Oproep van de KBDB aan de verenigingen - inkorfburelen

De KBDB vraagt aan de verenigingen om voorafgaand aan de vlucht(en) te controleren of alle in te korven vluchten in KBDB-admin zijn opgenomen. Zodat alle inkorvingsgegevens en uitslagen correct kunnen opgeladen worden.

04-05-2022 Mededeling ter attentie van de verenigingen

Zoals iedereen weet, dienen vanaf dit jaar, naast het opladen van de uitslagen, eveneens de inkorvingsgegevens worden overgemaakt aan KBDB-admin.

Teneinde niet voor verrassingen komen te staan, dringen wij er op aan, enkele dagen vóór de inkorving van de wedvlucht(en), na te kijken of alle vluchten van uw vereniging/verbond werden opgenomen in KBDB-admin. Een vergissing en/of een vergetelheid is vlug gebeurd.

Indien er wijzigingen en/of toevoegingen dienen uitgevoerd te worden, gelieve uw administratieve secretaris hiervan op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,               De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.