Petitie: Buitensporige wetgeving voor het verplaatsen van sportduiven tussen Europese landen is nog steeds een probleem

Ondanks de recent tot stand gekomen uitzondering voor wedstrijden en trainingsvluchten hangt de nieuwe Europese diergezondheidswetgeving (ook gekend als de “Animal Health Law” of AHL) nog steeds als een donkere wolk boven alle andere activiteiten binnen onze sportduivensector.

Eind vorig jaar werd bekend dat deze wetgeving in haar strijd tegen vogelgriep de ganse Europese duivensport aan banden dreigt te leggen. Voor iedere verplaatsing van sportduiven van het ene naar het andere Europese land zal namelijk vanaf 21 oktober een door de overheid uitgereikt gezondheidscertificaat verplicht zijn. Daarbovenop zal de afzender moeten kunnen aantonen dat de duiven die naar een ander land verplaatst worden minstens 21 dagen onafgebroken op zijn of haar hokken hebben verbleven voordat het vertrek plaatsvindt. Het verplaatsen van sportduiven tussen landen kan bovendien enkel gebeuren tussen door de overheid geregistreerde afzenders en ontvangers. Het gaat hierbij zowel om professionelen als hobbyisten. Het treft met andere woorden iedereen die sportduiven houdt.

Zoals ondertussen bekend is, werd met dank aan het lobbywerk van de FCI, de KBDB en andere nationale Europese duivenbonden alvast een totale catastrofe vermeden. De Europese Commissie is akkoord gegaan met een wetswijziging waardoor wedstrijden en trainingsvluchten toch kunnen doorgaan zonder certificatie en 21 dagen verblijfsperiode.

Ondanks deze belangrijke overwinning voor de sport blijft de wet helaas wél nog steeds gelden voor alle andere soorten verplaatsingen die niet als doel hebben om duiven te lossen in het buitenland. Voor deze verplaatsingen zal nog steeds 21 dagen aanwezigheid op de plaats van vertrek en een gezondheidscertificaat verplicht zijn.

Concreet gaat het onder meer om verplaatsingen van en naar een ander Europees land in functie van:

  • Het ruilen, samen kweken, verhandelen, schenken enzovoort van duiven met/aan een duivenliefhebber in het buitenland;
  • Het terugbrengen door een vluchtinrichter van teruggevonden duiven;
  • Repatriëring van verloren gevlogen duiven;
  • Het verplaatsen van duiven naar een tentoonstelling, prijsuitreiking, of ander evenement;
  • Het brengen van duiven naar een fotograaf, keurder, laboratorium, one loft race, …;

Zelfs indien de duiven slechts voor een zeer korte tijd (bv. enkele uren) naar het buitenland gaan, zullen zij voordat ze kunnen terugkeren naar hun land van oorsprong opnieuw 21 dagen moeten hebben verbleven op de geregistreerde plaats van vertrek in het buitenland, en zal er opnieuw een gezondheidscertificaat moeten worden uitgereikt (dit keer door de buitenlandse autoriteiten) om de verplaatsing toe te staan.

Het spreekt voor zich dat deze wetgeving uiterst dure en onwerkbare gevolgen zal hebben in de praktijk en schade zal toebrengen aan niet alleen het economisch weefsel van onze sector maar ook een negatieve impact zal hebben op het welzijn van de sportduiven.

Bovendien zijn de maatregelen die de wet oplegt geheel onnodig voor sportduiven, gezien zij slechts in zeer zeldzame gevallen zelf besmet kunnen worden met vogelgriep en al helemaal nooit de ziekte overdragen op andere vogels. Dit wordt ondersteund door de meest recente wetenschappelijke onderzoeken en publicaties.

Om voorgaande redenen lanceert de nieuwe belangenvereniging Racing Pigeon Partners (RPP) een petitie die Europees verspreid wordt om de buitensporige gevolgen van de wetgeving aan te klagen en een overleg aan te vragen bij de bevoegde beleidsmakers zowel op nationaal als op Europees niveau.

RPP (https://racingpigeonpartners.com) werd recent opgericht door PIPA, Herbots, Pigen, De Duif, Bricon en EPW met als missie de verdediging van de economische belangen van alle duivenhouders.

RPP nodigt iedereen uit om de petitie met eigen naam te ondertekenen en zo uw steun uit te spreken voor deze zaak. Iedere handtekening telt.

U kunt de petitie via onderstaande link terugvinden. Aarzel niet om deze petitie ook te delen met iedereen die het aanbelangt. De toekomst van onze duivensport hangt er van af.

https://openpetition.eu/!ybxjm