Overslaan en naar de inhoud gaan

Philipsen Pauw, "Supernationale winnaar Montauban tegen 32.804 duiven"

 


Pauw PHILIPSEN, Horst aan de Maas (NL)

 

 

 

 


De liefhebber
Pauw is een bijna 75-jarige duivenliefhebber, die helemaal verknocht is aan de overnachtfondvluchten. In zijn werkzame leven was had hij zijn eigen champignonkwekerij. Hij begon met de duivensport in 1969 doordat zijn broer, die postduiven had, zijn huis verkocht en toen niet goed wist waar hij met de jonge duiven heen moest.
Pauw nam de duiven over en was van de ene op de andere dag duivenliefhebber. Pauw is lid van de P.V. De Valk, in America. Pauw is medeoprichter van deze club, die volgend jaar 40 jaar bestaat. Deze vereniging heeft ruim dertig leden, waarvan er ongeveer vijfentwintig echt met de vluchten meedoen. Pauw doet de verzorging van zijn duiven in zijn eentje. Zijn vrouw Riek geeft niet zo veel om de duivensport. Soms wacht ze samen met Pauw op de duiven, als die van een vlucht terug verwacht worden.


De aankomst
Pauw had op deze vlucht 11 duiven mee: 6 oude en 5 jaarlingen. Het konvooi van 32.804 duiven werd in Montauban om 13.00 uur gelost. Montauban is een gemeente in het Franse departement Tarn-et-Garonne (regio Midi-Pyrénées) en telt ruim 50.000 inwoners. Montauban ligt ongeveer 50 kilometer ten noorden van Toulouse.
De duiven werden gelost met een onbewolkte hemel. De temperatuur was 22 graden. De wind kwam bij de lossing uit het zuidoosten en op de vlieglijn stond een zwakke wind uit alle richtingen tussen zuid en oost. In het clublokaal van De Valk werd druk gespeculeerd over het tijdstip waarop de eerste duiven zouden kunnen arriveren. Sommigen dachten dat er die avond nog duiven door zouden kunnen komen. Pauw ging na het aanslaan van de klokken naar huis en zette voordat hij naar bed ging het alarm op het hok aan. Als er een duif op de klep zou landen, dan waarschuwde dat alarm hem wel.
Om 23.15 uur werd Pauw in zijn slaap gestoord door de bel van het alarm. Pauw kleedde zich aan en ging naar het hok. Op de klep zat geen duif en hij ging ervan uit dat het wel loos alarm zou zijn geweest. Het zou wel een mot of zo geweest zijn, die door de straal van het alarm was gevlogen.
Pauw zocht zijn bed weer op, maar om 04.05 uur ging het alarm opnieuw af. Hij ging weer naar het hok en buiten was het nog echt donker. Ook nu zat er geen duif op de klep. Op het golfplaten dak direct boven de klep ontdekte hij wel een duif, maar hij kon niet zien welke kleur ze had en of het er een van hem was. Hij maakte vervolgens het licht op het hok aan en opende het invliegraam.
De duif kwam toen direct naar binnen en het was er een van Montauban. Pauw constateerde direct de gummi. Het was de 07-NL-2081307, die hij om 04.15.34 uur had gedraaid. Hij ging naar binnen om Riek het goede nieuws te vertellen en belde de meldpost.
Het duurde heel lang voordat daar de telefoon werd opgenomen door mevrouw Cuppen, die het niet kon geloven dat er al een duif was gedraaid. Vervolgens werden alle gegevens doorgegeven aan Ger Cuppen (meldpost), die even later terugbelde met de mededeling dat de duif van Pauw al als eerste melding in Sector 1 op teletekst stond.
De "307" maakte een snelheid van 1644,757 meter per minuut. Daarna was het met de nachtrust van Riek en Pauw afgelopen, want de telefoon stond niet meer stil. Het was dus een keivroege duif, die waarschijnlijk al op de dag van lossing zijn thuishaven had bereikt.
Na deze eerste duif kreeg Pauw nog duiven om 09.38 uur, 10.09 uur (de nestmaat van de winnaar), 10.23 (2 duiven tegelijk, die ook op St. Vincent prijs vlogen) en om 11.04 uur (de vader van de winnaar, die ook prijs vloog op St. Vincent.
Pauw speelt in zijn vereniging 6 van de 11 duiven in de prijzen. Aan alle spanning of de zege in de sector 1 zou worden behaald kwam een einde nadat de heer Aben uit Vierlingsbeek de controle had uitgevoerd en deze hem vertelde, dat Pauw niet alleen de overwinning in sector 1 had behaald, maar ook de snelste duif van heel Nederland had.

De winnaar
De winnaar is een kleine zwarte doffer, die door Pauw werd gekweekt uit duiven van Thei Hermans uit Beringe. Deze duiven zijn allemaal van de soort van Anton van Haaren uit Heesch. Deze jaarling doffer werd gespeeld als weduwnaar. Pauw zet tijdens de voorbereidingsvluchten nooit een klok.
Op Blois deed hij dat wel en toen vloog deze Montauban-winnaar een 14e prijs tegen 100 duiven in P.V. De Valk.

Het hok en de hokopbouw
Pauw heeft een paar hokken gebouwd in een oud kippenhok. Het zijn heel droge hokjes en je ruikt er de duiven beslist niet. De voorzijde van het vlieghok staat op het oosten. De stam duiven van Pauw bestaat voornamelijk uit duiven van Thei Hermans uit Beringe (soort Anton van Haaren uit Heesch). Er zit ook een vleugje doorheen van Blok uit Geertruidenberg. Deze Blok behoorde in de jaren zestig en zeventig tot de betere fondspelers van Nederland. Pauw koopt af en toe wel eens een bonnetje voor een duif en dat is dan meestal een bon, die geschonken is door Thei Hermans. Pauw speelt het liefste de overnachtfondvluchten. Hij heeft jarenlang op Barcelona gespeeld en hij is daarbij nog nooit er "onder door gegaan".
Nu korft hij niet meer op Barcelona in, omdat hij dan naar Boxmeer moet om in te korven, de klok aan te slaan en na de vlucht weer om de klok af te slaan.


Kweken
Pauw heeft vier kweekkoppels, waaronder ook de vader van de Montaubanwinnaar. De moeder van de "307" is door de roofvogel gepakt en kon niet meer van de dood gered worden. De duiven worden begin maart gekoppeld. Hij kweekt ongeveer 35 jonge duiven. Alle koppels brengen een of twee jongen groot. Als de jonge duiven ongeveer zestien dagen oud zijn gaat een jong met de duivin naar het jonge duivenhok en het andere jong blijft bij de doffer. Dit is dan meteen het begin van het weduwschap.
Pauw herkoppelt de duiven niet meer voor de aanvang van de vluchten.

Voer- en vliegsysteem
Pauw speelt alleen met doffers op weduwschap. De duivinnen worden voor het inkorven soms wel en soms niet getoond. Pauw doet dat alleen wanneer ze het nodig hebben. Hij toont de duivinnen zeker niet als ze neigingen hadden om met elkaar aan te pappen, want dan zijn ze niet fel genoeg voor hun doffer. Hij korft de duiven vier tot vijf keer op een vitesse- c.q. midfondvlucht en een keer op een eendaagse fondvlucht ter voorbereiding op de overnachtvluchten.
De voorzijde van het hok van de weduwnaars bestaat uit veel glas en hij heeft dat glas witgekalkt, zodat de doffers iets schemerig zitten en niet naar buiten kunnen kijken. Ze zijn dan volgens Pauw een stuk rustiger. Pauw voert de mengelingen van Havens: in het seizoen vlieg/kweekmengeling met soja. De duiven worden ruim gevoerd, maar zodanig dat ze tot op de dag van inkorving blijven eten.
Wanneer de duiven thuis komen, krijgen ze snoepzaad en gerst. Elke dag komt er iets meer vliegvoer bij de gerst totdat ze na drie of vier dagen weer 100% vliegvoer krijgen. De duiven mogen niet volop eten. Ze krijgen steeds zoveel dat ze net nog iets willen hebben. Af en toe krijgen de duiven een paar pinda's, maar zijn duiven willen er niet veel van weten: sommigen eten er geen en anderen eten alles op.
Na het seizoen voert hij B-18 van Havens. De duiven trainen een keer per dag en wel van 07.45 uur tot 09.00 uur. De duiven worden tussendoor niet zelf weggebracht voor een trainingsvluchtje.

Medisch plaatje
Pauw tracht zijn duiven gezond te houden door ze veel open hok te geven. Na het seizoen haalt hij de ramen ervoor weg. Alleen als de wind er hard in het hok waait wil hij de ramen weer dicht doen. Toen de jonge duiven gespeend werden heeft Pauw de duiven een geelkuur gegeven. Daarna heeft hij de duiven tot op dit moment geen medicijnen meer toegediend. Ook na een vlucht krijgen de duiven niets ter ontsmetting.

De mooiste prestaties uit de duivenloopbaan
Pauw heeft niet alle gegevens bewaard van wat hij gewonnen heeft, maar de volgende prestaties wist hij zich nog te herinneren of hij had er nog een diploma van.
" 1980 15e nationaal St. Vincent
" 1982 4e kampioen Grote Fond CC Peel en Maas
" 1986 2e hokkampioen aan- en onaangewezen Grote Fond in P.V. De Valk
" 1989 9e München in Zone 1 tegen 854 duiven
" 2002 2e aangewezen 2 overnachtfond in P.V. De Valk
" in? 90e nationaal Barcelona met een duivin


Referenties
Onder andere Vogten uit Maastricht won een 1e nationaal Marseille met een duif van de soort van Pauw (lijn van de 15e nationaal St. Vincent)

Doelen voor de toekomst
Niet te veel duiven houden en toch goed presteren. Alleen duiven houden voor het plezier, dat hij eraan beleeft.

Tot slot
Pauw wil nog kwijt dat hij in de hedendaagse duivensport minder plezier ondervindt dan zo'n dertig tot veertig jaar geleden. In die tijd werd er na het inzetten een pilsje gedronken en gekaart. Datzelfde gold voor het aan- en afslaan van de klok. Nu komen ze met hun elektronisch kastje, laten het even uitlezen en weg zijn ze.
Pauw mist duidelijk de onderlinge saamhorigheid, die juist vroeger zo sterk aanwezig was.
Nu heeft hij drie hobby's:
1. de duivensport;
2, biljarten: hij was dit jaar clubkampioenen biljarten;
3. koersballen, een sport die hij samen met zijn vrouw Riek beoefent. (Koersbal is een balspel op een vlak van 8 x 2 meter. Het spel wordt gespeeld met vier bruine en vier zwarte ballen en een wit doelballetje (de jack). De ballen volgen altijd een kromme koers omdat het zwaartepunt iets naast het midden ligt.)
Pauw, nogmaals proficiat met deze geweldige overwinning en veel plezier gewenst met de andere hobby's.