Overlijden van de heer Hendrik Joos (Malderen, BE)

We vernemen het overlijden van Hendrik (Eric) Joos. Duivenliefhebber bij de vereniging ‘Doe Wel & Zie Niet Om’. Eric overleed op maandag 18 januari op 72-jarige leeftijd.

Het bestuur van de vereniging ‘Doe Wel & Zie Niet Om’ meldt het overlijden van de heer Eric Joos – duivenliefhebber en statutair lid van onze vereniging – op datum van heden 18 januari 2021. Eric behoorde elk seizoen tot één van de laureaten van de diverse kampioenschappen georganiseerd door onze vereniging en heeft zich altijd geprofileerd als een sterk speldend liefhebber. Erik ontviel ons op de leeftijd van 72 jaar  (° 6 april 1948) en was de laatste maanden onder zeer intensieve doktersbehandeling.

Het bestuur, de leden, de medewerkers en de lokaalhouder van de vereniging “Doe Wel & Zie Niet Om” (Mazenzele) betuigen hierbij hun oprechte en innige deelneming aan de kinderen, de familieleden en zijn levenspartner Marina in het leed en verdriet dat hun allen treft bij het te vroege afscheid van dit aards leven en wensen hun veel sterkte toe.

Eric (links) mocht voorbije zomer nog een prijs in ontvangst nemen.

Het PIPA-team wenst de familieleden en vrienden van Eric veel sterkte toe in deze moeilijke periode.