Overlijden van de heer Frans Sablon

Met Frans Sablon (83) verliest de internationale duivensport een icoon die kleur heeft gegeven aan onze sport eind vorige eeuw en in het nieuwe millennium.

Samen met Etienne De Rauw genoot Frans Sablon wereldfaam als grondlegger van het wereldras De Rauw-Sablon. Hun wereldberoemde stamkoppel ‘Albert x Paola’ spreidde zijn tentakels uit over onze duivensport tot op internationaal vlak. Dit ‘Dream pair’ – zoals het wereldwijd faam geniet – ligt aan de basis van een onnavolgbare reeks 1e (inter) nationale overwinningen, nationale asduiftitels, nationale kampioenentitels… niet alleen op eigen hok, maar ook bij tal van sportgenoten, niet in het minst bij oud-buurman en sportvriend Marcel Aelbrecht, bij Erik Limbourg, bij wijlen Pros Roosen en vele, vele anderen, de wereld rond… die naam en faam verwierven met directe nazaten van dit wereldras De Rauw-Sablon. Het ‘Dream pair’, de Dromer, de Topkweker Freddy werden stamleggers van een duivenimperium dat op fond en grote fond bijna nergens zijn gelijke kent.

Frans Sablon was een zeer aimabel man, volksvriend… die wereldwijde erkenning genoot als ‘creator’, kweker en strateeg achter het ontstaan van het ras De Rauw-Sablon. Zo leerden we hem ook kennen, bij de vele huisbezoeken die we er brachten, met collegae sportgenoten, alsook in het kader van het ontwerp van het boek ‘De Geschiedenis van het wereldras De Rauw-Sablon’ dat destijds door PIPA werd uitgebracht. Na enkele pogingen tot diefstal besloot Frans Sablon in 2009 om definitief afscheid te nemen van de actieve duivensport. Zijn duivenschatkamer, zijn duivenerfstuk, kwam in een openbare veiling met PIPA. Al bleef hij daarna nog tal van vrienden bijstaan met raad en daad bij het beoefenen van hun geliefkoosde duivensport.

Nu is Frans vertrokken op zijn laatste vlucht, de eeuwigheid tegemoet. Wat rest zijn herinneringen. Mooie herinneringen aan een warm mens, geliefd door velen als sportvriend om wie hij was, en wat hij voor onze sport betekend heeft. Herinneringen om te koesteren.

Langs deze weg wensen we ons medeleven te betuigen bij familie en vele vrienden van Frans, en hen sterkte te wensen in de sombere dagen die hen nu treffen.

Noot: de familie laat weten dat de begrafenis nietop  maandag 8/02 maar zaterdag 13/02 doorgaat.