nederlandse Putten.
In de zeventiger jaren ging Pierre zich ook meer voor de fond interesseren. Zo kweekte hij in '77 de "Bordeaux" uit een duiver van Paul Gilmont (Vanbruaene x Gorin) en een duivin van Marcel Englebienne. Deze klepper won op 2-jaarse leeftijd de 8e prijs internationaal van een behoorlijk moeilijke Bordeaux (slechts 10 dagaankomsten). Nadien vloog de "Bordeaux" nog zes keer boven de 900 km en klasseerde hij zich telkens binnen de 31 eersten nationaal: 4e, 14e en 19e nationaal Sint-Vincent (953 km), 9e en 31e nat. Pau (950 km) en 21e nat. Perpignan (920 km).
Wie deed ooit beter?
Uit een zoon x kleindochter van de "Bordeaux", werd "Tramontane", 5106212/92, geboren. Het lijkt nogal sterk op inteelt, doch in zijn stamboom vinden wij ook de namen Norman, Nouwen-Paesen, Lietaer en Julien Matthijs terug.
"Tramontane" vloog een ongelooflijk palmares bij mekaar en werd op zevenjarige leeftijd als 1e Belgische duif in de categorie fond voor de Olympiade van Blackpool '99 geselecteerd met een bijzonder lage coëfficiënt en dit met kopprijzen uit Brive, Cahors, Montauban, Perpignan en twee keer Jarnac. Later zou "Tramontane" uitgroeien tot de basiskweker van het hok Philippens. Ondertussen wonnen overigens al tien kleinkinderen van "Tramontane" een provinciale klassieker en dit van Orléans (422 km) tot Irun (1003 km) in Spanje.
De successen tot 600 km zijn immers doorgaans het resultaat van de kruising van de lijnen van "Tramontane" en "Ben". Voor het zwaardere werk, wordt de lijn van "Tramontane" dan weer gekoppeld op andere lijnen van de "Bordeaux" of andere grote fondsoort. Zo werden er enkele waardevolle duiven van de gebr. Frenken (Weert, NL) en Henri Mornard voor de grote fond in de stam gekruist.
De eerste producten van de introductie van Vrösch-Meijers (Heerlen) zijn ook bijzonder hoopvol. Bij deze combinatie, die in 2004 internationaal Barcelona won, die met hun "Etterbak" de beste Nederlandse Barcelona-vlieger over drie jaar had en die heel wat duiven bij Fons van Ophuizen weghaalde, werden eind 2005 de eerste duiven gehaald. Dit jaar deden verschillende jaarlingen van deze soort het meer dan behoorlijk en dit tot Limoges (59e nat.) en Sint-Vincent (39e nat.). Ook in de jonge duivenploeg - die het bijzonder goed deed - zaten er meerdere Vrösch-Meijersduiven.
In kruising werden zo volgende eerste prijzen gevlogen:
1e/1.109 d. La Ferté (283 km), 1e/359 d. Bourges (476 km) en 1e/2.229 d. La Souterraine (593 km). Ook werden er al enkele kopvliegers uit de soort van Noël Peiren gekweekt. Zo is de "Doublé", 1e prov. Bourges en 1e prov. en interprov. Montluçon, een halve Peiren (x kleindochter "Tramontane"). Verder is de 1e prov. Argenton '07 een zuivere Peiren en de 1e prov. La Souterraine '08 een halve.

Zo eenvoudig mogelijk
Vermits onze gastheren aan alle disciplines deelnemen, trachten ze de duivensport zo eenvoudig mogelijk te houden. Er wordt enkel met een zestigtal weduwnaars gespeeld. Daarnaast worden er een honderdtal jonge duiven voor het spel gekweekt.
De kwekers, evenals één hok weduwnaars worden eind november gekoppeld, terwijl de andere weduwnaars hok per hok in december worden gekoppeld.
Dit geschiedt als volgt.
De oude weduwnaars worden van het hok verwijderd op de dag dat de toekomstige jaarlingen op het hok komen. Ze krijgen dan een nestbak en duivin. Na een vijftal dagen als de jaarlingen goed gekoppeld en met hun nestbak vertrouwd zijn, wordt 's avonds de eerste oude weduwnaar met duivin op het hok gebracht. De dagen die volgen wordt er steeds één of twee oude koppels terug op het hok geplaatst. Vermits er tijdens de winterkweek - omwille van het niet verstoren van de biologische klok - niet wordt bijgelicht kunnen duivers en duivinnen de jongen samen grootbrengen tot ze speenklaar zijn. Als er in de winter niet wordt bijgelicht zijn de duivinnen immers niet zo rap aan een tweede leg toe. Bij sommige goede weduwnaars wordt deze tweede leg zelfs toegestaan, maar wel onmiddellijk verlegd. Na deze scheiding zitten de duivers reeds op weduwschap, want meer dan een decennium wordt er net voor het sportseizoen geen tweede keer meer herkoppeld omdat vader en zoon Philippens hun weduwnaars tijdens het seizoenbegin niet wensen af te remmen. Ze verkiezen reeds begin april een goede basisconditie zodat de weduwnaars slechte voorjaarsvluchten gemakkelijk de baas kunnen. Weet immers dat ze in februari allen reeds verplicht tegen paramyxo en drie weken voordien tegen pokken werden ingeënt. Voor het sportseizoen volgt dan een vijfdaagse kuur tegen trichomonen, die pas half mei na de eerste grote halve fondvlucht uit Nevers gedurende drie dagen wordt herhaald. Als het warmer wordt, wordt deze behandeling doorgaans om de 3 à 4 weken hernomen en dit is het wat het medische plaatje betreft.
Vermits ze over gezonde hokken beschikken zijn behandelingen tegen de ademhalingsziekten en coccidiose niet van toepassing bij de weduwnaars. En of het nu om snelheid, halve fond of fond gaat, de vliegers eten steeds volle bak van een goede mengeling, doorgaans sport of kweek, aangevuld met zo'n 10% dieet. Dit wil zeggen dat er steeds meer dan voldoende eten beschikbaar is, waarbij de overschotten om de 2 à 3 dagen worden verwijderd. Verder worden de mineralen één à twee keer wekelijks ververst. Bij de inkorving worden de duivinnen steevast getoond. Maximum één minuut en indien de duivin niet in goede conditie is, wordt slechts een foto van haar getoond, hetgeen betekent dat ze de nestbak mag invliegen, waarna onmiddellijk de duiver in de mand wordt gestopt. Om de drukte bij de thuiskomst tot een minimum te beperken en om niet verrast te worden bij het klaarzetten van de duivinnen door vroege aankomsten, komt er op zaterdag geen duivin op het hok.
De snelheidsduiven die op zondag thuiskomen vinden overigens niet altijd hun duivin bij de thuiskomst. Alle duivinnen komen doorgaans op zondagnamiddag voor een tweetal uur op het hok, ook deze van de thuisblijvers. Een uitgeruste duiver heeft meer aan zijn duivin. Bij Philippens is men overigens van oordeel dat duivers die enkele dagen mand achter de rug hebben en dan nog eens naar huis moesten vliegen, eerder om rust vragen dan om een duivin.

Voorzichtig met de jonge duiven omspringen
De jonge duiven worden verduisterd en dit vanaf half maart tot iets over begin juni. In het verleden werd er tot de langste dag verduisterd (21 juni), maar vermits dit niet echt nodig is, wordt er vroeger gestopt om ook op de invliegvluchten beter te spelen. Het verduisteren geschiedt overigens op een oude traditionele wijze, namelijk van 16 à 17 uur tot 's avonds. Gewoonlijk wordt er veel werk gemaakt van het opleren en wordt er ook op goed weer gewacht alvorens de jonge duiven met de vereniging mee te geven. Dit is echter niet zo gemakkelijk omdat men in het oosten van het land programma speelt, hetgeen inhoudt dat de afstand steeds wordt opgetrokken. Door deze voorzichtige aanpak gingen er ook maar zeer weinig jonge duiven verloren, alles inbegrepen nog geen 10%. Dit gunstig resultaat wordt anderzijds ook in de hand gewerkt door het feit dat ze te Voeren nog nooit met de zogenaamde "jonge duivenziekte" werden geconfronteerd.
Buiten een blinde kuur met Cosumix Plus, toen men oordeelde dat de conditie van de jonge duiven iets terugliep in de lente, werden ze overigens niet met antibiotica behandeld, uitgenomen een enkele jonge duif die met Linco Spectin werd gespoten. Maar tijdens het sportseizoen bleef de hele bende in goede gezondheid, hetgeen zich overigens in de uitslagen van het jonge volk vertaalde. De jonge duivinnen vliegen in principe de 4 nationale vluchten, waarvan er overigens 9 een vier op vier scoorden. Sommige jonge duivers vliegen ook de nationale vluchten, alhoewel de besten al na Argenton of La Souterraine worden gestopt.

De Philippens hebben een eigen manier van duiven opleren. Met hun jonge duiven gaan ze wel tien tot vijftien keer naar een vaste plaatst op vijftien km en daarna ook nog eens een vijftal keren op vijfentwintig km. Het opvallend is dat ze steeds twee dezelfde plaatsen opzoeken en dat ook doen met jaarduiven en oude duiven; Tussen de nationale vluchten voor jonge duiven vliegen de jonge duiven in de tussenweek een Belgievlucht, op woensdag doen ze vijfentwintig km. Verder worden er 10 à 15 duivers niet met de eerste reeks gespeeld. Ze worden als het ware als reserve gehouden, maar vliegen wel met de tweede reeks tot Melun (319 km) mee.

Zo werden ze nationaal kampioen grote halve fond
Het nationale kampioenschap grote halve fond werd met 10 prijzen en een coëfficiënt van 19,71 naar Voeren gehaald of gemiddeld 10 prijzen per 50-tal en wel als volgt:
01/6, Salbris (459 km) : 2.493 d. : 41 (1e get.) et 4 (2e get.)
08/6, Orléans (422 km) : 872 d. : 1 en 67
12/7, Clermont-Ferrand (587 km) : 1.647 d. : 7 en 33
02/8, Salbris (459 km) : 592 d. : 23 en 13
09/8, Argenton (558 km) : 562 d. : 5 en 4

De vijf duiven die tekenden voor dit kampioenschap stammen van "Tramontane" of "Ben" of beiden af.

1034156/05 De Doublé "
De Doublé " wint 21 prijzen op 22 vluchten vanaf Orléans (422 km), waarvan 16 prijzen per tiental.
Ziehier zijn mooiste prijzen (zonder dubbelingen):
1e Indép. Liège Pithiviers (385 km)
1e/596 d. prov. Bourges (476 km)
1e/2.314 d. interprov. Montluçon (543 km)
5e/562 d. Argenton (558 km)
7e/1.647 d. Clermont-Ferrand (587 km)
9e/875 d. Orléans (422 km)
11e/529 d. Nevers (460 km)
11e/320 d. Argenton (558 km)
12e/645 d. Argenton (558 km)
14e/353 d. Nevers (558 km)
26e/782 d. Bourges (476 km)
28e/1.255 d. Bourges (476 km)
41e/2.493 d. Salbris (459 km)
Zijn vader is een inteeltproduct naar de "Didi" via Noël Peiren, terwijl zijn moeder de "Perpignan-duivin", kleindochter van de "Tramontane", is. Ze maakte deel uit van het team dat in 2005 2e Algemeen Kampioen van België werd.
Een dochter van de "Doublé" werd in 2006 3e provinciale as-duif jonge duiven (na twee hokgenoten) en klasseerde zich van de vier nationale jonge duivenvluchten. Dit jaar won de enige jonge duif van de "Doublé" trouwens ook 9 prijzen tot La Souterraine (593 km).

"De 34"
"De 34" won tot hiertoe ook 21 prijzen vanaf Orléans (422 km) waaronder de volgende kopprijzen (ook zonder dubbelingen):
4e/2.493 d. prov. Salbris (459 km)
4e/1.066 d. prov. Orléans (422 km)
9e/1.118 d. prov. Orléans (422 km)
10e/2.532 d. prov. Salbris (459 km)
3e/205 d. Bourges (476 km)
6e/277 d. Melun (319 km)
19e/664 d. Pithiviers (385 km)
22e/488 d. Argenton (558 km)
24e/932 d. Orléans (422 km)
24e/395 d. Bourges (476 km)
33e/1.647 d. Clermont-Ferrand (587 km)
73e/1.662 d. Châteauroux (530 km)
De "34" werd gekweekt uit een zoon x een achterkleindochter van de "Tramontane". Deze klepper is van 2003 en had het ongeluk dat hij tot hiertoe nog geen provinciale vlucht won (2x 4e, 9e en 10e), want eind vorig jaar werden prompt de vier kleinzonen van "Tramontane" die in 2007 een provinciale vlucht (Nevers, La Souterraine, Perpignan en Irun) wonnen in de kweek gezet.

1034100/04 " De blauwe Ben"
"De Blauwe Ben" won tot hiertoe op vier seizoenen 47 prijzen, waaronder 30 prijzen in 2007 en 2008. Hij vloog in het verleden voornamelijk snelheid en kleine halve fond, doch dit jaar werd hij ook op de grote halve fond gespeeld. Dit leverde hem overigens de titel van 1e provinciale as-duif halve fond K.B.D.B. op. Vermits zijn halfbroer "Flori Ben", na het behalen van zijn provinciale overwinning uit Nevers (snelste van 5.193 d. met zes minuten vooruit) op het kweekhok werd geplaatst, was het dit jaar overigens aan de "Blauwe Ben" om op speciale wijze via een gat in de muur gemotiveerd te worden. Hij en zijn zoon (zie verder) speelden baas op de vloer en gingen maar al te graag een kijkje nemen wat zich in het hok ernaast allemaal afspeelde. De "Blauwe Ben" behaalde dit jaar twee overwinningen in Indépendante Luik en dit uit Trelou en Orléans tegen 872 duiven aan een snelheid lager dan 1100 m/min.
Zijn vader is "Ben" die op twee seizoenen tijd 9x 1e en 4x 2e won en 1e Belgische Olympiade-duif op de snelheid en kleine halve fond te Kaapstad was.
Zijn moeder is de "Blauwe van Nico", 1e as-duif jonge duiven Indépendante Luik in 2001, zelf dochter van "Nico", 1e as-duif oud Indépendante Luik 2001, x halfzuster "Ben".

1009056/06 "De Provinciale As"
"De Provinciale As" vloog steeds samen met zijn vader de "Blauwe Ben". Als jonge duif werd hij 1e provinciale as-duif K.B.D.B. voor twee hokgenoten. Dit jaar werd hij 7e provinciale as-duif halve fond. Op drie seizoenen tijd won hij 33 prijzen, grotendeels per tiental. Zijn moeder is een kleindochter van "Tramontane".

"De 87"
"De 87", een duif die gemakkelijk naar de kop vliegt en waarmee eerder voorzichtig werd omgesprongen.
Als jaarling won hij 9 prijzen:
1e/101 d. Melun (319 km)
1e/110 d. Bourges (476 km)
15e/2.749 d. Bourges (476 km)
2e/161 d. Gien (410 km)
2e/183 d. prov. Argenton (558 km)
na hokgenoot Hij eindigde als 9e op de halve fond in de Belgische selectie voor de West-Europese Landencup te Dortmund. Als twee-jaarse kwam hij echter niet zo goed op gang, maar won hij uiteindelijk toch nog 8 prijzen waaronder de 4e/562 d. Argenton (558 km).
Zijn vader is de "Witte", met 4x 1e en kleinzoon van "Tramontane".
Zijn moeder is een halfzuster van "Ben" en "Bourges" en won als jonge duif 11 prijzen op rij met o.a. 3e prov. Nevers, 3e prov. Argenton en 4 op 4 op de nationale vluchten.
De "87" is vader van de jonge duivin die dit jaar de 3e prov. La Souterraine won (na 2 hokgenoten) en één van de 9 jonge duivinnen (van 25 duivinnen bij de eerste nationale vlucht) is die dit jaar 4 op 4 nationale vluchten wonnen.

Resultaten. 2007 :
05/5, Orléans (422 km): 875 od.: 2, 9, 27, 55, 56, 91, 107, 167, 168, 181, 185, 195, 240, 250, 252, 259, 270 (17/25)
19/5, Nevers (460 km): 1.166 od.: 1, 25, 26, 29, 37, 42, 57, 71, 85, 95, 130, 165, 166, 167, 168, 202, 245, 280, 299, 383 (20/25) - snelste van 5.193 d. met 6 minuten vooruit!
02/6, Salbris (459 km): 288 od.: 2, 3, 8, 22, 25, 33, 41, 48, 52, 58, 66, 67, 69, 80 (14/16)
30/6, Bordeaux (805 km): 446 jl.: 2 (1/2) - 20e internat. 7.738 d.
14/7, Siegen (166 km): 198 jl.: 1, 2, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 20, 37, 40, 43, 48, 49 (14/17) 148 od.: 1, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 39, 48 (16/19)
22/7, Irun (1003 km): 1.856 od.: 1, 185 (2/2) - 7e internat. 15.627 d.
27/7, Narbonne (870 km): internat.: 9.326 od.: 112, 240, 398 (3/3)
30/7, Melun (319 km): 458 jd.: 1, 4, 6, 8, 13, 17, 36, 37, 39, 42, 45, 87, 94, 98, 99, 131 (17/25)
04/8, Perpignan (920 km): 364 od.: 1 (1/2) - 72e internat. 15.087 d.
05/8, Pithiviers (385 km): 266 jd.: 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 31, 34, 41, 61, 65, 72, 86 (15/24)
13/8, Argenton (558 km): 183 jl.: 1, 2, 13, 14 (4/4)
25/8, La Souterraine (593 km): 383 od.: 1 (1/2)

2008 :
04/5, Trelou (243 km): 620 jl.: 2, 2, 10, 25, 26, 27, 29, 39, 42, 55, 114, 132, 170, 179 (14/18)
24/5, Pithiviers (385 km): 232 jl.: 3, 4, 6, 13, 15, 22, 25, 30, 36, 37, 41, 61, 65, 76, 77 (15/15)
01/6, Salbris (459 km): 290 od.: 1, 2, 11, 38, 55 (5/5) 2.493 od.: 3, 4, 41, 225, 389 (5/5)
08/6, Orléans (422 km): 1.460 jl.: 1, 55, 105, 213, 214, 223, 246, 265, 289, 387, 400 (11/18) 872 od.: 1, 43, 45, 67, 134, 166 (6/11) - 2 snelsten van 2.332 d.
09/6, Montélimar (695 km): 719 od.: 4, 42, 69 (3/3)
14/6, Montluçon (543 km): 2.314 od.: 1, 389, 568 (3/4)
05/7, Limoges (641 km): 526 od.: 1, 145, 148, 169 (4/4)
06/7, La Ferté (283 km): 1.109 jd.: 1, 2, 5, 6, 25, 30, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 60, 62, 63, 80, 92, 122, 154, 168, 169, 171, 174, 179, 194, 209, 215, 236, 238, 239, 240, 242, 275, 323, 337, 350, 359, 368 (38/69)
12/7, Clermont-Ferrand (587 km): 1.647 od.: 7, 33 (2/3) 1.627 jl.: 22, 47, 94 (3/3)
12/7, Limoges (641 km): 1.323 jl.: 6, 27, 132 (3/3)
13/7, Melun (319 km): 697 od.: 3, 6, 20, 22, 27, 29, 54 (7/7)
19/7, Orléans (422 km): 1.090 jd.: 3, 5, 19, 24, 26, 60, 61, 63, 65, 79, 95, 107, 152, 158, 159, 176, 181, 202, 205, 210, 214, 218, 226, 262, 269, 277, 279, 312, 342, 350 (30/56)
19/7, Souillac (726 km): 916 od.: 11, 127, 183 (3/3)
22/7, Marseille (816 km): 1.416 od.: 37, 381 (2/2)
27/7, Bourges (476 km): 359 jd.: 1, 13, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 39, 51, 52, 58, 68, 75, 77, 81, 86, 92, 93, 104, 106, 107 (25/50) 816 jl.: 7, 9, 22, 202 (4/4)
27/7, Narbonne (870 km): 494 od.: 8, 29 (2/3)
02/8, Perpignan (920 km): 558 od.: 8, 134 (2/2)
08/8, St.-Vincent (953 km): 155 jl.: 3, 27 (2/2)
09/8, Argenton (558 km): 204 jd.: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 47, 48, 51, 52, 55, 57 (27/39) 562 od.: 4, 5, 8 (3/4) 580 jl.: 11, 14, 17, 18, 20 (5/5)
23/8, La Souterraine (593 km): 2.229 jd.: 1, 2, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 36, 42, 69, 80, 81, 82, 87, 104, 119, 120, 122, 131, 164, 166, 178, 192, 197, 203, 239, 251, 291, 333, 378, 399, 465, 521 (34/40)

Gouden kader 2000 - 2008
58 titels van 1e Algemeen Kampioen (1e Koning)
20 titels van Keizer (telkens 3 keer op rij Koning)
2e Nationaal Algemeen Kampioen K.B.D.B. '05
1e Nationaal Kampioen grote halve fond K.B.D.B. '08
Winnaars van 25 provinciale K.B.D.B. vluchten
Winnaars van 2 nationale tijdritten vanaf de Mont Ventoux in 2002 en 2003
2e nat. Béziers '01, 2e nat. Bourges '05, 3e nat. Irun '07
1e Algemeen Kampioen "Fédération Visé" 00, 02, 03, 05, 06, 07, 08 (7x)
1e Algemeen Kampioen "Basse Meuse" 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 (8x)
1e Algemeen Kampioen "Indépendante Luik" 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (9x)
1e Algemeen Provinciaal Kampioen K.B.D.B. 96, 99, 00, 01, 02, 04, 05, 06, 08 (9x)
1e Algemeen Kampioen "Luik-Haspengouwen" 00, 01, 02, 03, 04, 05, 08 (7x)

Verder werden er nog verschillende titels van Algemeen Kampioen gewonnen bij:
- Optica - Grand Cercle de l'Est
- Amis du Grand Fond
- Interprovinciale vluchten
- Interprovinciaal K.B.D.B. Wallonië
- "La Colombophilie Belge"
- "De Belgische Duivensport"
Op provinciaal vlak K.B.D.B. tegen 1.500 leden werden dit jaar 5 van de 10 titels gewonnen: 1e algemeen, 1e halve fond oude, 1e halve fond jaarlingen, 1e kampioen provinciale vluchten, 1e as-duif halve fond, maar ook 3e fond, 4e as-duif jongen. 5106212/92 "Tramontane",

5106212/92, werd gekweekt uit zoon x kleindochter van de "Bordeaux" (7x top-31 nat.) en werd zelf 1e Belgische Olympiade-duif fond, vader van "Mont Ventoux I" en grootvader van 10 provinciale winnaars van Orléans (422 km) tot Irun (1003 km). 4 van de 5 duiven die het nationale kampioenschap wonnen stammen van "Tramontane" af. 5163442/98
"Ben",
5163442/98, vloog 9x 1e en 4x 2e en werd hiermee 1e Belgische Olympiade-duif snelheid en kleine halve fond. In de ploeg die het nationale kampioenschap won, zit een zoon, en een kleinzoon van "Ben".
1003427/03
"Bourges", 1003427/03, is een halfbroer van "Ben" en kleinzoon van "Tramontane". Hij eindigde 2e in de Belgische selectie allround voor de "West-Europese Landencup" allround voor twee hokgenoten. Op de foto ontbreken nog een reeks kopprijzen zoals o.a. 1e/383 d. La Souterraine (593 km), 3e/364 d. Bourges (476 km).
5128777/02
"Rode Papa", 5128777/02, is een kleinzoon van "Tramontane" en vloog de 1e/1.856 d. interprov. Irun (1003), 3e nat. en 7e internat. 15.627 d. Winnaar van de medaille van Koning Albert II. Zijn zoon won 2e prov. en 20e internat. Bordeaux (805) 7.738 d. en zijn dochters 4/4 en 3/3 op de nationale jonge duivenvluchten.