Persbericht Brugse Kampioenschappen: wijziging criteria kampioenschappen 2017

Het bestuur maakt bekend dat op de vergadering van 12/09/2017 wijzigingen aan de criteria van de kampioenschappen 2017 werden aangebracht en dit tengevolge van de vogelgriep waarmee we dit jaar geplaagd zaten. Door deze ziekte waren vele leden in de onmogelijkheid hun kansen 100% te verdedigen en/of gaaf te houden.

Door deze wijzigingen hebben we geprobeerd om elkeen een min of meer gelijke kans te geven om zich te klasseren voor onze kampioenschappen. De wijziging is als volgt samen te vatten: alle vluchten die opgegeven waren bij aanvang van het seizoen blijven mee tellen voor de kampioenschappen, enkel het aantal vluchten nodig om zich te klasseren werd in sommige onderdelen verminderd. Een kort overzicht:

Belgian National Fond Trophy

  • oude duiven: 6 vluchten i.p.v. 8
  • Grote halve fond oude en jaarlingen: 8 vluchten i.p.v. 10
  • Jongen: blijft onveranderd op 4 vluchten

Jan Breydel Marathon

  • voor oude: 5 vluchten i.p.v. 7
  • voor de asduiven worden 2 klassementen opgemaakt nl. asduif Jan Breydel Marathon met 2 prijzen en asduif Jan Breydel Marathon met 3 prijzen

Pieter De Coninck

  • voor jaarse duiven: 4 vluchten i.p.v. 6
  • voor de asduiven worden 2 klassementen opgemaakt nl. asduif Pieter De Coninck met 2 prijzen en asduif Pieter De Coninck met 3 prijzen

We hopen hiermee het nadeel dat sommige van ons leden ondervonden door de vogelgriep te minimaliseren en iedereen in staat te stellen zich te kunnen klasseren voor de verschillende onderdelen van onze kampioenschappen 2017.